Dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej

4.7/5 - (7 votes)

Dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej pomoże Ci uruchomić Twój własny biznes. Zobacz, jakie możliwości są dostępne, ile pieniędzy możesz uzyskać i jakie warunki musisz spełniać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej?

Dotacje na otwarcie firmy klimatyzacyjnej może pochodzić z kilku źródeł. Musisz wiedzieć, że nie możesz korzystać równocześnie z kilku z nich. Musisz zdecydować się tylko na jedno z dostępnych źródeł finansowania.

dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej

Dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej możesz pozyskać z:

Dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z PUP?

O dotację z urzędu pracy mogą ubiegać się osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, absolwenci KIS lub CIS.

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej musisz spełniać określone warunki. Są szczegółowo opisane w regulaminie. Dlatego dokładnie się z nim zapoznaj.

Jakie warunki musisz spełniać?

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z PUP?

Maksymalna wysokość dotacji z urzędu pracy wynosi 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie to ok. 48 tys. zł. Zwróć jednak uwagę, że każdy urząd pracy może dowolnie określi swój maksymalny poziom dofinansowania. Z reguły jest on niższy i bardzo często mieści się w przedziale 18-28 tys. zł.

Porada

Zanim zaczniesz przygotowywać wniosek dokładnie sprawdź, o jaką kwotę możesz się ubiegać. Jeśli ją przekroczysz i będzie wnioskować o więcej, urząd odrzuci Twój wniosek.

Jeżeli w Twoim urzędzie pracy maksymalna kwota dotacji wynosi 23 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 24 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej z urzędu pracy?

Dotację z urzędu pracy możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, oprogramowania, materiałów i towarów, reklamę, adaptację lokalu i konsultacje prawne.

Jeśli będziesz przygotowywał listę zakupów, to zwróć uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim zweryfikuj katalog akceptowalnych i wykluczonych z dofinansowania wydatków. Najczęściej z dotacji nie możesz kupić samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, telefonu.

dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej

Następnie sprawdź czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może okazać się tak, że np. na środki trwałe będziesz musiał przeznaczyć przynajmniej 50% dotacji, na materiały nie więcej niż 20%, na reklamę maksymalnie 15%. Z kolei adaptacja lokalu nie może wynieść więcej niż 10% dotacji, a konsultacje prawne maksymalnie 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to na sprzęt musisz przeznaczyć min. 10 tys. zł. Z kolei materiały nie mogą przekroczyć kwoty 4 tys. zł. Na reklamę możesz wydać nie więcej niż 3 tys. zł, a na adaptację maksymalnie 2 tys. zł. Konsultacje prawne mogą wynieść 1 tys. zł.

Dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej możesz wydać na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania do otwarcia firmy klimatyzacyjnej

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcie firmy klimatyzacyjnej z urzędu pracy?

Po pierwsze, musisz się zarejestrować jako osoba bezrobotna. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie w naborze otwartym lub zamkniętym. Urząd ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Po pozytywnej decyzji podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. akt notarialny) i czekasz na przelew środków. Po wpływie dotacji na konto możesz zarejestrować działalność.

W kolejnym kroku wydatkujesz i rozliczasz dofinansowanie. Następnie prowadzisz firmę przez minimum 12 miesięcy i w tym czasie możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy udajesz się do urzędu skarbowego i ZUS-u po określone zaświadczenia (np. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie pracy, końcowo się rozliczasz i rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z UE?

Dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z UE skierowane jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, imigrantów, reemigrantów, ubogich pracujących i odchodzących z rolnictwa oraz ich rodzin.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z Unii Europejskiej?

Wysokość dotacji zależy od danego projektu, ponieważ te dofinansowania przyznawane są w ramach specjalnych projektów doradczo-szkoleniowych.

Średni przedział dotacji to 23-27 tys. zł. Jednak to nie wszystko. Poza samą dotacją możesz liczyć także na wsparcie pomostowe. To dodatkowe pieniądze, które możesz otrzymywać przez 6 lub 12 miesięcy w wysokości 1-2 tys. zł miesięcznie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej z UE?

Unijne dofinansowanie możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, oprogramowania, materiałów, reklamę, adaptację lokalu.

Pamiętaj, że wydatki mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi projektami. Co ciekawe, w ramach dotacji unijnych w większości projektów możesz kupić samochód. Z dofinansowania wykluczony jest zakup kasy fiskalnej, akcji, obligacji, szkoleń, kursów.

Wsparcie pomostowe możesz przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy takich jak np. ZUS, czynsz, paliwo, reklama.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z Unii Europejskiej?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej, to przede wszystkim musisz znaleźć odpowiedni projekt. Nadzorują je wojewódzkie urzędy pracy.

Następnie składasz formularz rekrutacyjny. To skrócony opis Twojego pomysłu. Specjalnie powołana komisja weryfikuje go pod kątem formalnym i merytorycznym. Następnie przechodzisz rozmowę kwalifikacyjną do projektu.

dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej

Jeśli wszystkie 3 etapy zakończą się pozytywnie, bierzesz udział w szkoleniach. Dotyczą prowadzenia firmy, jej rejestracji, rozliczeń, promocji. Po ich ukończeniu składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Ponownie weryfikuje się go formalnie i merytorycznie. Jeżeli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów możesz liczyć na dofinansowanie.

Dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z BGK?

O pożyczkę z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” mogą ubiegać się:

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Maksymalnie dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej może wynieść 20-krotność średniej krajowej. Plusem pożyczki jest również długi okres spłaty (7 lat, wliczając w to roczną karencję w spłacie) oraz niskie oprocentowanie.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej z BGK?

Dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej możesz przeznaczyć na zakup wyposażenia, sprzętu, oprogramowania, towarów i materiałów, reklamę.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Po pierwsze, musisz znaleźć pośrednika finansowego działającego na terenie, na którym zamierzasz prowadzić swoją działalność. Następnie składasz wniosek.

Warto wiedzieć, że przy jego wypełnianiu możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Pośrednik weryfikuje wniosek w ciągu 14 dni.

Jeśli decyzja będzie pozytywna, zakładasz działalność, podpisujesz umowę i uzyskujesz dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej.

Dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie do otwarcia firmy klimatyzacyjnej – podsumowanie

Dofinansowanie na otwarcie firmy klimatyzacyjnej może pochodzić z kilku źródeł. Środki możesz pozyskać z urzędu pracy, BGK lub Unii Europejskiej.

Istotne jest to, że nie możesz jednocześnie korzystać z dwóch różnych możliwości finansowania działalności. Musisz zdecydować się na jedną z możliwych opcji.

W związku z tym dokładnie sprawdź warunki, kwoty, a także przeanalizuj swoje potrzeby inwestycyjne i pod tym kątem dobierz właściwy instrument finansowy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share