Jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020?

Zastanawiasz się, jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020? Zobacz, jak wygląda cały proces ubiegania się o dofinansowanie z PUP i co musisz zrobić, aby otrzymać dotację na nową firmę.  

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020? Zacznij od pomysłu na firmę 

To kluczowy punkt, od którego powinieneś zacząć. Weź pod uwagę, że jednym z kryteriów oceny wniosku o dotację z PUP jest zgodność Twojego wykształcenia i doświadczenia z planowaną działalnością. 

jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020

Im większa zgodność, tym znacznie wzrasta szansa na uzyskanie dotacji z urzędu pracy. W związku z tym myśl o takim biznesie, który pokrywa się z tym, czym zajmowałeś się do tej pory.  

Rejestracja w urzędzie 

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020? Zacznij od tego, aby zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. To pierwszy krok na drodze ku dotacji z PUP. Miej na uwadze, że urzędy pracy dysponują 3 źródłami dofinansowań.

Są to:

Dotacje z Funduszu Pracy skierowane są do wszystkich grup osób bezrobotnych bez dodatkowych ograniczeń. Z kolei dotacje z RPO przeznaczone są dla osób po 30-tym roku życia, a o środki z PO WER mogą ubiegać się osoby do 30-tego roku życia.  

Ponadto w zależności od urzędu pracy mogą pojawić się kolejne ograniczenia. W wielu pośredniakach, żeby w ogóle można było złożyć wniosek o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej trzeba być zarejestrowanym jako osoba bezrobotna przez określony czas (np. 3 miesiące).  

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020 – przygotuj potrzebne załączniki 

Pamiętaj, że do wniosku o dotację z urzędu pracy dołączyć wszystkie wymagane załączniki oraz załączniki dodatkowe, które zwiększają szansę na to, jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020. To o tyle ważne, że brak jakiegokolwiek załącznika może przesądzić o odrzuceniu Twojego wniosku o dofinansowanie z PUP.  

Do wniosku najczęściej dołączasz: 

Zwróć uwagę na to, że powyższy katalog może różnić się pomiędzy poszczególnymi pośredniakami.  Sprawdź, jakie jeszcze załączniki musisz dołączyć, aby uzyskać dotację z urzędu pracy.

Lokal i wkład własny 

Choć może wydawać się to nielogiczne, to na moment składania wniosku o dotację z PUP musisz posiadać lokal, w którym zarejestrujesz i będziesz prowadził swoją działalność. Forma władania lokalem również może mieć znaczenie.

jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020

W zależności od tego, czy będzie to Twój własny lokal, wynajęty lub bezpłatnie użyczony. Możesz uzyskać inną liczbę punktów w tej kategorii. Na potwierdzenie posiadania lokalu do wniosku załączasz xero odpowiedniego dokumentu (np. Umowa użyczenia lub akt własności). 

Jeśli chodzi o wkład własny, to część urzędów pracy wymaga posiadania min. 20% wkładu własnego. Zatem jeśli ubiegasz się o dotację z PUP w wysokości 20 tys. złotych, powinieneś zapewnić wkład własny na poziomie 4 tys. zł. 

Wysokość wkładu własnego w dużej mierze zależy od konkretnego urzędu pracy. Spora liczba urzędów pracy w ogóle nie wymaga posiadania wkładu własnego, jednak nawet w takim przypadku warto go pokazać, bo to zwiększa szansę na to, jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020.

Co więcej, we wniosku o dotację z PUP warto również opisać swój wkład własny rzeczowy, czyli posiadane urządzenia, narzędzia, wyposażenie, środek transportu.  

Szkolenie z ABC Przedsiębiorczości 

Pamiętaj o tym, że jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy. To bardzo często musisz ukończyć wcześniej szkolenie z przedsiębiorczości. 

Możesz skorzystać z kursów organizowanych albo przez powiatowe urzędy pracy, albo przez wojewódzkie urzędy pracy. Zazwyczaj są one bezpłatne. Ewentualnie możesz zdecydować się na płatne szkolenia realizowane przez firmy szkoleniowe.

Istotne jest to, że wiele urzędów pracy honoruje tylko i wyłącznie szkolenia stacjonarne, więc wszelkie kursy internetowe mogą zostać zakwestionowane.

Czasami możesz liczyć na zwolnienie z obowiązku ukończenia takiego szkolenia, jeśli np. w programie studiów miałeś zajęcia z przedsiębiorczości.  

Zabezpieczenie dotacji 

Nadal zastanawiasz się, jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020? Zwróć uwagę na zabezpieczenie. Jednym z wymogów ubiegania się o dofinansowanie z PUP jest wybór formy zabezpieczenia dotacji. 

jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020

Zabezpieczenie daje możliwość odzyskania przez urząd przyznanej kwoty w sytuacji, kiedy złamiesz warunki umowy (np. wydatkujesz kwotę niezgodnie z przeznaczeniem lub wydasz dotację po terminie).  

Dlatego dokładnie przemyśl kwestię zabezpieczenia i sprawdź w regulaminie, z jakimi warunkami łączą się poszczególne formy. Dodatkowo część z nich może być premiowana dodatkowymi punktami (np. za wybór poręczenia możesz uzyskać 5 pkt.).  

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020? Złóż wniosek

Co do zasady wnioski przyjmowane są w naborach otwartych lub zamkniętych. Nabór otwarty oznacza, że wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym, aż do wyczerpania środków. Nabór zamknięty oznacza, że masz określony czas (np. tydzień) na złożenie wniosku o dotację z PUP. Pamiętaj o tym, że złożenie wniosku poza wyznaczonym terminem sprawi, że nie będzie on rozpatrzony.  

Miej na względzie, że im szybciej złożysz wniosek, tym masz większą szansę na uzyskanie dotacji. Wynika to z faktu, że na początku roku urzędy pracy dysponują największą ilością pieniędzy.  

Ocena formalna i merytoryczna wniosku o dotację z urzędu pracy  

Chcesz wiedzieć, jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020? Przygotuj się na etap oceny. Pierwszy etap weryfikacji wniosku o dofinansowanie z PUP, to ocena formalna. Polega m.in. na sprawdzeniu czy wniosek został złożony na obowiązującym wzorze, czy są wszystkie załączniki, czy został podpisany w wyznaczonych miejscach.  

jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020

Drugi etap weryfikacji, to ocena merytoryczna. Komisja ocena wówczas realność projektu, część finansową, opis projektu, charakterystykę rynku.  

Często jednym z etapów oceny wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej może być rozmowa kwalifikacyjna. Na ocenę wniosków urząd pracy ma 30 dni.  

Podpisanie umowy o dofinansowanie z urzędu pracy 

Jeśli Twój wniosek o dotację z PUP został pozytywnie rozpatrzony, to przychodzi etap podpisania umowy. Wówczas musisz złożyć zabezpieczenie (np. akt notarialny). Jeśli dopełnisz tych formalności, to na Twoim koncie pojawi się dotacja z PUP.  

Przelanie kwoty dotacji z urzędu pracy na konto i zarejestrowanie działalności gospodarczej    

Po podpisaniu umowy i otrzymaniu kwoty dofinansowania, możesz zarejestrować firmę. Jeśli zrobisz to wcześniej, to niestety, musisz liczyć się z koniecznością oddania dotacji wraz z odsetkami. Wszystkie terminy są szczegółowo określone w regulaminie i umowie o dofinansowanie z PUP.  

Wydatkowanie dotacji z PUP  

Po założeniu firmy masz określony czas na wydatkowanie przyznanej kwoty. Musisz to zrobić zgodnie z tym, co znajduje się w umowie. Każdą zmianę w zakresie wydatków musisz konsultować z urzędem pracy. Sprawdź, na co możesz przeznaczyć środki z urzędu pracy.  

Rozliczenie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Jeśli wydatkujesz kwotę dotacji z PUP zgodnie z przeznaczeniem, to musisz rozliczyć dotację. Przy podpisaniu umowy otrzymasz druk rozliczenia, który wraz z wszystkimi dokumentami potwierdzającymi dokonanie zakupu (np. faktury) zanosisz do urzędu pracy.  

Kontrola projektu 

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020? Licz się z możliwością skontrolowania Twojej działalności przez urząd pracy. Zazwyczaj taka kontrola pojawia się pod koniec trwania umowy o dofinansowanie z PUP.

Jest oczywiście zapowiedziana i polega na sprawdzeniu czy posiadasz zakupione w ramach dofinansowania rzeczy czy są one zgodne z zapisami umowy i ewentualnie odpowiednio oznaczone, jeśli są to środki unijne (np. W ramach POWER lub RPO).  

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020 – podsumowanie

Zastanawiasz się, jak uzyskać dotację z urzędu pracy 2020? Przemyśl dokładnie swój pomysł, następnie zarejestruj się w pośredniaku i przygotuj wniosek.

Pamiętaj o załącznikach, lokalu, wkładzie własnym. Zwróć uwagę na ewentualne błędy i sprawdź, jak wygląda cała procedura.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share