Dofinansowanie na firmę IT

4.8/5 - (13 votes)

Jesteś informatykiem? Planujesz założyć własną działalność gospodarczą? Jeśli tak, to warto skorzystać z dodatkowego wsparcia. Może nić być dotacja z urzędu pracy. Zobacz, ile wynosi i jak uzyskać dofinansowanie na firmę IT.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na firmę IT?

Dofinansowanie na firmę IT z urzędu pracy skierowane jest do osób bezrobotnych, czyli zarejestrowanych w pośredniaku. To pierwszy, choć niejedyny warunek, który musisz spełnić.

dofinansowanie na firmę IT

Ponadto jeśli zamierzasz ubiegać się o dotację z PUP, to:

To tylko niektóre z warunków, które musisz spełnić. Pozostałe szczegółowo opisane są w regulaminie naboru wniosków. Dlatego zanim zaczniesz myśleć o dotacji, sprawdź czy spełniasz wszystkie kryteria.

Ile wynosi dofinansowanie na firmę IT?

Dofinansowanie na firmę IT z PUP może maksymalnie wynieść nawet nieco ponad 48 tys. zł (6-krotność średniej krajowej). Niestety, każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalną granicę dotacji. Wielokrotnie jest ona znacznie niższa.

Najczęściej wysokość dotacji z PUP waha się w granicach 20-37 tys. zł. Istotne jest to, abyś dokładnie sprawdził, o jaką kwotę możesz się maksymalnie ubiegać. Jeśli ją przekroczysz, to wniosek zostanie odrzucony.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na firmę IT?

Dotację z urzędu pracy możesz wydać na zakup:

Przygotowując listę zakupów zweryfikuj w regulaminie katalog akceptowalnych przez urząd pracy wydatków. Każdy pośredniak ma swoją własną listę wydatków, które możesz sfinansować w ramach dotacji oraz tych, których sfinansować nie możesz.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na firmę IT

Czego nie kupisz w ramach dotacji z PUP? Przede wszystkim do wydatków zakazanych należy zakup:

Nie możesz również sfinansować kosztów przesyłki i transportu zakupionych rzeczy, a także bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. czynsz, ZUS, podatki, wynagrodzenia).

dofinansowanie na firmę IT

Sprawdź też czy pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków występują określone progi procentowe. Co to oznacza? To, że np. na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę jedynie 10%, a na adaptację lokalu do 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania na działalność.

Zwróć również uwagę na to, aby we wniosku dokładnie uzasadnić, z jakiego powodu decydujesz się na konkretny zakup i w jaki sposób będziesz z niego korzystał. Pamiętaj, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej przyszłej firmy.

Przykładowe uzasadnienie zakupu

Planowany wydatekUzasadnienie zakupu
Laptopniezbędny do bieżącej pracy, tworzenia oprogramowania. Równocześnie wykorzystywany do reklamy, pozyskiwania klientów, kontaktów z klientami i urzędami.

Wkład własny a dofinansowanie na firmę IT

Miej na względzie, że ubiegając się o dofinansowanie na firmę IT powinieneś posiadać wkład własny. Choć nie zawsze jest on wymagany, to warto go zadeklarować, bo to zawsze zwiększa Twoje szanse na dotację z PUP.

Wysokość środków własnych zależy od konkretnego urzędu pracy. W jednych może być to np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych im wyższy wkład własny, tym większą liczbę punktów możesz uzyskać. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

We wniosku o dotację z urzędu pracy musisz szczegółowo wskazać, na co przeznaczysz środki własne. Możesz je przeznaczyć na konkretne zakupy lub bieżące koszty prowadzenia firmy (np. ZUS, podatki, paliwo etc.).

Poza wkładem własnym finansowym warto zadeklarować także wkład własny rzeczowy. To np. wyposażenie, urządzenia, które posiadasz i możesz wykorzystać w przyszłej działalności. Pamiętaj, aby nie deklarować jako wkładu własnego rzeczy, które zamierzasz kupić w ramach dofinansowania.

Przykład

Jeśli w ramach dofinansowania zamierzasz kupić laptopa, to jako wkładu własnego nie deklaruj, że już posiadasz notebooka.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie na firmę IT?

Każdy urząd pracy wymaga dołączenia do wniosku określonych załączników. Ich brak, to poważny błąd, który może skutkować nawet odrzuceniem Twojego wniosku.

Lista załączników, które musisz dołączyć do wniosku o dofinansowanie na firmę IT, różni się pomiędzy poszczególnymi pośredniakami. Spis załączników znajdziesz we wniosku lub regulaminie.

Najczęściej wymagane załączniki to:

Do tego warto dołączyć listy intencyjne lub umowy o współpracy z przyszłymi klientami lub dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy. To może zwiększyć Twoje szanse na dotację.

Jaka forma zabezpieczenia do wniosku o dofinansowanie na firmę IT?

Ubiegając się o dofinansowanie na firmę IT musisz wybrać określony rodzaj zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić swoich roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

dofinansowanie na firmę IT

Co do zasady możesz wybrać:

Niestety, nie w każdym urzędzie pracy wszystkie formy zabezpieczenia będą dostępne. Zdarza się, że wybór ograniczony jest do 2 lub 3.

Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, warto sprawdzić, jakie warunki musisz spełnić.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na poręczenie, to najczęściej musisz posiadać 2 poręczycieli, z odpowiednim poziomem dochodów, najlepiej pracujących na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Poznaj szczegóły zabezpieczenia dofinansowania z urzędu pracy.

Jak uzyskać dofinansowanie na firmę IT?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie na firmę IT, musisz przygotować dobry wniosek. We wniosku warto wskazać swoje doświadczenie i posiadane umiejętności. Pochwal się ukończonymi szkoleniami.

Przykład

Jeśli opisujesz swoją ścieżkę zawodową pamiętaj o wskazaniu zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Dodatkowo możesz również pochwalić się osiągniętymi sukcesami.

Następnie opisz zakres usług, którymi chcesz się zająć. Wyjaśnij, co konkretnie będziesz robił (np. programowanie, tworzenie stron www etc.). Określ, kto będzie Twoim klientem (np. przyszli przedsiębiorcy) oraz napisz, w jaki sposób będziesz się reklamował (strona www, social media, mailing).

W kolejnym kroku scharakteryzuj rynek, na którym zamierzasz działać. Opisując rynek posługuj się dostępnymi analizami, danymi statystycznymi, raportami. Opisz swoją konkurencję (wybierz 3 podobne firmy) i wymień ich słabe i mocne strony.

Przygotuj analizę finansową. Pamiętaj, aby była rzetelna, wykonalna i oparta na realnych założeniach. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Dołącz analizę SWOT oraz listę zakupów.

Dofinansowanie na firmę IT z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na firmę IT z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na firmę IT z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie firmę IT z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na firmę IT z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie firmę IT z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o pożyczkę na firmę IT z BGK?

Dofinansowanie na firmę IT z Banku Gospodarstwa Krajowego przybiera formę pożyczki. Środki pochodzą z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie„.

O pożyczkę mogą ubiegać się następujące kategorie osób:

Ile wynosi dofinansowanie na firmę IT z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Maksymalna kwota rzeczonej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności średniej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na firmę IT z BGK?

Dofinansowanie na firmę IT z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na firmę IT z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na założenie działalności 2024.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o pożyczkę na firmę IT i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie na firmę IT – podsumowanie

Dofinansowanie na firmę IT z urzędu pracy może wynosić maksymalnie około 30 tys. zł. Możesz ją przeznaczyć na zakup sprzętu, oprogramowania czy reklamę.

Zwróć uwagę na konieczność posiadania wkładu własnego, wyboru zabezpieczenia oraz dołączenia załączników. Jeśli tego nie zrobisz, Twój wniosek może zostać odrzucony.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share