Błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy – TOP 10

Chcesz uzyskać dofinansowanie z PUP? Uważaj na błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy. Mogą bowiem zniweczyć cały Twój trud. 

Miej na względzie, że nawet tak mały błąd jak brak podpisu może skutkować odrzuceniem Twojego wypełnionego wniosku o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zatem, na jakie błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy zwrócić szczególną uwagę? 

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy 

Brak znajomości regulaminu przyznawania dofinansowania z PUP 

Jeśli ubiegasz się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, to zapoznaj się dokładnie z regulaminem. Tam znajdziesz wszystkie kluczowe informacje, które uchronią Cię przed odrzuceniem wniosku o dofinansowanie z PUP.  

błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy

Po pierwsze, znajdziesz tam kryteria, które musisz spełnić, aby w ogóle ubiegać się o dotację z urzędu pracy. Jeżeli nie będziesz ich spełniał, Twój wniosek z miejsca zostanie odrzucony.

Po drugie, w regulaminie opisano kryteria oceny wniosku zarówno te formalne, jak i merytoryczne. To pozwala Ci uniknąć sytuacji, kiedy mogą pojawić błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy.

Na jakie kwestie warto szczególnie zwrócić uwagę? M.in. podpisy, listę załączników, wybór formy zabezpieczenia dotacji z urzędu pracy czy konieczność trwałego spięcia wniosku.  

Zbyt duża kwota dofinansowania z PUP  

W swoich wyliczeniach we wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz uwzględnić aktualnie obowiązującą kwotę dofinansowania.

Pamiętaj, że maksymalny pułap, o który możesz się ubiegać wynosi 6-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili nieco ponad 48 tysiące złotych. Jednak każdy urząd pracy może wprowadzić swój maksymalny pułap, co wiąże się z tym, że kwota jest z reguły znacznie niższa niż maksymalnie dopuszczalna.

W wielu urzędach możesz maksymalnie ubiegać się np. O 16, 18, 20, 23 czy 25 tysięcy złotych. Jeżeli przekroczysz tę kwotę, to wniosek może zostać odrzucony.  

Puste rubryki we wniosku o dotację z urzędu pracy 

Miej na względzie, że żadne pole we wniosku o dofinansowanie z PUP nie może zostać puste. Musisz je wypełnić, nawet jeśli bezpośrednio Cię nie dotyczy. Bardzo często we wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej znajdziesz dopisek, że w polach, które Cię nie obowiązują musisz wpisać “brak”, “nie posiadam”, “nie wymagane”.

Pamiętaj o tym, że w polach, które Cię nie dotyczą nie wpisywać zwrotu “nie dotyczy”, bo to może stanowić podstawę do odrzucenia Twojej dokumentacji. Dlatego nigdy nie zostawiaj pustych pól, bo może się to skończyć odrzuceniem wniosku o dofinansowanie z PUP już na etapie oceny formalnej, a nie we wszystkich urzędach będziesz mógł poprawić powstałe formalne błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy.  

Wniosek o dotację z urzędu pracy złożony na niewłaściwym wzorze 

Błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy mogą dotyczyć samego formularza. Chodzi o to, że przed każdym nowym naborem wiele urzędów pracy nieco modyfikuje wnioski.

błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy

Zatem jeśli pracujesz na wniosku z zeszłego roku, Twój wniosek odpadnie podczas oceny formalnej. Dlatego zwróć uwagę, czy masz aktualną wersję wniosku czy nie. Przed rozpoczęciem naboru nowa dokumentacja jest publikowana na stronie urzędu pracy.  

Wniosek o dofinansowanie z PUP i załączniki nie są trwale spięte lub zszyte 

Jeżeli nie chcesz, aby pojawiły się błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy. Miej na uwadze, aby wniosek i wszystkie załączniki, które dołączasz były trwale spięte lub zszyte. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie zbindowanie całości.  

Błędna lista zakupów w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Przygotowując wniosek dokładnie sprawdź katalog dozwolonych w ramach dofinansowania wydatków. Każdy urząd pracy ma swoją listę zakupów, które możesz zrobić z dotacji i katalog wydatków wykluczonych z dofinansowania.  

Ponadto mogą pojawić się progi procentowe w poszczególnych kategoriach. Chodzi o to, że np. na sprzęt i urządzenia musisz wydać minimum 50% dotacji, na materiały i towar do 50%, a na reklamę 10%.  

Przykład

Jeśli ubiegasz się o dotację w wysokości 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na materiały i towar 12 tys. zł, a na reklamę maksymalnie 3 tys. zł.

Jeśli na Twojej liście zakupów z dofinansowania z PUP pojawią się rzeczy wykluczone, albo przekroczysz progi procentowe. To wniosek zostanie odrzucony.   

Brak załączników obowiązkowych lub dodatkowych  

Jakie jeszcze błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy mogą się pojawić? Brak załączników może zniweczyć cały Twój trud. Szczegółową listę załączników, które musisz dołączyć do wniosku znajdziesz albo w samym wniosku, albo w regulaminie.

Mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Do wniosku musisz dołączyć m.in. dokument potwierdzający posiadanie lokalu, dyplom studiów lub świadectwo szkolne, certyfikaty ukończonych szkoleń, oświadczenia, dokument potwierdzający posiadanie finansowego wkładu własnego. Pamiętaj o tym, ze do wniosku dołączasz kserokopie, a oryginały zachowujesz dla siebie.  

Błędy rachunkowe w analizie finansowej 

Zwróć uwagę, aby część finansową przygotować rzetelnie i oprzeć na racjonalnych danych. Nie może być przeszacowana, bo to skazuje Cię na mniejszą liczbę punktów.

błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy

Gorzej, jeśli w analizie finansowej pojawią się błędy rachunkowe. To będzie oznaczało odrzucenie Twojego wniosku o dotację z urzędu pracy.  

Brak podpisów w wyznaczonych miejscach we wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 

Czy wiesz, że wniosek musisz podpisać w wyznaczonych miejscach? Ponadto w niektórych urzędach pracy w przypadku wydruku komputerowego musisz parafować każdą stronę wniosku.  

Brak numerów PKD lub nieaktualne numery we wniosku o dotację z PUP 

Kolejne błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy to brak numerów PKD lub stare numery. Numery PKD określają rodzaj działalności, który chcesz prowadzić.

Pamiętaj o tym, że muszą być aktualne, czyli najlepiej pochodzące z oficjalnych źródeł (np. GUS). Poza tym weź pod uwagę, że w niektórych urzędach pracy możesz wpisać tylko jeden numer, zaś w innych maksymalnie 5. Ponadto po uzyskaniu dotacji z PUP rejestrujesz firmę pod tymi numerami, które wpisałeś we wniosku.  

Błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy – podsumowanie 

W artykule znajdziesz najczęściej pojawiające się błędy we wniosku o dotację z urzędu pracy, które mogą sprawić, że Twój wniosek odpadnie na etapie oceny formalnej. Tracisz wówczas szansę na uzyskanie dotacji z PUP. Dlatego po przygotowaniu wniosku dokładnie sprawdź go pod kątem ewentualnych pomyłek. To ważne, ponieważ nie każdy urząd pracy zezwala później na ich poprawienie.  

Co więcej, to nie jest pełny katalog. Warto wskazać, że jednym z częściej popełnianych błędów jest przygotowywanie wniosku na ostatnią chwilę. Wówczas masz największą szansę na zrobienie błędu. Dlatego zacznij wcześniej pracować nad wnioskiem, aby nie doszło do takiej sytuacji.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP  

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.   

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów   

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl. 

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share