Dofinansowanie na agencję reklamową

Zajmujesz się reklamą? Planujesz założyć własny biznes? Zobacz, ile wynosi dofinansowanie na agencję reklamową i w jaki sposób możesz je pozyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dofinansowanie na agencję reklamową?

O dofinansowanie na agencję reklamową z PUP mogą ubiegać się osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, a także absolwenci KIS lub CIS. Aby uzyskać dotację z urzędu pracy musisz spełniać określone warunki, które szczegółowo zdefiniowane są w regulaminie.

dofinansowanie na agencję reklamową

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, to:

Pamiętaj, że to tylko część warunków. Dlatego dokładnie sprawdź w zasadach, jakie jeszcze warunki musisz spełniać. Jeśli nie spełnisz chociaż jednego z nich, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Ile wynosi dofinansowanie na agencję reklamową?

Maksymalne dofinansowanie na agencję reklamową z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli aktualnie około 48 tys. zł. Zwróć jednak uwagę, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalną kwotę dotacji. Zdarza się często, że wysokość dofinansowania wynosi np. 16, 18, 23 lub 25 tys. zł.

Porada

Zanim złożysz wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę maksymalnie możesz się ubiegać. Jeśli w Twoim urzędzie maksymalna kwota to 25 tys. zł, to nie możesz wnioskować np. o 28 tys. zł.

Pamiętaj, że jeśli przekroczysz kwotę dofinansowania, to urząd pracy odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na agencję reklamową?

Dotację z PUP możesz wydać na środki trwałe (sprzęt, maszyny, urządzenia, wyposażenie), oprogramowanie, towary/materiały, materiały i usługi reklamowe, adaptację lokalu, a także konsultacje i doradztwo prawne. Przygotowując listę zakupów z dotacji, sprawdź kilka kwestii.

Przede wszystkim zobacz, co możesz, a czego nie możesz kupić z dofinansowania z PUP. Miej na względzie, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania. Bardzo często z dotacji nie możesz kupić: samochodu, kasy fiskalnej, akcji, obligacji, nieruchomości, telefonu komórkowego, szkoleń i kursów.

Ponadto zweryfikuj czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt będziesz musiał wydatkować min. 50% dofinansowania, na towary i materiały do 30%, na reklamę jedynie 10%, na adaptację lokalu i konsultacje nie więcej niż po 5% dotacji z PUP.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 20 tys. zł, to na środki trwałe musisz wydać 10 tys. zł. Z kolei na materiały i towary nie możesz wydać więcej niż 6 tys. zł. Na reklamę możesz wydać 2 tys. zł, a na adaptację lokalu i konsultacje prawne możesz wydać po 1 tys. zł.

Dofinansowanie na agencję reklamową możesz wydać na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na agencję reklamową

Dofinansowanie na agencję reklamową a wkład własny

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie na agencję reklamową, to bardzo często musisz zadeklarować wkład własny finansowy i rzeczowy. Wkład własny finansowy to środki pieniężne, które możesz zaangażować w rozwój swojej przyszłej firmy. Z kolei wkład własny rzeczowy, to sprzęt i wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w planowanej działalności.

dofinansowanie na agencję reklamową

Miej na uwadze, że wiele urzędów pracy jasno określa, ile środków własnych musisz posiadać. Bardzo często minimalny wkład własny wynosi 20% wnioskowanej kwoty. Wkład własny finansowy deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 30 tys. zł, to przy założeniu, że minimalny wkład własny wynosi 20% wnioskowanej kwoty, to na koncie musisz posiadać 6 tys. zł.

Pamiętaj, że we wniosku musisz jasno określić, na co wydasz posiadany kapitał własny. Własne pieniądze możesz wydać na określone zakupy lub np. na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Z kolei wkład własny rzeczowy wymieniasz w określonej rubryce we wniosku. Zwróć uwagę, aby deklarowany wkład własny rzeczowy nie pokrywał się z planowanymi zakupami.

Czy dofinansowanie na agencję reklamową wymaga zabezpieczenia?

Tak, ubiegając się o dofinansowanie na agencję reklamową musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia dotacji. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może odzyskać przyznane środki, jeśli złamiesz warunki umowy. Umowę złamiesz, jeżeli m.in. wydasz dofinansowanie po terminie, przeznaczysz dotację na inne wydatki niż te podane we wniosku, rozliczysz się po terminie.

Dostępne formy zabezpieczenia dotacji to:

Zwróć uwagę, że nie w każdym urzędzie dostępne są wszystkie formy zabezpieczenia. Może okazać się tak, że będziesz mógł wybrać z 2 lub 3 rodzajów zabezpieczenia. Dodatkowo zanim zdecydujesz się na określone zabezpieczenie, dokładnie sprawdź, jakie warunki musisz spełniać.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na blokadę konta, to na rachunku bankowym musisz posiadać np. 120% wnioskowanej kwoty.

W przypadku poręczenia, najczęściej musisz posiadać 2 poręczycieli, spełniających określone warunki (zatrudnienie na czas nieokreślony, odpowiednie zarobki etc.).

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie na agencję reklamową?

Składając wniosek o dofinansowanie na agencję reklamową musisz pamiętać o dołączeniu określonych załączników. Dokładny ich spis znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku. Pamiętaj, że brak załączników może skutkować odrzuceniem wniosku przez urząd pracy.

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xerokopie certyfikatów ukończonych szkoleń, dyplomu studiów lub świadectwa szkolnego, ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu.

Porada

Zwiększysz swoje szanse na dofinansowanie, jeśli do wniosku dołączysz referencje z poprzednich miejsc pracy, a także listy intencyjne/umowy o współpracy z przyszłymi klientami lub dostawcami.

Jak uzyskać dofinansowanie na agencję reklamową?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na agencję reklamową, przygotuj dobry wniosek. W pierwszym kroku dokładnie opisz, czym chcesz się zajmować. Jakie usługi będziesz świadczył i dla kogo. Napisz, kto będzie Twoim klientem, czy będą to tylko firmy czy może również osoby prywatne. Dokładnie scharakteryzuj rynek działania. Wybierz 3-5 konkurentów, opisz ich zalety i wady, a następnie pokaż swoje przewagi na tle rynkowych rywali.

Następnie opisz, w jaki sposób będziesz się reklamował i jak utrzymasz stałych klientów, a także kto będzie Twoim dostawcą. W kolejnym kroku przygotuj analizę finansową, a także analizę SWOT. Pamiętaj o tym, aby analiza finansowa była rzetelna, bezbłędna, a także nieprzeszacowana. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Z kolei w analizie SWOT wskaż mocne i słabe strony, a także szanse i zagrożenia.

Jakie są inne możliwości na dofinansowanie na agencję reklamową?

Jeśli chcesz uzyskać dotację na agencję reklamową, a w Twoim przypadku dotacja z urzędu pracy nie wchodzi w grę. To zobacz, jakie są inne możliwości. W przypadku dotacji na agencję reklamową możesz posiłkować się dotacją unijną i dofinansowaniem z lokalnych grup działania (LGD).

Dla kogo dofinansowanie na agencję reklamową z Unii Europejskiej?

O dofinansowanie na agencję reklamową z UE mogę ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, imigranci, reemigranci, czyli Polacy którzy przebywali poza granicami kraju przez co najmniej 6 miesięcy bez przerwy, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, tzw. ubogich pracujących – gdy zarobki danej osoby nie przekraczają płacy minimalnej, zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, osób z niepełnosprawnościami.

Ile wynosi dofinansowanie na agencję reklamową z UE?

Wysokość dotacji na agencję reklamową z UE zależy od danego projektu. Najczęściej dofinansowania waha się w granicach 23-27 tys. zł. Pamiętaj, że poza samą dotacją możesz otrzymać również dodatkowe środki wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy w wysokości 1-2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na spłatę bieżących kosztów prowadzenia firmy (rachunki, czynsz etc.).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na agencję reklamową z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie na agencję reklamową z Unii Europejskiej możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, oprogramowania, materiałów, usług i materiałów reklamowych, adaptację lokalu. Dodatkowo bardzo często w ramach tej dotacji możesz zakupić samochód.

Czego nie kupisz z dotacji unijnej:

Zwróć uwagę, że każdy projekt ma własny katalog wykluczeń, czyli wydatków, których nie możesz sfinansować z dotacji.

Jak uzyskać dofinansowanie na agencję reklamową z UE?

Dotacje unijne przyznawane są w ramach dedykowanych projektów. Zatem najpierw musisz znaleźć interesujący Cię projekt. Następnie składasz formularz rekrutacyjny. To krótsza i prostsza wersja biznesplanu. Formularz weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna do projektu. Jeśli wszystkie zakończą się pozytywnie, to jesteś zapraszany do udziału w projekcie.

dofinansowanie na agencję reklamową

To cykl szkoleń dotyczący prowadzenia firmy (księgowość, marketing, aspekty prawne etc.). Po ukończeniu szkoleń składasz właściwy biznesplan i wniosek. Ponownie jest on weryfikowany formalnie i merytorycznie. Jeśli wszystko będzie w porządku, to możesz liczyć na dotację.

Jakie dofinansowanie na agencję reklamową z lokalnych grup działania?

Dla kogo dofinansowanie na agencję reklamową z LGD?

O dotację na agencję reklamową z LGD mogą ubiegać się osoby, które zamieszkują na terenie gminy wchodzącej w skład działania lokalnej grupy działania, wsi i miast do 20 tys. mieszkańców, nie są ubezpieczone w KRUS-ie, swój projekt będzie realizował na tym terenie oraz stworzy miejsce pracy. Ponadto zwróć uwagę, że każda grupa działania może wprowadzić dodatkowe własne warunki.

Ile wynosi dofinansowanie na agencję reklamową z lokalnej grupy działania?

Dofinansowanie na agencję reklamową z LGD wynosi od 50 do 150 tys. zł. Są to zatem najwyższe środki, o które możesz się ubiegać w ramach omawianych dotacji.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na agencję reklamową z LGD?

Dotację na agencję reklamową z LGD możesz wydać na sprzęt, maszyny, urządzenia, adaptację lokalu, reklamę, towar.

Jak uzyskać dofinansowanie na agencję reklamową z lokalnej grupy działania?

Dofinansowanie z LGD jest najbardziej czasochłonną, długotrwałą i skomplikowaną procedurą. Najpierw składasz wniosek do właściwej grupy. Kolejny krok to weryfikacja pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, to cała dokumentacja przesyłana jest do urzędu marszałkowskiego. Zwróć uwagę że musisz spełniać określone założenia. Chodzi m.in. o to, że musisz osiągnąć min. 30% określonych w biznesplanie wartości przychodów, w przypadku pierwszego roku działalności, licząc od dnia otrzymania drugiej raty. W odniesieniu zarówno do ilościowego, jak również wartościowego ujęcia.

Dla kogo dofinansowanie na agencję reklamową z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na agencję reklamową z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na agencję reklamową z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie na agencję reklamową z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie na agencję reklamową – podsumowanie

Dofinansowanie na agencję reklamową możesz uzyskać z urzędu pracy, Unii Europejskiej lub lokalnej grupy działania. Pamiętaj, że nie możesz w tym samym czasie korzystać z dwóch różnych źródeł finansowania. Zatem musisz zdecydować się na jedną z omawianych dotacji.

Dokładnie sprawdź kwoty, zasady i warunki, które musisz spełniać. Przeanalizuj wszystkie plusy i minusy i wybierz dofinansowanie optymalne dla siebie.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share