Dofinansowanie dla programisty

4.5/5 - (10 votes)

Jesteś informatykiem? Planujesz założyć własną działalność gospodarczą? Jeśli tak, to warto skorzystać z dodatkowego wsparcia. Zobacz, skąd i jak uzyskać dofinansowanie dla programisty

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla programisty?

Dofinansowanie dla programisty z urzędu pracy skierowane jest do osób bezrobotnych, czyli zarejestrowanych w pośredniaku. To pierwszy, choć niejedyny warunek, który musisz spełnić.

dofinansowanie dla programisty

Ponadto jeśli zamierzasz ubiegać się o dotację z PUP, to:

To tylko niektóre z warunków, które musisz spełnić. Pozostałe szczegółowo opisane są w regulaminie naboru wniosków. Dlatego zanim zaczniesz myśleć o dotacji, sprawdź czy spełniasz wszystkie kryteria.

Ile wynosi dofinansowanie dla programisty?

Dofinansowanie dla programisty z PUP może maksymalnie wynieść nawet nieco ponad 48 tys. zł (6-krotność średniej krajowej). Niestety, każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalną granicę dotacji. Wielokrotnie jest ona znacznie niższa.

Najczęściej wysokość dotacji z PUP waha się w granicach 20-30 tys. zł. Istotne jest to, abyś dokładnie sprawdził, o jaką kwotę możesz się maksymalnie ubiegać. Jeśli ją przekroczysz, to wniosek zostanie odrzucony.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla programisty?

Dotację z urzędu pracy dla programisty możesz wydać na zakup:

Przygotowując listę zakupów zweryfikuj w regulaminie katalog akceptowalnych przez urząd pracy wydatków. Każdy pośredniak ma swoją własną listę wydatków, które możesz sfinansować w ramach dotacji oraz tych, których sfinansować nie możesz.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania dla programisty

Czego nie kupisz w ramach dotacji dla programisty z PUP? Przede wszystkim do wydatków zakazanych należy zakup:

Nie możesz również sfinansować kosztów przesyłki i transportu zakupionych rzeczy, a także bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. czynsz, ZUS, podatki, wynagrodzenia).

dofinansowanie dla programisty

Sprawdź też czy pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków występują określone progi procentowe. Co to oznacza? To, że np. na sprzęt musisz wydać minimum 50% dotacji, na reklamę jedynie 10%, a na adaptację lokalu do 20% wnioskowanej kwoty dofinansowania na działalność.

Zwróć również uwagę na to, aby we wniosku dokładnie uzasadnić, z jakiego powodu decydujesz się na konkretny zakup i w jaki sposób będziesz z niego korzystał. Pamiętaj, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej przyszłej firmy.

Przykładowe uzasadnienie zakupu

Planowany wydatekUzasadnienie zakupu
Laptopniezbędny do bieżącej pracy, tworzenia oprogramowania. Równocześnie wykorzystywany do reklamy, pozyskiwania klientów, kontaktów z klientami i urzędami.

Wkład własny a dofinansowanie dla programisty

Miej na względzie, że ubiegając się o dofinansowanie dla programisty powinieneś posiadać wkład własny. Choć nie zawsze jest on wymagany, to warto go zadeklarować, bo to zawsze zwiększa Twoje szanse na dotację z PUP.

Wysokość środków własnych zależy od konkretnego urzędu pracy. W jednych może być to np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych im wyższy wkład własny, tym większą liczbę punktów możesz uzyskać. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

We wniosku o dotację dla programisty z urzędu pracy musisz szczegółowo wskazać, na co przeznaczysz środki własne. Możesz je przeznaczyć na konkretne zakupy lub bieżące koszty prowadzenia firmy (np. ZUS, podatki, paliwo etc.).

Poza wkładem własnym finansowym warto zadeklarować także wkład własny rzeczowy. To np. wyposażenie, urządzenia, które posiadasz i możesz wykorzystać w przyszłej działalności. Pamiętaj, aby nie deklarować jako wkładu własnego rzeczy, które zamierzasz kupić w ramach dofinansowania.

Przykład

Jeśli w ramach dofinansowania zamierzasz kupić laptopa, to jako wkładu własnego nie deklaruj, że już posiadasz notebooka.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie dla programisty?

Każdy urząd pracy wymaga dołączenia do wniosku określonych załączników. Ich brak, to poważny błąd, który może skutkować nawet odrzuceniem Twojego wniosku.

Lista załączników, które musisz dołączyć do wniosku o dofinansowanie dla programisty, różni się pomiędzy poszczególnymi pośredniakami. Spis załączników znajdziesz we wniosku lub regulaminie.

Najczęściej wymagane załączniki to:

Do tego warto dołączyć listy intencyjne lub umowy o współpracy z przyszłymi klientami lub dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy. To może zwiększyć Twoje szanse na dotację.

Jaka forma zabezpieczenia do wniosku o dofinansowanie dla programisty?

Ubiegając się o dofinansowanie dla programisty musisz wybrać określony rodzaj zabezpieczenia. To instrument, dzięki któremu urząd pracy może dochodzić swoich roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy.

dofinansowanie dla programisty

Co do zasady możesz wybrać:

Niestety, nie w każdym urzędzie pracy wszystkie formy zabezpieczenia będą dostępne. Zdarza się, że wybór ograniczony jest do 2 lub 3.

Zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia, warto sprawdzić, jakie warunki musisz spełnić.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na poręczenie, to najczęściej musisz posiadać 2 poręczycieli, z odpowiednim poziomem dochodów, najlepiej pracujących na umowę o pracę na czas nieokreślony.

Poznaj szczegóły zabezpieczenia dofinansowania z urzędu pracy.

Jak uzyskać dofinansowanie dla programisty?

Jeśli interesuje Cię dofinansowanie dla programisty, musisz przygotować dobry wniosek. We wniosku warto wskazać swoje doświadczenie i posiadane umiejętności. Pochwal się ukończonymi szkoleniami.

Przykład

Jeśli opisujesz swoją ścieżkę zawodową pamiętaj o wskazaniu zakresu obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy. Dodatkowo możesz również pochwalić się osiągniętymi sukcesami.

Następnie opisz zakres usług, którymi chcesz się zająć. Wyjaśnij, co konkretnie będziesz robił (np. programowanie, tworzenie stron www etc.). Określ, kto będzie Twoim klientem (np. przyszli przedsiębiorcy) oraz napisz, w jaki sposób będziesz się reklamował (strona www, social media, mailing).

W kolejnym kroku scharakteryzuj rynek, na którym zamierzasz działać. Opisując rynek posługuj się dostępnymi analizami, danymi statystycznymi, raportami. Opisz swoją konkurencję (wybierz 3 podobne firmy) i wymień ich słabe i mocne strony.

Przygotuj analizę finansową. Pamiętaj, aby była rzetelna, wykonalna i oparta na realnych założeniach. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Dołącz analizę SWOT oraz listę zakupów.

Jakie inne dofinansowanie dla programisty?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie jeszcze możesz ubiegać się o dofinansowanie dla programisty to masz kilka sposobności. Miej jednak na uwadze, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Co wiąże się z tym, że musisz wybrać jedną z możliwości.

Pieniądze na uruchomienie działalności możesz uzyskać z:

Dofinansowanie dla programisty z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację dla programisty z UE?

O unijne dotacje dla programisty mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dofinansowanie dla programisty z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje są rozdzielane w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Suma dofinansowania średnio mieści się w granicach 23-27 tys. zł.

Pamiętaj, że poza samą kwotą dotacji dla programisty, możesz uzyskać też tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla programisty z UE?

Dofinansowanie dla programisty możesz wydatkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie dla programisty z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie z UE możesz uzyskać, jeśli zakwalifikujesz się do określonego projektu. Przede wszystkim, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy.

W następnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To najczęściej skrócona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja ocenia pod kątem formalnym i merytorycznym. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

Jeżeli wszystkie etapy przejdą pomyślnie, a Ty uzyskasz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Finalny etap to ponowna ocena formalna i merytoryczna. Jeżeli otrzymasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację z UE.

Dofinansowanie dla programisty z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla programisty z PFRON?

O dotację dla programisty z PFRON mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja dla programisty z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON nie może przekroczyć poziomu 6 lub 15- krotności średniej pensji. Jeśli określisz we wniosku, że firmę będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. To w takiej sytuacji możesz maksymalnie liczyć na nie więcej niż 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 48 tys. zł).

Natomiast jeżeli wskażesz we wniosku, że działalność gospodarczą będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To wówczas możesz otrzymać maksymalnie o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla programisty z PFRON?

Dotacja dla programisty z PFRON może być przeznaczona na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie dla programisty z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Kolejny krok to złożenie wniosku. Pamiętaj, że urząd pracy ocenia go w czasie 30 dni.

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to jesteś zapraszany do negocjacji, które wpłyną na ostateczny kształt umowy o dofinansowanie.

Negocjujesz takie sprawy jak: suma dofinansowania, rodzaj zabezpieczenia, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, zarejestrowanie działalności, wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania.

Dofinansowanie dla programisty z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla programisty z BGK?

Dofinansowanie dla programisty z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować:

Ile wynosi dofinansowanie dla programisty z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla programisty z BGK?

Dofinansowanie dla programisty z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie dla programisty z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę dla programisty.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na dla programisty i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie dla programisty – podsumowanie

Dofinansowanie dla programisty możesz uzyskać z kilku potencjalnych źródeł: urzędu pracy, Unii Europejskiej, Banku Gospodarstwa Krajowego, PFRON-u. Zwróć uwagę że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Musisz wybrać jedną z dostępnych możliwości.

Dlatego też wnikliwie sprawdź zasady przyznawania dotacji, kwoty, swoje możliwości oraz potrzeby inwestycyjne. Wówczas po takiej analizie wybierz odpowiedni dla siebie instrument finansowania.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share