Dofinansowanie dla krawcowej

4.8/5 - (11 votes)

Lubisz szyć? Tworzysz wyjątkowe ubrania dla siebie lub znajomych? Chcesz zacząć zarabiać na swojej pasji? Zobacz, jak uzyskać dofinansowanie dla krawcowej.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie dla krawcowej?

Jeśli zastanawiasz się, gdzie możesz ubiegać się o dofinansowanie dla krawcowej, to masz kilka sposobności. Miej jednak na uwadze, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Co wiąże się z tym, że musisz wybrać jedną z możliwości.

dofinansowanie dla krawcowej

Pieniądze na uruchomienie działalności możesz uzyskać z:

Dofinansowanie dla krawcowej z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotację dla krawcowej z PUP?

Zarejestrowałaś się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna? Jesteś może opiekunem osoby z niepełnosprawnościami lub absolwentem KIS lub CIS? Jeżeli tak, to możesz uzyskać dotacje z PUP.

Pamiętaj, że sama rejestracja to nie wszystko. Musisz dodatkowo spełniać określone zasady, które znajdują się w regulaminie Twojego urzędu pracy. Dlatego w pierwszej kolejności musisz się z nim dokładnie zapoznać.

Sprawdź, czy spełniasz poniższe warunki:

Powyżej znajdziesz najważniejsze warunki, które musisz spełniać. Pozostałe opisane są w regulaminie przyznawania dofinansowania. Miej na względzie, że jeśli nie będziesz spełniać chociaż jednego z warunków, nie możesz ubiegać się o dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie dla krawcowej z urzędu pracy?

Dotacja dla krawcowej z PUP nie może być wyższa od 6- krotności średniej pensji. Obecnie ta kwota wynosi około 48 tys. zł. Pamiętaj, że każdy urząd pracy ma pełną dowolność w określeniu maksymalnej kwoty dotacji.

Wynika to z tego, że z reguły jest ona niższa niż kwota przewidziana ustawą. Dość często dofinansowanie z urzędu pracy mieści się w granicach 20-30 tys. zł.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz ubiegać się o więcej (np. 28 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla krawcowej z PUP?

Lista wydatków z dotacji z urzędu pracy jest dość rozbudowana. Dofinansowanie możesz przeznaczyć na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Ponadto w sporej części urzędów pracy w ramach dotacji sfinansujesz też koszty remontu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Zanim zaczniesz przygotowywać listę wydatków, miej na uwadze kilka najważniejszych spraw. Po pierwsze, wnikliwie sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji. Najczęściej dofinansowania nie będziesz mogła przeznaczyć na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

dofinansowanie dla krawcowej

Co więcej, dofinansowania na pracownię krawiecką nie będziesz mogła przeznaczyć również na pokrycie bieżących kosztów działania firmy oraz kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dotacji przedmiotów.

Następną zasadą są progi procentowe pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Co wiąże się np. z tym, że będziesz musiała na sprzęt przeznaczyć min. 50% dotacji, na materiały/towary nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie dla krawcowej możesz przeznaczyć na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania dla krawcowej

Jak uzyskać dofinansowanie dla krawcowej z urzędu pracy?

Myślisz o dotacji na pracownię krawiecką z PUP? Jeżeli tak, to w najpierw zarejestruj się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Następnie przygotuj i złóż wniosek o dofinansowanie. Miej na względzie, że urząd przyjmuje wnioski w naborach otwartych i zamkniętych. Zazwyczaj ich ocena trwa najczęściej 30 dni.

Jeśli otrzymasz pozytywną ocenę, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. blokada konta) i czekasz na przelew środków z urzędu pracy. Dopiero po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz rejestrować działalność gospodarczą.

Po założeniu firmy możesz dokonać zakupów z dofinansowania na pracownię krawiecką. Później rozliczasz je w konkretnym terminie określonym w umowie. W czasie trwania umowy o dofinansowanie dla krawcowej możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy składasz w pośredniaku określone zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Końcowo się rozliczasz i rozwiązujesz umowę z urzędem pracy.

Dofinansowanie dla krawcowej z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację dla krawcowej z UE?

O unijne dotacje dla krawcowej mogą ubiegać się osoby bezrobotne, bierne zawodowo, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dofinansowanie dla krawcowej z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania na pracownię krawiecką z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje są rozdzielane w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Suma dofinansowania średnio mieści się w granicach 23-27 tys. zł.

dofinansowanie dla krawcowej

Pamiętaj, że poza samą kwotą dotacji dla krawcowej, możesz uzyskać też tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla krawcowej z UE?

Dofinansowanie dla krawcowej możesz wydatkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie dla krawcowej z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie na pracownię krawiecką z UE możesz uzyskać, jeśli zakwalifikujesz się do określonego projektu. Przede wszystkim, musisz znaleźć konkretny projekt doradczo-szkoleniowy. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy.

W następnym etapie składasz formularz rekrutacyjny. To najczęściej skrócona wersja biznesplanu, którą następnie specjalna komisja ocenia pod kątem formalnym i merytorycznym. Kolejny krok to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

Jeżeli wszystkie etapy przejdą pomyślnie, a Ty uzyskasz odpowiednią liczbę punktów. Bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Finalny etap to ponowna ocena formalna i merytoryczna. Jeżeli otrzymasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację z UE.

Dofinansowanie dla krawcowej z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla krawcowej z PFRON?

O dotację dla krawcowej z PFRON mogą wnioskować osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja dla krawocowej z PFRON?

Dofinansowanie na pracownię krawiecką z PFRON nie może przekroczyć poziomu 6 lub 15- krotności średniej pensji. Jeśli określisz we wniosku, że firmę będziesz później prowadziła przez 12 miesięcy. To w takiej sytuacji możesz maksymalnie liczyć na nie więcej niż 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 48 tys. zł).

Natomiast jeżeli wskażesz we wniosku, że działalność gospodarczą będziesz prowadziła później przez 24 miesiące. To wówczas możesz otrzymać maksymalnie o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla krawcowej z PFRON?

Dotacja dla krawcowej z PFRON może być przeznaczona na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie dla krawcowej z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Kolejny krok to złożenie wniosku. Pamiętaj, że urząd pracy ocenia go w czasie 30 dni.

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę wniosku, to jesteś zapraszana do negocjacji, które wpłyną na ostateczny kształt umowy o dofinansowanie.

Negocjujesz takie sprawy jak: suma dofinansowania, rodzaj zabezpieczenia, rozliczenie dotacji. Finalny etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, zarejestrowanie działalności, wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania.

Dofinansowanie dla krawcowej z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla krawcowej z BGK?

Dofinansowanie dla krawcowej z BGK to forma pożyczki z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą wnioskować:

Ile wynosi dofinansowanie dla krawcowej z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Wysokość wspomnianej pożyczki nie może być wyższa niż 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla krawcowej z BGK?

Dofinansowanie dla krawcowej z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie dla krawcowej z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadziła swoją przyszłą pracownię krawiecką. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę dla krawcowej.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie na pracownię krawiecką i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie dla krawcowej – podsumowanie

Potrzebujesz uzyskać dofinansowanie dla krawcowej? Jeśli tak, to do wyboru masz dotacje i pożyczki. Dotacje możesz uzyskać z urzędu pracy, PFRON-u, a także Unii Europejskiej. Z kolei pożyczkę uzyskasz z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest jeden haczyk. Mianowicie nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Oznacza to konieczność wyboru jednego z instrumentów finansowych.

Jeśli zależy Ci na tym, aby wybrać jak najlepiej. To musisz przeprowadzić małą analizę. Pod uwagę weź następujące kwestie: warunki uzyskania środków, dostępne kwoty, planowane wydatki, własne możliwości finansowe. Dzięki temu wybierzesz tę ścieżkę, która dla Ciebie będzie najkorzystniejsza.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share