Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny

Jesteś stomatologiem? Planujesz przejść na swoje? Potrzebujesz kapitału na start? Zobacz, o jakie dofinansowanie na gabinet stomatologiczny możesz się ubiegać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie na gabinet stomatologiczny?

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny może pochodzić z kilku źródeł. Istotne jest to, że nie możesz korzystać z dwóch źródeł jednocześnie. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych możliwości.

dofinansowanie na gabinet stomatologiczny

Dofinansowanie na gabinet dentystyczny może pochodzić z:

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z PUP?

Dotacje z PUP skierowane są dla osób bezrobotnych, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, a także absolwentów KIS lub CIS, którzy spełniają określone warunki. Ich szczegółowy opis znajdziesz w regulaminie.

Zobacz, jakie warunki musisz spełniać:

To kluczowe warunki. Pozostałe znajdziesz we wspominanym już regulaminie. Pamiętaj, że jeśli nie spełnić choćby jednego z warunków, nie uzyskasz dofinansowania na gabinet dentystyczny.

Ile wynosi dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z urzędu pracy?

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z PUP może maksymalnie wynieść 6- krotność średniej krajowej. Aktualnie to ok. 48 tys. zł. Jednak każdy pośredniak ma dowolność w określeniu maksymalnej kwoty. Bardzo często jest ona niższa niż ustawowa. Nagminnie dotacje z urzędu pracy mieszczą się w przedziale 20-27 tys. zł.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy określa, że maksymalny pułap dotacji wynosi 25 tys. zł, to nie możesz ubiegać się o więcej (np. 26 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z PUP?

Dotację z urzędu pracy możesz wydatkować na zakup środków trwałych, urządzeń, oprogramowania, reklamę, materiały, towary, a także adaptację lokalu oraz doradztwo prawne.

Zastanawiając się nad potencjalnymi zakupami weź pod uwagę kilka spraw. Przede wszystkim sprawdź katalog akceptowalnych i wykluczonych z dotacji wydatków. Najczęściej dofinansowania nie możesz przeznaczyć na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

Nie przeznaczysz dotacji na gabinet dentystyczny również na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, a także kosztów transportu/przesyłki zakupionych z dofinansowania przedmiotów.

Drugą sprawą są progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może być tak, że będziesz musiał na sprzęt wydać min. 50% dotacji, na materiały nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 30 tys. zł, to na na środki trwałe musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz wydać więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz wydać nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z PUP możesz przeznacznyć na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na gabinet stomatologiczny

Jak uzyskać dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z urzędu pracy?

Chcesz uzyskać dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z PUP? Przede wszystkim musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w danym urzędzie pracy. Następnie przygotowujesz i składasz wniosek o dotację. Wniosek możesz złożyć w naborze otwartym lub zamkniętym. Urząd Twój wniosek rozpatrzy w ciągu 30 dni.

dofinansowanie na gabinet stomatologiczny

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. akt notarialny) i oczekujesz na przelew dofinansowania dla dentysty. Dopiero po jego wpływie na Twoje konto, możesz założyć działalność.

Następny etap to wydatkowanie i rozliczenie przyznanej dotacji we wskazanym w umowie terminie. W czasie obowiązywania umowy o dotację na gabinet dentystyczny możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po 12 miesięcy idziesz do urzędu skarbowego i ZUS-u po konkretne zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Ze wskazanymi zaświadczeniami udajesz się do urzędu pracy. Rozliczasz się końcowo i tym samym rozwiązujesz umowę z urzędem pracy.

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z Unii Europejskiej

O dofinansowanie unijne na gabinet dentystyczny mogą wnioskować osoby bezrobotne, bierne zawodowo, imigranci, reemigranci, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dofinansowanie na gabinet dentystyczny z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z Unii Europejskiej zależy od danego projektu, bowiem dofinansowania przyznawane są w ramach specjalnych projektów. To projekty doradczo-szkoleniowe. Dotacje przeciętnie wahają się w granicach 23-27 tys. zł.

Do tego dochodzi jeszcze wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio wsparcie pomostowe wynosi 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z UE?

Dofinansowanie na gabinet dentystyczny możesz przeznaczyć na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z Unii Europejskiej?

Dotację dla dentysty z UE możesz uzyskać biorąc udział we wspomnianym już projekcie. Po pierwsze, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Nadzoruję je wojewódzkie urzędy pracy.

Po drugie, składasz formularz rekrutacyjny. To uproszczona wersja Twojego pomysłu, którą następnie specjalna komisja ocenia formalnie i merytorycznie. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

dofinansowanie na gabinet stomatologiczny

Jeśli wszystkie etapy zakończą się pozytywnie i uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, bierzesz udział w projekcie. Projekt jest cyklem szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po ich ukończeniu składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Kolejny raz komisja ocenia go pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli w wyniku wspomnianej oceny otrzymasz wystarczającą liczbę punktów, możesz liczyć na dofinansowanie.

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z BGK?

Dofinansowanie na gabinet dentystyczny z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować?

Ile wynosi dofinansowanie na gabinet dentystyczny z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z BGK?

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z BGK możesz możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą praktykę dentystyczną. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na gabinet dentystyczny.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na gabinet dentystyczny i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla dentysty z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na gabinet stomatologiczny z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie na gabinet dentystyczny z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny – podsumowanie

Dofinansowanie na gabinet stomatologiczny możesz otrzymać z kilku źródeł: urzędu pracy, UE, BGK. Pamiętaj, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Konieczny jest wybór jednej z dostępnych możliwości.

W związku z tym dokładnie przeanalizuj warunki, kwoty, swoje możliwości oraz potrzeby i dopiero wybierz właściwy dla siebie instrument finansowy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share