Zabezpieczenie dotacji z PUP – co wybrać?

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie na start swojego biznesu, to musisz wybrać zabezpieczenie dotacji z PUP. Dzięki temu pośredniak ma możliwość odzyskania przyznanych środków, jeśli złamiesz warunki umowy. Zatem które zabezpieczenie dotacji z PUP będzie najlepsze? 

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Zabezpieczenie dotacji z PUP – z czego możesz skorzystać? 

Jest kilka rodzajów zabezpieczenia dotacji z PUP, jednak nie we wszystkich urzędach są one dostępne. Jeśli masz taką możliwość, to skonsultuj swoją decyzję z prawnikiem, który pomoże Ci wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.  

zabezpieczenie dotacji z PUP

Możliwe zabezpieczenie dotacji z PUP

W niektórych urzędach masz do wyboru jedną z powyższych opcji. Z kolei w innych Twój wybór może być ograniczony np. do poręczenia, aktu notarialnego lub blokady konta.

Porada

Zwróć uwagę, że spora część pośredniaków wprowadza dodatkowe punkty, jeśli wybierzesz konkretne zabezpieczenie dotacji z PUP. Np. za poręczenie możesz uzyskać 5 pkt., a za akt notarialny 0. 

Wszystkie szczegóły dotyczące form zabezpieczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej znajdziesz w regulaminie.  

Zabezpieczenie dotacji z PUP – blokada rachunku 

Jeśli zdecydujesz się na tę formę zabezpieczenia dotacji z PUP, to po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Udajesz się do banku, gdzie ustanawiasz blokadę konta.

To dyspozycja o zablokowaniu na Twoim koncie określonej kwoty i pobrania po upływie właściwego terminu kwoty koniecznej do pokrycia powstałej wierzytelności. 

W tym czasie nie możesz dysponować pieniędzmi zgromadzonymi na swoim rachunku bez zgody banku. Bardzo często, aby wybrać tę formę zabezpieczenia dotacji z PUP musisz mieć na koncie równowartość 130% wnioskowanej dotacji.

Przykład

Zatem jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, na rachunku bankowym powinieneś mieć sumę w wysokości 26 tys. zł. Pamiętaj, że blokada może być ustanowiono np. na okres 3 lat.  

Blokadę z reguły możesz ustanowić na:

Zabezpieczenie dotacji z PUP – gwarancja bankowa 

W przypadku tego rodzaju zabezpieczenia dofinansowania z urzędu pracy, to bank staje się gwarantem spłaty wierzytelności. Jeśli Ty wydatkujesz dotację niezgodnie z przeznaczeniem lub złamiesz inne warunki umowy i nie będziesz w stanie samodzielnie spłacić swoich zobowiązań.  

Porada

Z mojego doświadczenia wynika, że niewiele banków jest w stanie wystawić taką gwarancję osobie bezrobotnej ubiegającej się o dotację z PUP. Zatem w praktyce ta forma zabezpieczenia jest w zasadzie niedostępna.

Zabezpieczenie dotacji z PUP – weksel z poręczeniem wekslowym (aval) i poręczenie 

To dwie podobne do siebie formy zabezpieczenia dotacji z PUP. W tym przypadku potrzebujesz znaleźć osobę lub osoby, które spłacą Twoje zobowiązanie, jeśli Ty nie będziesz mógł tego zrobić. Muszą one spełniać określone warunki, które różnią się pomiędzy poszczególnymi pośredniakami. 

zabezpieczenie dotacji z PUP

Najczęściej poręczycielem musi być osoba zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony (lub określony, ale minimum 2 lata), w firmie, która nie jest w stanie upadłości i likwidacji.

Poręczycielem może być osoba prowadząca działalność gospodarczą (uwaga na wyłączenie przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo), który nie zalega z opłatami wobec ZUS i US lub emeryt bądź rencista. 

Poręczyciel musi wykazać się odpowiednimi zarobkami. W zależności od urzędu pracy wysokość dochodów poręczyciela może być różna (np. 2500 zł brutto miesięcznie). Zwróć też uwagę na wiek poręczyciela, bowiem bardzo często nie może mieć więcej niż 70 lat.

Porada

Urzędy pracy zwracają również uwagę na obciążenia finansowe poręczycieli. Preferowane są osoby bez kredytów i innych udzielonych poręczeń.  

Pamiętaj również, że poręczycielem nie może być Twój małżonek, a także poręczycielami nie może być małżeństwo (chyba że jest rozdzielność majątkowa). Ponadto poręczyciel będący w związku małżeńskim musi uzyskać zgodę swojego małżonka na udzielenie poręczenia.  

Jak udowodnić posiadanie poręczyciela jako zabezpieczenie dotacji z PUP? 

Jeśli decydujesz się na tę formę zabezpieczenia dofinansowania z PUP, do wniosku dołączasz najczęściej oświadczenie poręczyciela lub poręczycieli. 

W dużej liczbie przypadków urzędy pracy udostępniają specjalny wzór oświadczenia, więc wystarczy je tylko wypełnić. Jeżeli w Twoim urzędzie nie ma takiego wzoru, musisz sam go przygotować.  

W takim przypadku na oświadczeniu poręczyciela powinny znaleźć się następujące informacje: 

Pamiętaj o tym, że tak przygotowane oświadczenie musi być podpisane przez poręczyciela.  

Zabezpieczenie dotacji z PUP – akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się egzekucji 

Jeśli decydujesz się na ten rodzaj zabezpieczenia dotacji z PUP. To bardzo często musisz udowodnić posiadanie ruchomości lub nieruchomości o szacunkowej wartości 130% wnioskowanej kwoty dotacji. Weź pod uwagę, że procent ten może być różny w zależności od urzędu pracy.  

zabezpieczenie dotacji z PUP

Jeżeli wybierasz akt notarialny, to do wniosku o dotację z PUP dołączasz oświadczenie z wykazem składników majątkowych. Po przyznaniu dofinansowania i podpisaniu umowy, udajesz się do notariusza i sporządzasz akt notarialny, który później zanosisz do urzędu pracy. Akt notarialny może być ustanowiony nawet na 3 lata. 

Zwróć uwagę na to, że wszystkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, ponosisz z własnej kieszeni. Mogą być naprawdę spore.

Zabezpieczenie dotacji z PUP – zastaw na prawach lub rzeczach 

Jest mało popularną i dość rzadko spotykaną formą zabezpieczenia dofinansowania z PUP. W tym przypadku zastawem objęte są ruchomości lub prawa, które posiadasz.

Ich wartość jest z reguły szacowana przez rzeczoznawcę i niejednokrotnie musi przekraczać 100% wnioskowanej kwoty dofinansowania. 

Pamiętaj, aby dołączyć do wniosku o dotację z urzędu pracy dokument potwierdzający własność rzeczy, które mają być zastawione, ich ubezpieczenie oraz wskazanie, że nie są objęte innym zastawem.  

Zabezpieczenie dotacji z PUP – podsumowanie 

Zabezpieczenie dotacji z urzędu pracy to wymóg, abyś mógł uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przygotowując wniosek musisz wybrać jedną z form zabezpieczenia, którą oferuje Twój urząd pracy.

Może to być np. poręczenie, akt notarialny czy blokada konta. Pamiętaj o tym, że niektóre rodzaje zabezpieczenia dotacji z PUP premiowane są dodatkowymi punktami. Zanim zdecydujesz się na określony rodzaj zabezpieczenia, wnikliwie zweryfikuj, z jakimi warunkami się wiążą i co musisz w danej sytuacji zrobić.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy   

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share