Dotacja z urzędu pracy na franczyzę

Zamierzasz założyć biznes franczyzowy? Jeśli potrzebujesz kapitału, to sprawdź czy może być nim dofinansowanie z PUP. Czy dotacja z urzędu pracy na franczyzę jest możliwa i jak ją uzyskać?

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Czy dotacja z urzędu pracy na franczyzę jest możliwa?

W większości przypadków dotacja z urzędu pracy na franczyzę nie jest możliwa. Zatem zacznij od tego, aby dokładnie sprawdzić w regulaminie czy działalność franczyzowa w Twoim urzędzie pracy nie jest wykluczona z dofinansowania.

dotacja z urzędu pracy na franczyzę

Jeśli działalność franczyzowa nie jest wykluczona, to możesz złożyć wniosek o dotację z PUP na franczyzę. O tym jak to zrobić, przeczytasz w dalszej części artykułów.

Dla kogo dotacja z urzędu pracy na franczyzę?

O dotację z urzędu pracy na franczyzę mogą ubiegać się osoby bezrobotne, absolwenci KIS lub CIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Oczywiście musisz spełniać określone warunki. Są szczegółowo opisane w regulaminie.

Jeśli chcesz ubiegać się o dofinansowanie na franczyzę nie możesz posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, być karany przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku. Nie możesz również posiadać zarejestrowanej działalności w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Inne wymagania znajdziesz w regulaminie, dlatego pracę nad wnioskiem rozpocznij od dokładnego przeczytania jego zapisów. To ważne, bo niespełnienie warunków eliminuje Cię z możliwości uzyskania dotacji z PUP.

Ile wynosi dotacja z urzędu pracy na franczyzę?

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę co do zasady może wynosić maksymalnie 6-krotność średniej krajowej, czyli w tej chwili ok. 31 tys. zł. Weź jednak pod uwagę, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dofinansowania.

Dlatego dotacje mogą być znacznie niższe niż maksymalny pułap. Z reguły wahają się w granicach 15-27 tys. zł. Pamiętaj o tym, że nie możesz ubiegać się o wyższą kwotę niż ta, która obowiązuje w Twoim pośredniaku.

Na co można przeznaczyć dotację z urzędu pracy na franczyzę?

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę może być przeznaczona na:

Zwróć uwagę na to, czy w Twoim urzędzie pracy nie ma progów procentowych między poszczególnymi kategoriami wydatków. Oznacza to, że na zakup sprzętu i urządzeń musisz wydać min. 50% wnioskowanej kwoty, na reklamę np. jedynie 10%, a na zatowarownaie do 30% wnioskowanej kwoty dotacji z PUP.

dotacja z urzędu pracy na franczyzę

Ponadto pamiętaj o tym, aby każdy wydatek był ściśle związany z profilem Twojej działalności i wyczerpująco uzasadniony. W przeciwnym razie może zostać podważony przez urząd pracy i uznany za niepotrzebny.

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę – czego nie można kupić?

Miej na uwadze, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków zakazanych w ramach dofinansowania. Zatem takich, których nie możesz sfinansować w ramach przyznanych środków.

Najczęściej dotacja z urzędu pracy na franczyzę nie może być przeznaczona na zakup: samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, akcji, obligacji i opłat związanych z leasingiem.

Dodatkowo dotacji z PUP nie możesz przeznaczyć na jakiekolwiek bieżące opłaty związane z prowadzeniem działalności (m.in. ZUS, czynsz, pensje, rachunki), a także opłaty franczyzowe, które musisz ponosić z tytułu przystąpienia do danej sieci.

W części urzędów pracy z dotacji wyłączony jest również koszt adaptacji lokalu, przesyłki lub transporty zakupionych rzeczy, a także koszty kar, grzywien.

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę a wkład własny

Zwróć uwagę, że w wielu urzędach pracy, aby myśleć o dofinansowaniu musisz posiadać wkład własny finansowy i rzeczowy. Niektóre pośredniaki go nie wymagają, ale zawsze warto zadeklarować środki własne, bo zwiększa to szansę na dofinansowanie z PUP.

W jakiej wysokości wkład własny powinieneś zadeklarować? To również zależy od danego urzędu pracy. W jednych wymaga się np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych, im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Miej też na względzie, że we wniosku musisz dokładnie rozpisać, na co przeznaczysz posiadane środki. Mogą to być zarówno zakupy konkretnych rzeczy, jak również bieżące opłaty z tytułu prowadzenia działalności (ZUS czy rachunki).

Pamiętaj także o wkładzie własnym rzeczowym. To sprzęt, urządzenia czy wyposażenie, które już posiadasz, a które będziesz chciał wykorzystać w ramach planowanej działalności.

Jak uzyskać dotację z urzędu pracy na franczyzę?

Jeśli interesuje Cię dotacja z urzędu pracy na franczyzę, musisz przygotować dobry wniosek. Zacznij od dokładnego scharakteryzowania samego pomysłu na biznes. Wskaż, czym konkretnie będziesz się zajmować, jakie usługi lub produkty sprzedawał.

Opisz również swoją grupę docelową. Napisz, kim będą Twoi klienci. Jeśli to osoby indywidualne, możesz wskazać wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wysokość zarobków czy potrzeby i problemy.

dotacja z urzędu pracy na franczyzę

Zdefiniuj rynek, na którym chcesz działać oraz swoją konkurencję. W tym aspekcie możesz odnieść się zarówno do samej sieci i jej konkurentów, jak również lokalnych biznesów prowadzonych pod daną marką. W tym punkcie warto posłużyć się dostępnymi danymi statystycznymi, raportami czy analizami.

Napisz, w jaki sposób będziesz się reklamował. Weź przy tym pod uwagę standardy Twojego przyszłego franczyzodawcy. Przygotuj dobrą analizę SWOT oraz prawidłowo sporządzoną analizę finansową.

We wniosku o dotację z PUP warto również wspomnieć o ukończonych kursach i szkoleniach, a także posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Zawsze staraj się wykazać pożądanymi w danym biznesie umiejętnościami, które nabyłeś np. w czasie poprzednich lat pracy.

Pamiętaj o załącznikach do wniosku, ponieważ ich brak może stanowić powód do odrzucenia Twojego wniosku. W regulaminie lub wniosku znajdziesz listę załączników, które musisz dołączyć. Z reguły jest to kserokopia potwierdzająca prawo do lokalu, dyplomy ukończenia studiów lub świadectwa szkolne, certyfikaty szkoleń.

Ważne są również listy intencyjne o współpracy z przyszłymi klientami/dostawcami czy referencje z poprzednich miejsc pracy. Urzędy przychylniej patrzą na takie wnioski o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę – podsumowanie

Dotacja z urzędu pracy na franczyzę nie zawsze jest możliwa. Choć zdarzają się wyjątki i takie dofinansowanie możesz uzyskać. Pamiętaj jednak o tym, że nigdy nie możesz przeznaczyć go na jakiekolwiek opłaty związane z przystąpieniem do danej sieci.

Wysokość dotacji zależy od konkretnego pośredniaka i może maksymalnie wynosić ok. 31 tys. zł. Dotację możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, wyposażenia, reklamę, zatowarowanie czy konsultacje prawne.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP 

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl. 

RSS
LinkedIn
Share