Dofinansowanie dla analityka biznesowego

4.7/5 - (9 votes)

Jesteś analitykiem biznesowym? Chcesz przejść na swoje i potrzebujesz do tego środków? Zobacz, w jaki sposób możesz pozyskać dofinansowanie dla analityka biznesowego.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie dla analityka biznesowego ?

Nie wiesz, gdzie możesz złożyć wniosek o dofinansowanie dla analityka biznesowego? Jest kilka opcji, z których musisz wybrać jedną. Wynika to stąd, że istnieje zakaz finansowania tego samego projektu z dwóch różnych źródeł jednocześnie.

dofinansowanie dla analityka biznesowego

Pieniądze na start firmy w tym obszarze możesz uzyskać z:

Dofinansowanie dla analityka biznesowego z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotację dla analityka biznesowego z PUP?

Aby uzyskać dotację z PUP, to najpierw zarejestruj się w urzędzie pracy. Bowiem to dofinansowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób bezrobotnych. Mogą się o nie ubiegać również opiekunowie osób z niepełnosprawnościami oraz absolwenci KIS lub CIS.

Niestety, samo to, że zarejestrujesz się w urzędzie i złożysz wniosek nie wystarczy. Ponadto musisz spełniać konkretne warunki, które znajdziesz w regulaminie swojego urzędu pracy. Dlatego w pierwszej kolejności dokładnie się z nim zapoznaj i sprawdź czy kwalifikujesz się do uzyskania dotacji.

Zobacz, czy spełniasz poniższe warunki:

To kluczowe zasady, które musisz spełniać. Resztę znajdziesz we wspomnianym już regulaminie. Miej na uwadze, że jeżeli nie spełnisz choćby jednego z warunków, nie możesz złożyć wniosku o dofinansowanie.

Ile wynosi dofinansowanie dla analityka biznesowego z urzędu pracy?

Dotacja na firmę opracowującą analizy biznesowe z urzędu pracy nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. Aktualnie kwota ta wynosi około 48 tys. zł. Zwróć uwagę, że każdy pośredniak ma pełną swobodę w ustaleniu maksymalnej sumy dotacji.

Niestety, zasada jest taka, że z reguły jest to niższy pułap niż ten przewidziany w przepisach. Nagminnie dotacje z urzędu pracy mieszą się w przedziale 20-30 tys. zł.

Porada

Jeśli Twój urząd pracy określa, że maksymalny pułap dofinansowania wynosi 26 tys. zł, to nie możesz ubiegać się o więcej (np. 28 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla analityka biznesowego z PUP?

Lista zakupów, których możesz dokonać z dotacji z urzędu pracy jest dość obszerna. Dotację możesz wydatkować na: sprzęt, wyposażenie, maszyny, urządzenia, oprogramowanie, reklamę, materiały i towary. Co więcej, w dość licznej części pośredniaków w ramach przyznanych środków sfinansujesz również koszty remontu oraz doradztwa i konsultacji prawnych.

Jednak zanim rozpoczniesz kompletowanie listy zakupów, zwróć uwagę na kilka kluczowych kwestii. Po pierwsze, drobiazgowo zweryfikuj, co możesz, a czego nie możesz sfinansować w ramach dotacji z PUP. Najczęściej dotacji nie będziesz mógł wydać na zakup samochodu, kasy fiskalnej, telefonu, nieruchomości, kursów, akcji.

dofinansowanie dla analityka biznesowego

Dodatkowo, dotacji nie będziesz mógł również wydać na pokrycie bieżących kosztów działania firmy, a także kosztów transportu/przesyłki zakupionych w ramach dofinansowania przedmiotów.

Kolejną zasadą przy wydatkowaniu dotacji są progi procentowe pomiędzy określonymi kategoriami zakupów. Co oznacza, że np. będziesz musiał na sprzęt wydać min. 50% dotacji, na materiały/towary nie więcej niż 30%. Z kolei reklama nie będzie mogła wynosić więcej niż 10%. Na adaptację i konsultacje prawne możesz przeznaczyć maksymalnie po 5%.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz przeznaczyć więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 9 tys. zł, a adaptacja 1,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz przeznaczyć nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Dofinansowanie dla analityka biznesowego możesz przeznaczyć na:

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania dla analityka biznesowego

Jak uzyskać dofinansowanie dla analityka biznesowego z urzędu pracy?

Myślisz, że dotacja z PUP jest dla Ciebie? Jeśli tak, to w pierwszej kolejności zarejestruj się w urzędzie pracy. Następnie opracuj i złóż wniosek o dotację. Pamiętaj, że wniosek możesz złożyć w naborach otwartych i zamkniętych. Z reguły ich ocena nie trwa dłużej niż 30 dni.

Jeżeli uzyskasz pozytywną ocenę, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. akt notarialny) i czekasz na przelew dotacji z pośredniaka. Dopiero po jego wpływie na konto, możesz rejestrować działalność gospodarczą.

Wydatki z dotacji możesz zacząć realizować dopiero po założeniu firmy. W następnym etapie rozliczasz zakupy w terminie wskazanym w umowie. W okresie trwania umowy o dotację na firmę zarządzającą nieruchomościami, możesz oczekiwać kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie 12 miesięcy przedstawiasz w pośredniaku wskazane zaświadczenia z urzędu skarbowego i ZUS-u (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Finalnie się rozliczasz i rozwiązujesz umowę z urzędem pracy.

Dofinansowanie dla analityka biznesowego z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację na firmę przygotowującą analizy biznesowe z UE?

Dotacje na firmę analityczną z UE skierowane są do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Mogą również się o nie ubiegać ubodzy pracujący, odchodzący z rolnictwa i ich rodziny.

Ile wynosi dofinansowanie dla analityka biznesowego z Unii Europejskiej?

Wielkość dofinansowania z Unii Europejskiej zależy od konkretnego projektu. Bierze się to stąd, że te dotacje są rozdzielane w ramach określonych projektów szkoleniowo-doradczych. Suma dofinansowania średnio mieści się w granicach 23-27 tys. zł.

Pamiętaj, że poza samą kwotą dotacji, możesz uzyskać też tak zwane wsparcie pomostowe przez 6 lub 12 miesięcy. Średnio waha się ono w przedziale 1-2 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla analityka biznesowego z UE?

Dofinansowanie dla analityka biznesowego możesz przeznaczyć na zakup urządzeń, sprzętu, maszyn, wyposażenia, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dofinansowanie dla analityka biznesowego z Unii Europejskiej?

Unijną dotację możesz uzyskać w przypadku zakwalifikowania się do konkretnego projektu. Aby to zrobić, w pierwszym kroku musisz znaleźć taki projekt doradczo-szkoleniowy. Nadzorują je wojewódzkie urzędy pracy.

W kolejnym etapie składasz tak zwany formularz rekrutacyjny. Z reguły przybiera on formę uproszczonego biznesplanu i jest później oceniany przez specjalnie powołaną komisję. Komisja poddaje ocenie kwestie formalne i merytoryczne. Następny etap, to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

W przypadku pozytywnego przejścia wszystkich etapów, uczestniczyć w omawianym projekcie. Projekt polega na przeprowadzeniu cyklu szkoleń z przedsiębiorczości, księgowości, marketingu. Po zakończeniu szkolenia składasz właściwy wniosek i biznesplan.

Końcowy etap to ponowna ocena formalna i merytoryczna. Jeśli uzyskasz wystarczającą liczbę punktów, możesz liczyć na dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Dofinansowanie dla analityka biznesowego z PFRON

Kto może ubiegać się o dofinansowanie dla analityka biznesowego z PFRON?

O dotację z PFRON mogą wystąpić osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dotacja dla analityka biznesowego z PFRON?

Są dwie wysokości dofinansowania z PFRON. Co do zasady, nie może być ono wyższe niż 6 lub 15- krotność przeciętnej pensji. W przypadku deklaracji, że działalność będziesz później prowadził przez rok. Możesz wnioskować maksymalnie o 6-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 48 tys. zł).

dofinansowanie dla analityka biznesowego

Natomiast jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firma będzie później funkcjonowała przez 2 lata. To w takiej sytuacji możesz wnioskować maksymalnie o 15-krotność średniej pensji (ok. 120 tys. zł).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla analityka biznesowego z PFRON?

Dotację na firmę opracowującą analizy biznesowe z PFRON możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dotację dla analityka biznesowego z PFRON?

Najpierw zarejestruj się w urzędzie pracy. Następnie złóż wniosek o dofinansowanie. Pamiętaj, że pośredniak ma 30 dni na jego ocenę.

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji, urząd zaprasza Cię do negocjacji, które wpłyną na ostateczny kształt umowy o dofinansowanie.

Negocjujesz kwestie dotyczące: wielkości dotacji, rodzaju zabezpieczenia, rozliczenia przyznanych środków. Koniec całej procedury, to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, zarejestrowanie działalności, wydatkowanie i rozliczenie dofinansowania.

Dofinansowanie dla analityka biznesowego z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o pożyczkę dla analityka biznesowego z BGK?

Dofinansowanie dla analityka biznesowego z Banku Gospodarstwa Krajowego przybiera formę pożyczki. Środki pochodzą z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.

O pożyczkę mogą ubiegać się następujące kategorie osób:

Ile wynosi dofinansowanie dla analityka biznesowego z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Maksymalna kwota rzeczonej pożyczki nie może przekroczyć 20-krotności średniej pensji. Plusem tego dofinansowania jest niskie oprocentowanie oraz długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym rok karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie dla analityka biznesowego z BGK?

Dofinansowanie dla analityka biznesowego z BGK możesz wydatkować na zakup maszyn, urządzeń, reklamę oprogramowanie, zatowarowanie.

Jak uzyskać dofinansowanie dla analityka biznesowego z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Kluczowe jest znalezienie pośrednika finansowego, który działa na terenie, na którym Ty będziesz później prowadził swoją przyszłą firmę. W kolejnym kroku składasz wniosek o pożyczkę na firmę analityczną.

Pośrednik finansowy dokonuje oceny wniosku w ciągu 2 tygodni. Miej w pamięci, że opracowując wniosek możesz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy. Jeżeli Twój wniosek uzyska pozytywną decyzję, rejestrujesz działalność, podpisujesz umowę o pożyczkę dla analityka biznesowego i otrzymujesz pożyczkę.

Dofinansowanie dla analityka biznesowego – podsumowanie

Wiesz już skąd możesz pozyskać dofinansowanie dla analityka biznesowego. Możliwości jest kilka i wszystko zależy od Twoich potrzeb oraz warunków, które musisz spełniać. Pamiętaj o tym, że nie możesz finansować tego samego projektu z dwóch różnych źródeł. Wybierz tylko jeden z dostępnych instrumentów finansowych.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
fb-share-icon
LinkedIn
LinkedIn
Share