Dofinansowanie dla architekta krajobrazu

4.5/5 - (15 votes)

Zajmujesz się projektowaniem krajobrazu? Myślisz o własnej pracowni architektonicznej? Jeśli potrzebujesz środków na start. Zobacz, jakie dofinansowanie dla architekta krajobrazu możesz pozyskać.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie dla architekta krajobrazu?

Myślisz o własnej pracowni architektury krajobrazu i potrzebne Ci dofinansowanie dla architekta krajobrazu? Jeśli tak, to masz dość szeroki wybór źródeł finansowania. Jest jednak jeden warunek, otóż nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Oznacza to, że musisz wybrać jedną z określonych opcji.

dofinansowanie dla architekta krajobrazu

Środki na start działalności możesz pozyskać z:

Dofinansowanie dla architekta krajobrazu z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotację na pracownię architektury krajobrazu z PUP?

Pierwszym krokiem do uzyskania dotacji jest rejestracja w urzędzie pracy. Może to zrobić osoba bezrobotna, absolwent KIS lub CIS, a także opiekun osoby z niepełnosprawnościami.

Miej jednak na uwadze, że to dopiero początek i sama rejestracja to za mało. Ponadto musisz spełniać konkretne zasady, które znajdziesz w regulaminie swojego pośredniaka. Dlatego zdecydowanie musisz się z nim wnikliwie zapoznać.

Zobacz, czy spełniasz określone warunki:

Tak jak widzisz to kluczowe warunki, które musisz spełniać. Reszta znajduje się w regulaminie przyznawania dotacji. Zwróć uwagę, że jeśli nie będziesz spełniać nawet jednej z zasad, nie możesz wnioskować o dotację.

Ile wynosi dofinansowanie dla architekta krajobrazu z urzędu pracy?

Wysokość dofinansowania na pracownię architektury krajobrazu z PUP nie może przekroczyć 6- krotności średniego wynagrodzenia. Aktualnie suma ta wynosi około 48 tys. zł. Miej na uwadze, że każdy pośredniak może samodzielnie wskazać maksymalny poziom dofinansowania.

Bierze się to stąd, że najczęściej jest ona niższa niż suma przewidziana w stosownych przepisach. Dość często wysokość dotacji z PUP mieści się w przedziale 20-30 tys. zł.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz ubiegać się o więcej (np. 28 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla architekta krajobrazu z PUP?

Spis wydatków z dotacji z urzędu pracy jest dosyć obszerny. Dotację z pośredniaka możesz wydatkować na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Dodatkowo w znacznej części urzędów pracy w ramach dofinansowania możesz pokryć również koszty remontu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Jednak zanim zdecydujesz się przygotować listę zakupów, zwróć uwagę na kilka najistotniejszych spraw. Przede wszystkim dość drobiazgowo zweryfikuj, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji. Z dotacji najczęściej wykluczone są wydatki na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

dofinansowanie dla architekta krajobrazu

Ponadto z dotacji nie będziesz mógł też pokryć bieżących kosztów działania firmy, a także kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dofinansowania przedmiotów.

Kolejną zasadą są progi procentowe między określonymi kategoriami wydatków. Co oznacza, że np. będziesz musiał na sprzęt przeznaczyć min. 50% dofinansowania, na materiały/towary nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie dla architekta krajobrazu możesz przeznaczyć na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania dla architekta krajobrazu

Jak uzyskać dofinansowanie dla architekta krajobrazu z urzędu pracy?

Myślisz, że dofinansowanie z urzędu pracy jest dla Ciebie najlepsze? Jeśli tak, to w pierwszej kolejności zarejestruj się w pośredniaku jako osoba bezrobotna. W kolejnym kroku opracuj i złóż wniosek o dotację. Zwróć uwagę, że wniosek możesz złożyć w naborach otwartych i zamkniętych. Ich ocena z reguły trwa około 30 dni.

W przypadku pozytywnej oceny, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. blokada konta) i czekasz na przelew z urzędu pracy. Dopiero jak dotacja wpłynie na Twój rachunek bankowy, możesz zakładać firmę.

Po uruchomieniu działalności możesz wydatkować dotację. Następnie rozliczasz ją w konkretnym terminie określonym w umowie o dofinansowanie. W okresie obowiązywania umowy o dofinansowanie na pracownię architektury krajobrazu, możesz oczekiwać kontroli ze strony pośredniaka.

Po upłynięciu roku składasz w urzędzie pracy konkretne zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Następnie dokonujesz ostatecznego rozliczenia i rozwiązujesz umowę z urzędem pracy.

Dofinansowanie dla architekta krajobrazu z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację na pracownię architektury krajobrazu z UE?

Dotacje z Unii Europejskiej na pracownię architektury krajobrazu przeznaczone są dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ubogich pracujących, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

Ile wynosi dofinansowanie dla architekta krajobrazu z Unii Europejskiej?

Wysokość dotacji z UE zależy od danego projektu. Wynika to stąd, że te dofinansowania są przyznawane w ramach konkretnych projektów szkoleniowo-doradczych. Kwota dofinansowania średnio mieści się w przedziale 23-27 tys. zł.

Miej na uwadze, że poza samą sumą dotacji, możesz otrzymać również tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Przeciętnie oscyluje ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla architekta krajobrazu z UE?

Dofinansowanie dla architekta krajobrazu możesz spożytkować na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie dla architekta krajobrazu z Unii Europejskiej?

Unijną dotację dla architekta krajobrazu możesz otrzymać, jeżeli dostaniesz się do konkretnego projektu. Pierwszym krokiem, który musisz wykonać jest znalezienie takiego projektu doradczo-szkoleniowego. Zarządzają nimi wojewódzkie urzędy pracy.

Następnie składasz formularz rekrutacyjny. Przybiera on formę skróconego biznesplanu, którą następnie specjalna komisja weryfikuje pod kątem formalnym i merytorycznym. Następny etap to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

W przypadku pozytywnego przejścia wszystkich etapów i uzyskania wystarczającej liczby punktów. Uczestniczysz projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia firmy, księgowości, marketingu. Po zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Końcowy etap całej procedury, to ponowna ocena formalna i merytoryczna. Jeżeli otrzymasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację z UE.

Dofinansowanie dla architekta krajobrazu z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla architekta krajobrazu z PFRON?

O dotację na pracownię architektury krajobrazu z PFRON mogą ubiegać się osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja na pracownię architektury krajobrazu z PFRON?

Wysokość dofinansowania z PFRON nie może być wyższa niż 6 lub 15- krotność przeciętnej pensji. Przy wskazaniu we wniosku, że działalność będziesz później prowadził przez 12 miesięcy. Możesz maksymalnie uzyskać nie więcej niż 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 48 tys. zł).

dofinansowanie dla architekta krajobrazu

Natomiast jeśli zadeklarujesz we wniosku o dofinansowanie, że firmę będziesz prowadził później przez 24 miesiące. To wtedy możesz ubiegać się maksymalnie o 15-krotność przeciętnego wynagrodzenia (ok. 120 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla architekta krajobrazu z PFRON?

Dotacja na pracownię architektury krajobrazu z PFRON może być przeznaczona na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie dla architekta krajobrazu z PFRON?

W przypadku dotacji z PFRON pierwszy krok to rejestracja w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek. Miej na względzie, że urząd pracy oceni go w terminie 30 dni.

W przypadku pozytywnej decyzji, urząd zaprasza Cię do negocjacji, które w ostateczny sposób ukształtują umowę o dotację.

Negocjacjom podlegają następujące kwestie: wysokość przyznanych środków, forma zabezpieczenia, rozliczenie dofinansowania. Końcowy etap to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, zarejestrowanie działalności, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie dla architekta krajobrazu z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla architekta krajobrazu z BGK?

Dofinansowanie dla architekta krajobrazu z BGK jest rodzajem pożyczki. Możesz ją uzyskać z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. O pożyczkę mogą ubiegać się:

Ile wynosi dofinansowanie dla architekta krajobrazu z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Maksymalna kwota wspomnianej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności średniej pensji. Zaletą omawianego instrumentu finansowego jest niskie oprocentowanie, a także długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla architekta krajobrazu z BGK?

Dofinansowanie dla architekta krajobrazu z BGK możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie dla architekta krajobrazu z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Najistotniejsza sprawa to wyszukanie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą działalność. W kolejnym etapie opracowujesz i składasz wniosek o pożyczkę na pracownię architektury krajobrazu.

Pośrednik finansowy ocenia wniosek w czasie 2 tygodni. Zwróć uwagę, że pisząc wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeśli uzyskasz pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o dofinansowanie dla architekta krajobrazu i otrzymujesz przyznane środki.

Dofinansowanie dla architekta krajobrazu- podsumowanie

Nie wiesz, skąd możesz pozyskać dofinansowanie dla architekta krajobrazu? Rozwiązaniem mogą być bezzwrotne lub zwrotne środki z urzędu pracy, UE, PFRON-u lub BGK. Musisz jednak pamiętać, że funkcjonuje zakaz finansowania tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Dlatego musisz zdecydować się na jeden z instrumentów finansowych.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share