Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy?

Zastanawiasz się, jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy? Jeśli gubisz się w gąszczu przepisów, nie wiesz, jak prawidłowo uzupełnić poszczególne pola i boisz się, że możesz popełnić błąd. To mam dla Ciebie praktyczną instrukcję, która krok po kroku sprawi, że będziesz miał wypełniony wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy. 

Głowisz się, jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy? Sprawdź regulamin 

Regulamin przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma kluczowe znaczenie. To w nim zapisano wszystkie zasady i kryteria, którymi kieruje się pośredniak przy ocenie Twojego wniosku. W zależności od urzędu pracy zapisy mogą się nieco różnić, lecz jest kilka wspólnych elementów. 

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, nie możesz:

Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy

Oczywiście wymagań jest więcej (m.in. konieczność bycia zarejestrowanym w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna np. miesiąc, żeby można było złożyć wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – choć z reguły wystarcza kilka dni). Dlatego prace nad dokumentacją zacznij od wnikliwej weryfikacji wymagań urzędowych.  

Już sam regulamin powinien dać Ci przynajmniej częściową odpowiedź na pytanie, jak napisać wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy. Jednak sam regulamin to może być za mało, dlatego dowiedz się, co jeszcze musisz zrobić, aby uzyskać dotację.

Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy? Opisz swoje wykształcenie i doświadczenie

Jak już wiesz z poprzedniego wpisu dotyczącego tego, jak uzyskać dotację na firmę, jednym z kluczowych aspektów oceny wypełnionego wniosku o dotację z PUP jest zgodność Twojego dotychczasowego doświadczenia i wykształcenia z planowaną działalnością. Pamiętaj, że im wyższa, tym na więcej punktów możesz liczyć.  

Nadal nie wiesz, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie na działalność gospodarczą? Opisując swoją dotychczasową ścieżkę edukacyjną, zacznij od ostatniej ukończonej szkoły. Nie zapomnij dołączyć do wniosku kserokopii świadectwa lub dyplomu.  

Następnie przejdź do opisania ukończonych szkoleń, gdzie możesz wykazać od razu ich przydatność w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Przykład

Np. ukończyłeś szkolenie z negocjacji, więc będziesz mógł sprawnie negocjować warunki dostaw lub umowy z klientami.

Do wniosku dołącz także kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń i kursów. Zwróć uwagę, że mogą być to zarówno szkolenia stacjonarne, jak również internetowe.  

Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy

Jeśli w swojej dotychczasowej pracy przechodziłeś wewnętrzne szkolenia firmowe, ale nie są one potwierdzone żadnym dyplomem, to też nie zaszkodzi umieścić ich wykaz w wypełnionym wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy.  

Odnosząc się do Twojej kariery zawodowej, to wypisz miejsca w których dotychczas pracowałeś. Wyszczególnij zajmowane stanowisko oraz określ swoje zadania.

Możesz również pochwalić się sukcesami, które odniosłeś na poszczególnych stanowiskach.

Przykład

Np. jeśli zwiększyłeś sprzedaż w firmie lub pozyskałeś iluś nowych klientów, to warto taką informację zawrzeć w tym punkcie. To także pokaże Cię w dobrym świetle i może wpłynąć na końcową ocenę.  

Być może nasunęło Ci się pytanie, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy, jeśli dotychczasowe doświadczenie zawodowe i wykształcenie niespecjalnie pokrywają się z planowaną działalnością?  

Najważniejsze, żeby się nie załamywać, bo na wszystko jest sposób. Jeśli nie do końca miałeś z styczność z branżą, w której chcesz założyć działalność, to możesz posiłkować się zatrudnieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach lub napisać, w jaki sposób uzupełnisz ewentualne braki.

Wskaż też swoje mocne strony i to, w jaki sposób wykorzystasz je w przyszłej działalności. Więcej na temat tego, jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy przy niewielkim doświadczeniu przeczytasz w następnym wpisie. 

Miej na względzie, aby w tym punkcie wniosku o dotację z PUP wypisać także swoje kompetencje “miękkie”, czyli np. łatwość nawiązywania relacji, empatia, zdolności komunikacyjne, umiejętność aktywnego słuchania, zarządzania zespołem etc.  

Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy opisując motywację i źródło pomysłu 

W wielu urzędach pracy we wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, możesz być zapytany o to, co motywuję Cię do założenia własnej firmy i skąd wziął się taki, a nie inny pomysł na biznes.  

Sprawdź, jak możesz przetestować swój pomysł na biznes.

Dlatego warto w kilku słowach scharakteryzować czynniki, które motywują Cię do zmiany swojej dotychczasowej drogi życiowej. Zastanów się, co napędza Cię do działania, skąd czerpiesz siły i chęć do pracy i z jakich powodów chcesz zrealizować swój pomysł.

Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy

Przykład

Być może Twoją motywacją będzie potrzeba samostanowienia i realizacji własnych projektów, co do tej pory nie było możliwe ze względu na pracę etatową.

A może masz trudności z pogodzeniem życia zawodowego z prywatnym z uwagi na małe dzieci i niechęć pracodawców do zatrudnienia młodych rodziców.  

Następnie wskaż, jak narodziła się Twoja inicjatywa, co wpłynęło na taki kierunek? Może był wynikiem obserwacji rynku, a może podpatrzyłeś go już u kogoś wcześniej? Może to efekt Twoich zainteresowań, hobby lub pasji, które chcesz zmienić we własną działalność?  Dobrze uzasadnij zarówno swoją motywację, jak również źródło pomysłu.  

Jak przygotować opis projektu w wypełnionym wniosku o dotację z PUP? 

Wypełniając wniosek o dofinansowanie z urzędu pracy musisz dokładnie scharakteryzować swój projekt. Wnikliwe opisz każdy jego element. Wskaż, czym chcesz się zajmować, co sprzedawać lub jakie usługi świadczyć. W tym punkcie możesz także wskazać, kto będzie odbiorcą Twoich usług lub produktów.  

Przykład

Planujesz otworzyć salon kosmetyczny. Twoimi klientkami mogą być kobiety w wieku 25-65 lat, zamożne i średniozamożne. Pracujące lub prowadzące własne firmy. Poszukujące kompleksowej usługi kosmetycznej.

Opisz, jak zlecenia będą realizowane, jak będziesz przyjmował zamówienia i realizował płatności, jakie cele sobie stawiasz w perspektywie krótko, średnio i długoterminowej. Opisz krótko plany rozwoju firmy.  

Przykład

Celem projektu jest założenie firmy sprzątającej oferującej swoje usługi klientom indywidualnym i firmowym.

Cele krótkoterminowe:
– założenie działalności,
– wydatkowanie dotacji.

Cele średnioterminowe:
– wprowadzenie nowych usług,
– zwiększenie zatrudnienia.

Cele długoterminowe:
– poszerzenie rejonu działania,
– zakup nowego sprzętu.

Swoją ofertę możesz podzielić na poszczególne segmenty, jeśli masz taką możliwość. Wspomnij o cenach, dostawcach, sposobie prowadzenia księgowości. Zdefiniuj zjawisko sezonowości, jeśli występuje oraz wskaż sposoby przeciwdziałania mu.  

Dodatkowo urząd pracy może zapytać Cię o ewentualne zatrudnienie pracowników. Tu nie ma konkretnej odpowiedzi. Wszystko zależy od Twoich potrzeb i planów. Nie musisz zatrudniać nikogo, jeśli sam poradzisz sobie z prowadzeniem biznesu.

Czasami jednak nie jest to możliwe, więc musisz wskazać przyszłe zatrudnienie. W tym celu określ:

Opisz, czym przyszli pracownicy będą się zajmowali, na jaki rodzaj umowy ich zatrudnisz oraz wskaż wynagrodzenie.  Jeśli nie chcesz nikogo zatrudniać na początek, możesz napisać, że wraz z rozwojem firmy i aktualną sytuacją będziesz dostosowywał zatrudnienie.  

W tym punkcie możesz także wspomnieć o tym, jakie działania już zrealizowałeś, aby uruchomić swoją przyszłą działalność.

Przykład

Może np. pozyskałeś lokal albo zgromadziłeś wkład własny lub nawiązałeś współpracę z dostawcami. Może pozyskałeś już pierwsze zamówienia lub zaprojektowałeś przyszłe logo bądź inne materiały reklamowe swojej firmy.  

Pamiętaj, że to także ma wpływ na ocenę Twojego wypełnionego wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Pokazuje Twoją chęć do założenia firmy, determinację i przedsiębiorczość.  

Sprawdź, jak przeprowadzić analizę rynku we wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 

Zawsze we wniosku o dotację z PUP jesteś proszony o przedstawienie charakterystyki rynku, na którym Twoja firma będzie funkcjonowała.  

Zacznij od ogólnych danych na temat branży. Możesz je pozyskać z oficjalnych baz (np. GUS) lub z raportów i artykułów branżowych. Następnie przejdź do charakterystyki lokalnych uwarunkowań.

Sprawdź, ile podobnych podmiotów działa na rynku (pomocne może być CEIDG), a następnie wybierz 3-5 konkurentów i przyjrzyj im się bliżej. Zobacz, jakie mają przewagi rynkowe, gdzie tkwią słabe strony, które Ty możesz wykorzystać.

Przykład

Twoją przewagą rynkową może być lepsza oferta cenowa lub lepsza obsługa klienta. Może w ciekawszy sposób się reklamujesz lub prowadzisz działania content marketingowe, czego nie robi Twoja konkurencja.  

Jak wypełnić wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy? Zastanów się, jak Twoi potencjalni konkurenci mogą zareagować na otworzenie przez Ciebie podobnej działalności. Zobacz, czy rynek jest w fazie rosnącej, malejącej czy jest stabilny.  

Kolejny krok to opis Twoich klientów. Pomyśl, kto będzie konsumentem. W jakim jest wieku, jaką ma płeć, wykształcenie, gdzie mieszka, ile zarabia. Pomyśl, z jakiego powodu będzie kupował właśnie u Ciebie i w czym możesz mu pomóc.

Jeśli możesz, przeprowadź własne badania (np. ankietowe) wśród potencjalnych klientów i ich wyniki załącz do wypełnionego wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. To także pozytywnie wpłynie na Twoje szanse na uzyskanie dofinansowania na nową firmę.  

W końcu przeanalizuj, w jaki sposób będziesz promował swoją działalność. Jakie metody wykorzystasz: social media, stronę www, ulotki, banery, mailing czy osobiste spotkania? Wymień i opisz poszczególne metody. Możesz również wskazać, w jakim czasie je uruchomisz i ile będzie Cię to kosztowało.  

Przykład

Planuję reklamować swoją firmę przez stronę www, gdzie umieszczę informacje o ofercie, cennik, kontakt. Dodatkowo planuję reklamować się w social mediach (Facebook), a także skorzystać z ulotek i baneru oraz oklejenia samochodu.

Opisując rynek możesz być poproszony o wypełnienie analizy SWOT. To dość istotny punkt, więc dobrze się do niego przygotuj. Ważne jest, aby nie mylić mocnych stron i szans oraz słabych i zagrożeń.

Pamiętaj, że mocne i słabe strony są wewnętrzne. To m.in.. Twoje zasoby, wiedza, doświadczenie, umiejętności. Szanse i zagrożenia to czynniki zewnętrzne, na które nie masz wpływu, a musisz albo je wykorzystać (szanse), albo skutecznie im przeciwdziałać (zagrożenia).  

Przykładowa analiza SWOT

Mocne strony

Słabe strony:  

Szanse: 

Zagrożenia: 

Na co przeznaczyć dotację z urzędu pracy? 

Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy w części dotyczącej zakupów? Tu wróć ponownie do regulaminu, bo tam masz jasno zdefiniowane nie tylko to, co możesz, a czego nie możesz kupisz w ramach dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale również to, ile środków możesz przeznaczyć na poszczególne zakupy.  

Pamiętaj, że w zależności od urzędu pracy zetkniesz się z określonymi progami procentowymi. To znaczy, że np. na sprzęt, urządzenia musisz wydatkować ponad 50% przyznanej kwoty, a na zatowarowanie do 50%.

Przykład

Ubiegasz się o 18 tys. zł. W tym przypadku 9500 zł przeznaczasz na zakup środków trwałych (sprzęt, narzędzia, maszyny), 8500 zł na zatowarowanie.

To bardzo ważne, bo jeśli przekroczysz konkretny próg, to wniosek może zostać odrzucony. To samo spotka Cię, jeśli na liście zakupów znajdzie się pozycja zakazana przez Twój urząd pracy. Może to być np.:

Kolejną kwestią związaną z przeznaczeniem dofinansowania z up jest tak zwana zasada efektywności wydatków. Chodzi o to, aby nie wybierać najdroższych rzeczy, tylko takie ze średniej półki cenowej.

Ponadto każdy wydatek musisz szczegółowo uzasadnić. Brak uzasadnienia lub niekompletne może skutkować wyrzuceniem danej pozycji z listy zakupów.  

Przykład

Jeśli w ramach działalności zamierzasz kupić laptopa, to uzasadnienie może być następujące: laptop niezbędny do kontaktów z klientami, prowadzenia działań reklamowych, kontaktów z urzędami i instytucjami państwowymi.

Pobierz przykładową listę zakupów w ramach dotacji z PUP

Wkład własny w wypełnionym wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 

Nie wszystkie urzędy pracy wymagają posiadania wkładu własnego. Jednak nawet jeśli nie jest wymagany, to warto go wykazać. Zwyczajowo jest to około 20% wnioskowanej kwoty, choć progi mogą być różne w zależności od konkretnego pośredniaka. 

Miej jednak na względzie, że w niektórych urzędach im wyższy wkład własny zadeklarujesz, tym więcej punktów możesz uzyskać, więc to też warto wziąć pod uwagę. Poza samą deklaracją wkładu własnego (przez oświadczenie lub wyciąg z konta), musisz również wskazać, na co zostanie przeznaczony.

Przykład

Z wkładu własnego możesz sfinansować określony zakup lub opłacać bieżące zobowiązania (np. ZUS). 

Deklarując wkład własny pokazujesz urzędowi, że poważnie myślisz o swoim biznesie, zależy Ci na założeniu firmy i jej powodzeniu, a przede wszystkim, że nie liczysz tylko i wyłącznie na dotację. Jesteś w stanie zaangażować własne środki, aby zrealizować pomysł.  

Jak wypełnić część finansową we wniosku o dotację z urzędu pracy?

Cześć finansowa to najczęściej rachunek zysków i strat. W zależności od urzędu pracy może obejmować miesiąc lub rok prowadzenia działalności gospodarczej. W tej części musisz wskazać formę opodatkowania, podać czy będziesz płatnikiem podatku VAT. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Następnie przejść już do konkretnych wyliczeń. Pamiętaj o tym, aby Twoje wyliczenia opierały się na realnych kalkulacjach i były dobrze oszacowane. Przeszacowanie projektu będzie skutkowało mniejszą wiarygodnością i tym samym mniejszą liczbą punktów.  

Przykład

Zakładasz salon groomerski. Twoje wyliczenia mogą wyglądać w ten sposób:

Wpływy zostały oszacowane na podstawie dostępnych danych rynkowych, własnych analiz, kalkulacji i obserwacji. Zakładam, że średnio w tygodniu będę realizowała następujące usługi:
Strzyżenie:
– 3 psów małych: 3 x 150 zł (koszt jednej usługi)= 450 zł brutto
– 2 psów średnich: 2 x 150 zł (koszt jednej usługi)= 300 zł brutto
– 3 olbrzymich psów: 3 x 250 zł=  750 zł brutto
W tygodniu zarobię zatem 1500 zł brutto, zatem w skali miesiąca na strzyżeniu psów zarobię  6000 zł brutto.

Trymowanie:
– 3 psów małych: 4 x 130 zł (koszt jednej usługi)= 520 zł brutto
– 2 psów średnich: 2 x 180 zł (koszt jednej usługi)= 360 zł brutto
W tygodniu zarobię zatem 880 zł brutto, zatem w skali miesiąca na trymowaniu psów zarobię  3520 zł brutto.

Kompleksowa pielęgnacja:
– 4 psów małych: 4×130 zł=520 zł
– 2 średnich psów: 2×170 zł= 340 zł
– 1 olbrzymiego psa: 1×200 zł= 200 zł
W tygodniu zarobię zatem 1060 zł, a w skali miesiąca 4240 zł.
Łącznie w średnio w miesiącu moje przychody wyniosą  13760 zł brutto. 

Jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy – podsumowanie 

Myślę, że pytanie, jak wypełnić wniosek o dotację z urzędu pracy, zostało już wyczerpane.

Na początek zacznij od dokładnego przestudiowania regulaminu. Opisz swój projekt, przeprowadź analizę rynku, przygotuj listę zakupów. Sprawdź, jak bardzo Twój pomysł będzie opłacalny i ustrzegaj się ewentualnych błędów. 

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share