Dofinansowanie do otwarcia biznesu

4.9/5 - (19 votes)

Chcesz założyć swoją działalność gospodarczą? Brakuje Ci kapitału na start? Zobacz, o jakie dofinansowanie do otwarcia biznesu możesz się ubiegać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie do otwarcia biznesu?

Zastanawiasz się skąd wziąć dofinansowanie do otwarcia biznesu? Jest kilka możliwości skąd możesz je pozyskać. Jednakże miej w pamięci, że nie możesz korzystać jednocześnie z dwóch z nich. Konieczny jest wybór jednej z dostępnych opcji finansowania.

dofinansowanie do otwarcia biznesu

Dofinansowanie na założenie biznesu możesz pozyskać z:

Dofinansowanie do otwarcia biznesu z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia biznesu z PUP?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentem KIS lub CIS, to możesz ubiegać się o dotacje z PUP. Jednak aby móc złożyć wniosek o dotację, musisz spełniać określone wymagania. Szczegóły dostępne są w regulaminie Twojego pośredniaka, więc w pierwszej kolejności zajrzyj do niego.

Zobacz, czy spełniasz poniższe warunki:

To kluczowe wymagania. Reszta dostępna jest w Twoim regulaminie. Miej w pamięci, że w przypadku niespełnienie chociaż jednej z zasad, nie przysługuje Ci dofinansowanie na otwarcie biznesu.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia biznesu z urzędu pracy?

Dotacja na pierwszy biznes z PUP maksymalnie może wynieść 6- krotność przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie to kwota oscylująca wokół 48 tys. zł. Jednak zwróć uwagę, że każdy pośredniak może ustalić maksymalną wysokość dotacji na dowolnym poziomie. Co oznacza, że z reguły jest ona niższa niż przewidziana ustawą. Bardzo często dofinansowania z PUP oscylują w przedziale 20-27 tys. zł.

Porada

Jeżeli Twój Pośredniak określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 27 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już podczas oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia biznesu z PUP?

W ramach dotacji z urzędu pracy możesz kupić: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. W wielu urzędach pokryjesz też koszty adaptacji lokalu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Zanim zaplanujesz zakupy z dofinansowania, to weź pod uwagę kilka poniższych kwestii. W pierwszej kolejności drobiazgowo sprawdź, jaki jest katalog akceptowalnych i wykluczonych z dotacji wydatków. Najczęściej dofinansowanie do otwarcia biznesu nie może być przeznaczone na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

Dotacji z PUP nie możesz też wydać na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a także kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dofinansowania przedmiotów.

Kolejnym warunkiem są progi procentowe pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Może być np. tak, że będziesz musiał na sprzęt wydać min. 50% dofinansowania, na materiały nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 30 tys. zł, to na na środki trwałe musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz wydać więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz wydać nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia biznesu z urzędu pracy?

Masz w planach otrzymać dofinansowanie do otwarcia biznesu z PUP? Jeśli tak, to pierwszym krokiem, który musisz zrobić jest rejestracja w urzędzie jako osoba bezrobotna. Następnie przygotowujesz i składasz wniosek o dotację. Urząd pracy przyjmuje dokumenty w naborze otwartym lub zamkniętym, a na ich ocenę ma 30 dni.

dofinansowanie do otwarcia biznesu

W przypadku pozytywnej decyzji urzędu, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. gwarancję bankową), a następnie oczekujesz na przelew dofinansowania. Jeśli dotacja wpłynie na Twoje konto, możesz zarejestrować firmę.

Następny etap to zrobienie zakupów i późniejsze rozliczenie wydatków w określonym w umowie czasie. W trakcie trwania umowy o dofinansowanie do otwarcia biznesu możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy pobierasz z urzędu skarbowego i ZUS-u określone w umowie zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Zaświadczenia przedstawiasz później w urzędzie pracy. Rozliczasz się końcowo i rozwiązujesz umowę.

Dofinansowanie do otwarcia biznesu z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia biznesu z UE?

Unijne dofinansowanie na otwarcie biznesu przeznaczone jest dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, imigrantów, reemigrantów, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia biznesu z Unii Europejskiej?

Wysokość dotacji z Unii Europejskiej zależy od danego projektu. Wynika to stąd, że te dotacje przydzielane są w ramach dedykowanych projektów szkoleniowo-doradczych. Wysokość dofinansowania średnio oscyluje w przedziale 23-27 tys. zł.

Zwróć uwagę, że poza samą dotacją, możesz uzyskać także tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Przeciętnie waha się ono w granicach 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia biznesu z UE?

Dofinansowanie do otwarcia biznesu możesz przeznaczyć na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia biznesu z Unii Europejskiej?

Dotację unijną możesz otrzymać, jeżeli dostaniesz się do konkretnego projektu. Przede wszystkim, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Nadzorują je wojewódzkie urzędy pracy.

Kolejny etap to złożenie formularza rekrutacyjnego. Formularz to z zasady uproszczona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja ocenia pod kątem formalnym i merytorycznym. Następny krok polega na rozmowie kwalifikacyjnej do projektu.

dofinansowanie do otwarcia biznesu

Po pozytywnym zakończeniu każdego etapu i zgromadzeniu odpowiedniej liczby punktów, jesteś zapraszany do udziału w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po ukończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Końcowy etap to ponowna ocena pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej oceny uzyskasz wystarczającą liczbę punktów, możesz otrzymać dotację do otwarcia biznesu.

Dofinansowanie do otwarcia biznesu z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie biznesu z PFRON?

O dotacje z PFRON mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia biznesu z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON maksymalnie może mieścić się w granicach 6-15- krotności średniego wynagrodzenia Jeśli wpiszesz we wniosku, że swoją firmę będziesz później prowadził przez 12 miesięcy, to możesz uzyskać nie więcej niż 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Natomiast jeśli wpiszesz we wniosku, że działalność będziesz prowadził później przez 24 miesiące, to możesz wnioskować maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia biznesu z PFRON?

Dotację do otwarcia biznesu z PFRON możesz przeznaczyć na środki trwałe – maszyny, sprzęt, wyposażenie, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia biznesu z PFRON?

Na samym początku musisz zarejestrować się w urzędzie pracy, a następnie składasz wniosek. Pamiętaj, że urząd pracy może go rozpatrzyć w czasie 30 dni.

Jeśli uzyskasz akceptację wniosku, to bierzesz udział w negocjacjach, które związane są z ostatecznym kształtem umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą takich zagadnień jak: kwota dofinansowania, zabezpieczenie, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie firmy, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie do otwarcia biznesu z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie do otwarcia biznesu z BGK?

Pożyczka do otwarcia biznesu z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować?

Ile wynosi dofinansowanie do otwarcia biznesu z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie do otwarcia biznesu z BGK?

Pożyczka do otwarcia biznesu z BGK możesz możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie do otwarcia biznesu z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą praktykę dentystyczną. W kolejnym kroku składasz wniosek o dotację na gabinet dentystyczny.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na gabinet dentystyczny i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie do otwarcia biznesu – podsumowanie

Dofinansowanie do otwarcia biznesu możesz uzyskać z kilku źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego, PFRON-u. Miej na względzie, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych możliwości.

Dlatego też dość wnikliwie sprawdź zasady przyznawania dotacji, kwoty, swoje możliwości oraz potrzeby i dopiero wtedy wybierz odpowiedni dla siebie instrument finansowy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share