Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

4.7/5 - (4 votes)

Należysz do pokolenia 50+? Straciłeś pracę lub chcesz założyć swój biznes? Sprawdź, skąd możesz uzyskać wsparcie i jak zdobyć dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Gdzie uzyskać dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Jedną z dostępnych opcji są bezzwrotne dotacje. Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia rozdzielają urzędy pracy. Pokolenie 50+ jest jedną z grup docelowych, która może starać się o dotację. Z reguły dość dużą część środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej przeznaczona jest właśnie dla osób dojrzałych.

dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Ile wynosi dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia może wahać się w przedziale 20-37 tys. zł. Co prawda, maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli około 48 tys. zł. Jednak jak widzisz w większości urzędów pracy jest ona znacznie niższa.

Porada

Zwróć uwagę, aby dokładnie sprawdzić, jaka kwota obowiązuje w Twoim pośredniaku. Jeśli ją przekroczysz urząd może odrzucić Twój wniosek i z dotacji nici.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Dotacja z urzędu pracy może być przeznaczona na zakup:

Istotne jest to, aby dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia było spójne z profilem planowanej działalności. Chodzi o to, abyś kupował sprzęt czy wyposażenie, które jest niezbędne do otwarcia i późniejszego prowadzenia firmy. Nie wrzucaj na listę zakupów wydatków, które mogą wzbudzać wątpliwość urzędników.

Przykład

Np. jeśli otwierasz kancelarię prawną, to niekoniecznie wpisuj na listę zakupów z dotacji ekspresu do kawy.
Z kolei zakup laptopa w przypadku firmy budowlanej też może wzbudzić wątpliwość.

Ponadto sprawdź czy w Twoim urzędzie pracy nie ma progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Może bowiem okazać się tak, że np. na reklamę możesz wydać jedynie 10% dotacji, na materiały maksymalnie do 30%, a na konsultacje prawne do 5% dofinansowania na działalność.

Porada

Pamiętaj, że przekroczenie progów procentowych, może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Dlatego zawsze dokładnie sprawdź, jaki procent dofinansowania możesz przeznaczyć na konkretną kategorię wydatków.

dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Kolejną ważną kwestią jest to, aby zweryfikował, jakie wydatki w Twoim pośredniaku są zakazane, czyli nie sfinansujesz ich w ramach dotacji.

Z reguły z dotacji nie możesz przeznaczyć na:

Idąc dalej, miej na uwadze, aby każdy wydatek był szczegółowo uzasadniony. Musisz wyjaśnić, z jakiego powodu decydujesz się na taki zakup i w jaki sposób będziesz go wykorzystywał. Im dokładniejszy opis, tym mniejsza szansa na to, aby urząd pracy zakwestionował Twoje wydatki.

Przykład

Zakładasz salon kosmetyczny i chcesz kupić fotel kosmetyczny. Fotel niezbędny jest do profesjonalnego świadczenia zabiegów. Podczas zabiegu klient zajmuje miejsce na fotelu, a kosmetyczka wykonuje dany zabieg. Fotel zapewnia odpowiedni komfort i ergonomię pracy.

Jakie zabezpieczenie na dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Pamiętaj, że w przypadku dotacji z PUP musisz wybrać określoną formę zabezpieczenia. To instrument, który pozwala urzędowi pracy odzyskać przyznane dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia, jeśli złamiesz określone warunki umowy.

Umowę złamiesz, jeśli:

Jakie formy zabezpieczenia są dostępne? Co do zasady możesz skorzystać z aktu notarialnego, weksla z poręczeniem wekslowym, poręczenia, blokady konta, gwarancji bankowej czy zastawu na prawach i rzeczach. Miej na uwadze, żeby dokładnie sprawdzić w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać przy konkretnym rodzaju zabezpieczenia.

Przykład

Jeśli zdecydujesz się na blokadę konta, to najczęściej na rachunku bankowym musisz posiadać 120 lub 130% wnioskowanej kwoty, która jest blokada na konkretny czas.

Wkład własny a dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia, to warto zadeklarować wkład własny finansowy. To zawsze zwiększa Twoje szanse na dotacje z urzędu pracy. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Wymogi dotyczące środków własnych określa regulamin. Bardzo często musisz zadeklarować 20% wnioskowanej kwoty. Zdarzają się jednak urzędy pracy, gdzie im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz zyskać.

Pamiętaj o tym, że we wniosku o dotację z PUP musisz określić, na co przeznaczyć środki własne. Może być to zarówno konkretny zakup, jak również bieżące koszty prowadzenia firmy. To już zależy od Ciebie.

Ponadto zwróć uwagę na wkład własny rzeczowy, czyli sprzęt czy wyposażenie, które już posiadasz i możesz wykorzystać w przyszłej działalności. Miej jednak na względzie, aby nie deklarować jako wkładu własnego tych przedmiotów, które planujesz kupić z dotacji.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Ubiegając się o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Pamiętaj o tym, że brak załączników może stanowić podstawę do odrzucenia wniosku o dotację z PUP.

dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia

Katalog obligatoryjnych załączników znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku. Najczęściej do wniosku musisz dołączyć:

Porada

Do wniosku warto dołączyć dodatkowe załączniki, które zwiększają szansę na uzyskanie dotacji z PUP.
Mogą być to listy intencyjne/przedwstępne umowy o współpracy z klientami i dostawcami, referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia?

Wniosek o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia to zestaw zagadnień opisujących Twój pomysł na biznes. Ważne jest to, aby był spójny, wyczerpujący i logiczny.

We wniosku zacznij od podkreślenia swojego dotychczasowego doświadczenia, wykształcenia i posiadanych umiejętności. Wskaż miejsca zatrudnienia i zakres obowiązków. Warto pochwalić się osiągniętymi sukcesami w dotychczasowej pracy (np. zwiększenie sprzedaży).

Następnie przejdź do charakterystyki ukończonych szkoleń i posiadanych umiejętności. Napisz, co potrafisz. Mogą być to umiejętności „twarde” jak prawo jazdy, a także „miękkie” takie jak sprzedaż, negocjacje, budowanie relacji.

Dokładnie opisz swój pomysł. Napisz, czym chcesz się zająć, co sprzedawać (jakie produkty lub usługi). Przejdź do charakterystyki klientów. Opisz, kto będzie Twoim odbiorcą (wiek, płeć, status społeczny, majątkowy, miejsce zamieszkania). Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania klientów oraz jak utrzymasz klientów (np. przez stały kontakt, wysoką jakość, rabaty i promocje).

Przykład

Zakładasz salon fryzjerski. Twoimi klientkami będą przede wszystkim kobiety w wieku 25-65 lat, pracujące lub będące na emeryturze. Interesujące się modą i aktualnymi trendami. Dbające o siebie i przykładające dużą uwagę do wyglądu. Regularnie odwiedzają salony fryzjerski i kosmetyczne.

Opisz swój sposób reklamy firmy. W jaki sposób będziesz się reklamował (np. strona www, social media, ulotki). Następnie scharakteryzuj rynek, na którym będziesz działać. Opisując rynek korzystaj z dostępnych danych (analizy, statystyki, raporty, artykuły branżowe). Wskaż też swoją konkurencję. Wymień 3 potencjalnych konkurentów, opisz ich mocne i słabe strony.

Zastanów się nad ewentualnym zatrudnieniem. Napisz, kogo zatrudnisz, na jaki rodzaj umowy, z jaką pensją i jakie obowiązki ta osoba będzie wykonywała. Przygotuj analizę SWOT oraz analizę finansową. Pamiętaj o tym, aby była wiarygodna, rzetelna i oparta o rzeczywiste liczby. Nie może jej przeszacować. Pamiętaj, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 48 tys. zł).

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o pożyczkę dla osób powyżej 50 roku życia z BGK?

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z Banku Gospodarstwa Krajowego przybiera formę pożyczki. Środki pochodzą z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie„.

O pożyczkę mogą ubiegać się następujące kategorie osób:

Ile wynosi dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Maksymalna kwota rzeczonej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności średniej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla osób 50 plus z BGK?

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na założenie działalności 2024.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o pożyczkę dla tapicera i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia – podsumowanie

Dofinansowanie dla osób powyżej 50 roku życia dostępne jest w urzędach pracy. Może wynieść nawet 30 tys. złotych. Możesz je przeznaczyć na zakup sprzętu, reklamę, towar czy adaptację lokalu.

Jeśli interesuje Cię dotacja z PUP musisz przygotować wniosek. Pamiętaj o załącznikach, wkładzie własnym oraz zabezpieczeniu. Przemyśl też wnikliwie listę zakupów, bo to też może mieć wpływ na ocenę wniosku.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share