Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP

Ubiegasz się o dotację z urzędu pracy? Dowiedz się, jak napisać dobry biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP, co pozwoli Ci zdobyć dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Z czego składa się biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP?

Zazwyczaj biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP zbudowany jest z dwóch części: opisowej i finansowej. Część opisowa, to charakterystyka Twojego pomysłu na biznes, wykształcenia, doświadczenia zawodowego.

biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP

W tej części charakteryzujesz również rynek, na którym chcesz działać, swoich konkurentów, a także opisujesz klientów, którzy będą korzystali z Twoich produktów lub usług.  

Ta część ma dać osobie oceniającej biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP odpowiedź, czym chcesz się zająć, jakie masz szanse na osiągnięcie sukcesu i czy warto zainwestować w ten pomysł.  

Z kolei część finansowa to wynik ekonomiczny Twojej firmy, który zakładasz. Istotne jest to, aby był realny i dobrze skalkulowany. Musi być oparty o rzetelne dane i obowiązujące stawki oraz wskaźniki, co zwiększy Twoje szanse na dotację.

Jak przygotować skuteczny biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP? 

Opis planowanej działalności 

To jeden z bardziej istotnych punktów w części opisowej biznesplanu do wniosku o dofinansowanie z UP. W tym punkcie musisz drobiazgowo zaprezentować swój pomysł, odpowiadając na pytania: 

Pamiętaj o tym, aby zacząć od informacji bardziej ogólnych, a następnie przechodzić do bardziej szczegółowych. Zwróć uwagę, aby Twój opis był konkretny, jasny i zrozumiały. Staraj się unikać “lania wody”, specjalistycznego języka.  

Przykład

Moim pomysłem na działalność jest firma świadcząca usługi szklarskie:
– montaż paneli szklanych do kuchni,
– luster,
– kabin,
– zabudowy balkonowe,
– ścianki szklane,
– drzwi szklane,
– blaty,
– zabudowa mebli,
– projekty indywidualne.

Cechuje mnie kompleksowość w realizacji zleceń zaczynając od pomiarów, przez zamówienie określonych elementów, aż po etap montażu. Planuję realizować zlecenia zarówno dla klientów indywidulanych, jak i biznesowych.

Nie zapomnij również o części wizualnej. Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP powinno się przyjemnie czytać. Dlatego podziel tekst na akapity. Nie pisz wszystkiego w jednym ciągu. Możesz podkreślić lub pogrubić najważniejsze informacje. Stosuj wypunktowania i pisz zalecaną czcionką (może to być np. Times New Roman 12 z pojedynczą interlinią).  

biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP

Z powodzeniem możesz podzielić swoją ofertę na określone segmenty, co znacznie ułatwi osobie oceniającej biznes plan do wniosku o dofinansowanie z UP jego zrozumienie.

Przykład

Jeśli zakładasz firmę remontową, to możesz podzielić zakres usług na poszczególne punkty. Może to wyglądać w następujący sposób: 

Suche tynki z płyt kartonowo – gipsowych 
– montaż płyt kartonowo – gipsowych do istniejących ścian, za pomocą kleju  
– montaż za pomocą profili stalowych  
– pełne wykończenie montowanej płyty  
– szpachlowanie, szlifowanie 

Układanie podłóg panelowych  
– przygotowanie powierzchni  
– montaż listew przypodłogowych  
– montaż listew progowych  
– cyklinowanie podłóg  
– lakierowanie  
– układanie paneli podłogowych  
– montaż listew panelowych 

W opisie swojej przyszłej działalności możesz również wskazać, kto będzie Twoim klientem.  

Pracownicy  

Z reguły niemal każdy biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP zawiera część poświęconą pracownikom. Tutaj opisujesz czy zamierzasz zatrudniać pracowników czy nie. Jeśli nie, to musisz wskazać, w jaki sposób zapewnisz ciągłość prowadzenia firmy np. w sytuacji losowej, kiedy złamiesz nogę i nie będziesz mógł świadczyć usług lub sprzedawać produktów.  

Jeśli zamierzasz zatrudnić pracowników, to wskazujesz ilu, na jaki rodzaj umowy, z jakim wynagrodzeniem. Ponadto podajesz stanowisko pracy, kwalifikacje i kompetencje, jakie muszą posiadać oraz opisujesz wykonywane zadania w ramach pracy. 

Zrealizowane działania służące uruchomieniu działalności gospodarczej 

W tym punkcie scharakteryzuj wszystkie podjęte dotąd działania, które pomogą Ci wystartować z własnym biznesem. Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP może więc zawierać takie informacje jak posiadany sprzęt i maszyny, które wykorzystasz w ramach planowanej działalności gospodarczej. 

W tym miejscu warto podać ich wartość oraz podstawę dysponowania (czy są to Twoje maszyny czy może użyczone). Następnie opisz, w jaki sposób wykorzystasz to wyposażenie we własnej firmie.  

Porada

Nie wymieniaj zbyt dużego wkładu rzeczowego, bo to może działać na Twoją niekorzyść. Wymień kilka maszyn lub urządzeń, które posiadasz.
Ponadto pamiętaj, aby nie wskazywać jako wkładu własnego tych rzeczy, które chcesz kupić w ramach dofinansowania.

Jeśli przeprowadziłeś analizę rynku, rozeznanie wśród dostawców i konkurentów, nawiązałeś kontakty z przyszłymi klientami, to także o tym napisz. Może masz już logo, projekt ulotki lub posiadasz lokal pod działalność? To także ważne informacje przemawiające na Twoją korzyść. 

Lokal

Opisz dokładnie lokal, w którym będziesz prowadził działalność gospodarczą. Jaki jest jego stan, adres, na jakiej podstawie nim rozporządzasz (np. własność, użyczenie, najem). Zastanów się, jak lokal będzie wykorzystywany i czy wymaga on przeprowadzania prac remontowych. 

Sezonowość 

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP powinien zawierać informację na temat sezonowości. Pomyśl, czy Twój biznes jest narażony na zjawisko sezonowości. Jeśli tak, to w jaki sposób sobie z nim poradzisz i w jakich miesiącach występuje.  

Przykład

Zakładasz salon kosmetyczny, więc sezonowość może przyjść latem, kiedy tradycyjnie następuje sezon urlopowy.
Działaniem zaradczym mogą być promocje, akcje marketingowe, pakiety na wybrane zabiegi.

Klienci i rynek 

Po pierwsze, dokładnie scharakteryzuj swoich potencjalnych klientów. Opis musi być dokładny i wnikliwy. Musisz jasno określić, do kogo kierujesz swoją ofertę. Jeśli są to klienci indywidualni, to scharakteryzuj ich pod względem: 

Wskaż również, jakie ma potrzeby, problemy i dlaczego miałby skorzystać z Twojej propozycji.

Przykład

Planujesz założyć przedszkole. W związku z tym Twoimi klientami będą rodzice z małymi dziećmi. To osoby w wieku 25-40 lat, pracujące lub prowadzące własne firmy o średnich i wyższych dochodach.

Natomiast jeżeli Twoi klienci to firmy, to musisz wskazać, jakie (mikro, małe, średnie czy duże), z jakim poziomem przychodów, z jakiego regionu i jakiej branży.  

biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP

W kolejnym kroku określi, na jakim rynku zamierzasz działać. Możesz prowadzić działalność na skalę lokalną, regionalną, krajową lub międzynarodową.  

Opisz czy wejście na rynek wiąże się z jakimiś przeszkodami i barierami. Czy musisz mieć duży kapitał, aby zacząć działalność w tej branży, wiedzę i uprawnienia specjalistyczne lub zezwolenia. Jeśli tak, to napisz czy już je posiadasz lub w jaki sposób je zdobędziesz.  

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP, to także szczegółowa charakterystyka rynku. W tym celu posiłkuj się danymi statystycznymi, raportami, analizami branżowymi.

Wskaż, jaka jest wielkość rynku, ile jest wart, jak się rozwija i w jakiej jest fazie (rosnący, malejący). Możesz też przeprowadzić własne badania i sprawdzić, ile podobnych firm działa, ile jest zawieszonych i ile się zamknęło w ostatnim czasie. Tu pomocne będą dane zebrane w CEIDG.  

Jeżeli Twój biznes wymaga posiadania dostawców, to wskaż jakich. Na jakich zasadach będziesz współpracował z dostawcami. Wspomnij także o plusach i minusach konkretnych dostawców.  

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP – opis konkurencji 

Ważne jest to, abyś dokładnie prześledził swoich konkurentów porównaj ich ofertę, materiały reklamowe, opinie klientów. Z powodzeniem możesz wcielić się w “tajemniczego klienta” i poproś o wycenę. Zobaczysz wówczas, jak wygląda proces sprzedaży i obsługi klientów. Na tej podstawie możesz wyciągnąć wnioski do dalszej analizy.  

Przykład

Zakładasz warsztat samochodowy. Do analizy konkurencji wybierasz 3 podobne firmy i wskazujesz ich mocne i słabe strony w odniesieniu do oferty, reklamy, opinii klientów.

Konkurent 1
Mocne strony to szeroka oferta, dobre zaplecze, wyrobiona marka.
Słabe strony to ograniczona reklama (brak strony www, social mediów), wysokie ceny.

Następnie szczegółowo opisujesz swoje mocne strony i przewagi nad firmami konkurencyjnymi. Możesz również opisać swoje przewidywania dotyczące reakcji konkurentów na Twoje wejście na rynek oraz sposobie minimalizowania negatywnych działań rywali.  

Dystrybucja i sprzedaż 

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP musi zawierać opis dystrybucji i sprzedaży Twoich produktów/usług. Musisz opisać, jak dotrzeć do klientów, jakimi kanałami, jak będzie wyglądało zamówienie i cały proces sprzedaży.  

Przykład

W przypadku zakładu stolarskiego mogłoby to wyglądać w ten sposób:
– kontakt ze strony klienta przez reklamę (strona www),
– ustalenie zakresu prac,
– projekt i wycena,
– akceptacja i realizacja zlecenia.

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP – Analiza SWOT 

Nazwa wzięła się od skrótu pierwszych liter: 

biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP

W analizie wskazujesz, jak wykorzystasz mocne strony i szanse, aby zminimalizować słabe i zagrożenia. Pamiętaj, że mocne i słabe strony to Twoje własne zasoby, które posiadasz lub których Ci brakuje (np.  doświadczenie, kapitał, lokal, brak pracowników, klientów, brak urządzeń). 

Z kolei szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne. Mogą nimi być np. sprzyjające prognozy rynkowe, duża konkurencja, niestabilne przepisy.  

Marketing 

W tym punkcie opisujesz sposób, w jaki będziesz się reklamował. Możesz skorzystać z promocji online (m.in. strona www, social media), jak również offline (ulotki, banery, reklama na samochodzie).  

Porada

Tu istotne są dwie sprawy. Pierwsza, aby działania promocyjne były dopasowane do charakteru Twojego biznesu.
Druga, aby były dopasowane do Twojej grupy docelowej. Trudno wyobrazić sobie, żebyś reklamował się na FB, jeśli Twoimi klientami są głównie osoby starsze.  

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP – część finansowa 

Część finansowa to zazwyczaj prosty do uzupełnienia rachunek zysków i strat. Może mieć postać miesięczną lub roczną.  

Wskazujesz formę opodatkowania, kwestię podatku VAT oraz pokazujesz wyliczenia. Zwróć uwagę na to, aby wcześniej skonsultować z biurem rachunkowym wszelkie kwestie podatkowe. Tak jak wspomniałem ważna jest dokładność i rzetelność. Każdy błąd może wpłynąć negatywnie na ocenę Twojego wniosku o dotację z urzędu pracy.  

Liczby, które podajesz muszą opierać się na twardych danych i obowiązujących stawkach czy cenach. Nie przeszacuj projektu, bo to także może być negatywnie odebrane przez osobę oceniającą Twój biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP

Biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP – podsumowanie 

Po przeczytaniu artykułu spokojnie będziesz umiał wypełnić biznesplan do wniosku o dofinansowanie z UP. Pamiętaj o tym, aby korzystać z dostępnych danych statystycznych, dokładnie opisać swój pomysł i kompetencje. Dane finansowe oprzyj na realnych danych i wyliczeniach i uważaj na to, aby nie popełnić błędu.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl.

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share