Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni

Jesteś florystką i planujesz otworzyć swój biznes? Jeśli tak, to możesz potrzebować kapitału na start. Zobacz, jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni?

Nie wiesz skąd możesz uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni? Masz kilka możliwości, gdzie możesz je zdobyć. Miej jednakże na względzie, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Co oznacza, że musisz wybrać jeden z dostępnych instrumentów finansowych.

dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni

Środki na start działalności możesz uzyskać z:

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PUP?

Jesteś zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Może jesteś opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentką KIS lub CIS. Jeśli tak, to możesz ubiegać się o dotacje z PUP.

Jednak sam status osoby bezrobotnej to nie wszystko. Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację, musisz spełniać konkretne warunki. Wszystkie informacje o tym, jakie zasady musisz spełniać znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy. W związku z tym w pierwszej kolejności wnikliwie się z nim zapoznaj.

Zweryfikuj, czy spełniasz poniższe warunki:

To kluczowe zasady, które musisz spełniać. Resztę znajdziesz w regulaminie przyznawania dotacji. Pamiętaj, że jeśli nie będziesz spełniać chociaż jednej z zasad, nie możesz otrzymać dotacji.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z urzędu pracy?

Dotacja do otwarcia kwiaciarni z PUP nie może przekroczyć poziomu 6- krotności średniego wynagrodzenia. Aktualnie to kwota wynosząca około 48 tys. zł. Zwróć uwagę, że każdy pośredniak ma pełną swobodę w określeniu maksymalnej kwoty dofinansowania.

Wiąże się to z tym, że z reguły jest ona niższa niż suma przewidziana ustawą. Nagminnie dofinansowanie z PUP mieści się w przedziale 20-30 tys. zł.

Porada

Jeżeli Twój urząd pracy wskazuje, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 27 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już podczas oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PUP?

Katalog wydatków z dotacji z urzędu pracy jest dość szeroki. Dofinansowanie możesz wydatkować na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Co więcej, w dość dużej liczbie urzędów pracy sfinansujesz również koszty remontu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Jednak zanim zaczniesz myśleć o potencjalnych zakupach z dotacji na kwiaciarnię, to zwróć uwagę na kilka poniższych kwestii. Przede wszystkim dosyć wnikliwie sprawdź, jaki jest katalog akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania wydatków. Nagminnie dotacji z PUP nie możesz wydatkować na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

Dotacja dla florysty z urzędu pracy nie może być wydatkowana też na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy, a także kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dotacji rzeczy.

Kolejną zasadą są progi procentowe pomiędzy określonymi kategoriami wydatków. Może okazać się np. tak, że będziesz musiała na sprzęt przeznaczyć min. 50% dotacji, na materiały/towary nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni możesz przeznaczyć na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania do otwarcia kwiaciarni

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z urzędu pracy?

Zastanawiasz się nad dofinansowaniem na kwiaciarnię z PUP? Jeśli tak, to w pierwszej kolejności zarejestruj w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie opracuj i złóż wniosek o dotację. Zwróć uwagę, że wnioski przyjmowane są w naborach otwartych i zamkniętych, a ich ocena z reguły zajmuje 30 dni.

dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. akt notarialny) i oczekujesz na przelew dofinansowania. Dopiero po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz formalnie zarejestrować firmę.

Po rejestracji działalności możesz wydatkować przyznane środki. Następnie rozliczasz je w określonym terminie wskazanym w umowie. W trakcie trwania umowy o dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie roku składasz w urzędzie pracy określone zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Rozliczasz się finalnie i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z UE?

O unijne dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni mogą wystąpić osoby bezrobotne, bierne zawodowo, imigranci, reemigranci, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z Unii Europejskiej?

Wysokość dotacji dla florysty z Unii Europejskiej zależy od danego projektu. Wynika to stąd, że te dofinansowania są rozdzielane w ramach konkretnych projektów szkoleniowo-doradczych. Wysokość dofinansowania średnio oscyluje w przedziale 23-27 tys. zł.

Zwróć uwagę, że poza samą dotacją na kwiaciarnię, możesz uzyskać też tak zwane wsparcie pomostowe przez pół roku lub rok. Przeciętnie waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z UE?

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni możesz przeznaczyć na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z Unii Europejskiej?

Dotację na kwiaciarnię z UE możesz otrzymać, jeżeli zakwalifikujesz się do konkretnego projektu. Po pierwsze, musisz znaleźć określony projekt doradczo-szkoleniowy. Pieczę nad nimi mają wojewódzkie urzędy pracy.

W kolejnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To z zasady uproszczona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja weryfikuje pod kątem formalnym i merytorycznym. Następny etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej do projektu.

dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni

Jeśli wszystkie etapy zakończą się pozytywnie, a Ty zgromadzisz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po Zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Ostateczny etap to ponowna ocena pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dofinansowanie unijne.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON?

O dofinansowanie dla florysty z PFRON mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON?

Dotacja na kwiaciarnię z PFRON nie może być wyższa niż 6 lub 15- krotności przeciętnej pensji. Jeżeli określisz we wniosku, że firmę będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. To w takiej sytuacji możesz maksymalnie liczyć na nie więcej niż 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeśli określisz we wniosku, że działalność gospodarczą będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To wówczas możesz otrzymać maksymalnie o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON?

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON możesz wydatkować na środki trwałe – maszyny, sprzęt, wyposażenie, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z PFRON?

W pierwszej kolejności musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek. Miej na uwadze, że urząd pracy może go ocenić w czasie 30 dni.

Jeśli Twój wniosek uzyska pozytywną ocenę urzędu pracy, to bierzesz udział w negocjacjach, które związane są z ostatecznym kształtem umowy o dotację.

Negocjacje najczęściej dotyczą takich kwestii jak: kwota dofinansowania, zabezpieczenie, rozliczenie dotacji. Ostatni etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie firmy, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie na otwarcie kwiaciarni z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z BGK?

Dofinansowanie na otwarcie kwiaciarni z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować?

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z BGK?

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni z BGK możesz możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie kwiaciarni z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na kwiaciarnię.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na kwiaciarnię i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni – podsumowanie

Dofinansowanie do otwarcia kwiaciarni możesz otrzymać z kilku potencjalnych źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego, PFRON-u. Pamiętaj, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Musisz wybrać jedną z dostępnych opcji finansowania.

W związku z tym dosyć dokładnie zweryfikuj zasady przyznawania dofinansowania, sumy, swoje możliwości, a także potrzeby inwestycyjne. Dopiero po takiej analizie zdecyduj się na właściwy dla siebie sposób finansowania.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share