Jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020?

Planujesz otworzyć własny biznes? Prawdopodobnie potrzebujesz na ten cel dodatkowego kapitału. Tylko jak go zdobyć? Zobacz, na jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 możesz liczyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 jest Ci potrzebne?

Jeśli zakładasz własną firmę, to musisz mieć do tego odpowiednie środki finansowe. Chodzi nie tylko o pieniądze na samo uruchomienie działalności, ale również fundusze, które ułatwią Ci bieżące funkcjonowanie w podbramkowej sytuacji (np. opóźnienia w płatnościach od klientów).

j
akie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020

Masz własne środki? Świetnie, warto zachować je na później, a zakup sprzętu, zatowarowania czy wyposażenia lepiej będzie sfinansować z zewnętrznych źródeł.

Zwróć uwagę, że brak odpowiedniego kapitału jest jednym z najczęściej popełnianych błędów przez początkujących przedsiębiorców i niejednokrotnie prowadzi do bankructwa.

Jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020?

To, jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 będziesz mógł wybrać zależy od Twojego wieku, statusu na rynku pracy, miejsca zamieszkania.

Co do zasady osoby, które decydują się otwarcie firmy mogą skorzystać m.in. z:

Zobacz, z jakimi warunkami wiążą się poszczególne formy dofinansowania i jakie są ich korzyści, poza tym, że mogą być źródłem kapitału dla Twojej nowej firmy.

Jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 – dofinansowanie z PUP

Z dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą skorzystać przede wszystkim osoby bezrobotne. Jednak przysługuje ona również absolwentom Klubu Integracji Społecznej lub Centrum Integracji Społecznej. Mogą się o nią ubiegać także opiekunowie.

Znaczenie może mieć Twój wiek, bo urząd pracy dysponuje środkami dla osób poniżej 30-tki (PO WER) i powyżej 30-tki (RPO).

Aby uzyskać dofinansowanie z PUP trzeba spełnić kilka warunków, które szerzej opisane są w regulaminie przyznawania dotacji. Chodzi m.in. o to, żeby osoba ubiegająca się o dotację w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nie posiadała działalności, nie przerwała bez uzasadnionej przyczyny szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego lub innej zaproponowanej formy pomocy przez urząd pracy.

jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020

Ponadto w ciągu 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o dotację z PUP nie może być karana przeciwko obrotowi gospodarczemu. Nie może również posiadać nieuregulowanych zobowiązań czy zaległości z tytułu płatności składek ZUS lub podatków, jeżeli prowadziła wcześniej działalność.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł), choć może być niższa, bo zależy to od urzędu pracy. Dotację z PUP możesz przeznaczyć m.in. na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, wyposażenie), reklamę, zatowarowanie, poradnictwo prawne.

Działalność musisz później utrzymać przez minimum 12 miesięcy. Nie możesz jej w tym czasie zawiesić i podjąć zatrudnienia. Możesz również spodziewać się kontroli. Po zakończeniu umowy rozliczasz się z urzędem pracy.

Jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 – dotacje unijne na otwarcie firmy

Jeśli nie dotacja z PUP, to jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020? Alternatywą mogą być dotacje unijne na otwarcie firmy. Przeznaczone m.in. dla osób bezrobotnych, imigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, reemigrantów, pracujących na umowach krótkoterminowych czy osób z niepełnosprawnościami.

W tym przypadku także znaczenie odgrywa wiek, bo projekty realizowane są w takich samych przedziałach wiekowych, jak w urzędach pracy. Podobne są również kwoty, jednak w dotacjach unijnych poza samą kwotą dofinansowania pojawia się też wsparcie pomostowe, czyli dodatkowe środki, które wypłacane są co miesiąc przez pół roku lub nawet rok. To suma wynosząca od 1000 do 2000 zł i może być przeznaczona na bieżące funkcjonowanie firmy (rachunku, podatki, czynsz, paliwo, reklama).

Dotację unijną na działalność możesz przeznaczyć na zakup maszyn, urządzeń, sprzętu, towaru, reklamę. Aby ją uzyskać najpierw musisz znaleźć projekt i złożyć formularz rekrutacyjny. Następnie po jego akceptacji, bierzesz udział w szkoleniach i po ich zakończeniu składasz biznesplan.

Działalność utrzymujesz przez 12 miesięcy. Podobnie jak w przypadku dotacji z urzędu pracy nie możesz jej zawiesić i podjąć zatrudnienia. Możliwa jest również kontrola z jednostki przyznającej dofinansowanie.

Jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 – dotacja z PFRON na rozpoczęcie działalaności

O dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności mogą ubiegać się zarejestrowane w urzędzie pracy osoby z niepełnosprawnościami. Maksymalny poziom dofinansowania zależy od czasu, przez jaki działalność będzie później prowadzona.

jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020

Jeśli zdecydujesz się na 12 miesięcy, wówczas możesz uzyskać maksymalnie 6-krotność średniej krajowej, czyli ok. 31 tys. zł. Natomiast przy deklaracji 24 miesięcy możesz liczyć już na znacznie więcej, bowiem od 6 do 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W takim przypadku maksymalny poziom dofinansowania może wynieść nawet ok. 78 tys. zł.

Dotację z PFRON na rozpoczęcie działalności możesz wydatkować na środki trwałe (sprzęt, maszyny), towar, reklamę, poradnictwo prawne, prace remontowe. Aby uzyskać dofinansowanie musisz złożyć wniosek. Po jego pozytywnym rozpatrzeniu mogą pojawić się negocjacje dotyczące wysokości otrzymanej kwoty. Działalność rejestrujesz dopiero po uzyskaniu dotacji.

Następnie wydatkujesz dotację i utrzymujesz działalność przez zadeklarowany wcześniej czas. W czasie jej prowadzenia może pojawić się kontrola z urzędu pracy.

Jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 – pożyczka „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”

Pożyczka na działalność skierowana jest dla osób bezrobotnych, studentów ostatniego roku i absolwentów uczelni do 4 lat od jej skończenia. Pożyczka „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” to aż 20-krotność średniego wynagrodzenia, czyli ok. 100 tys. zł.

W ramach pożyczki na działalność możesz kupić sprzęt, maszyny, oprogramowanie, towar, materiały, reklamę. Pożyczkę musisz spłacić maksymalnie w ciągu 7 lat (w to wlicza się 12 miesięcy karencji w spłacie). Zaletą jest bardzo niskie oprocentowanie, które wynosi 0,25%.

Jak uzyskać pożyczkę „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”? Musisz znaleźć pośrednika finansowego (są w każdym województwie). Następnie składasz wniosek, który rozpatrywany jest w ciągu 14 dni. Po pozytywnej decyzji zakładasz działalność, podpisujesz umowę i dopiero otrzymujesz przelew środków.

Dobrą informacją jest również to, że w ramach pożyczki „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” możesz założyć spółkę, co nie jest możliwe w przypadku trzech poprzednich dofinansowań.

Jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 – podsumowanie

Masz wątpliwości, jakie dofinansowanie na rozpoczęcie działalności 2020 wybrać? Ważne jest to, abyś dobrze się zastanowił, ponieważ nie możesz równolegle korzystać ze wszystkich źródeł. Ponadto w wielu wypadkach jest to dofinansowanie jednorazowe, więc możesz skorzystać z niego tylko i wyłącznie jeden raz.

Sprawdź warunki, jakie musisz spełnić, zobacz, ile potrzebujesz pieniędzy i na co chcesz je wydać, a następnie wybierz źródło finansowania swojego projektu.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share