Dotacja na salon kosmetyczny 2020

Jeśli planujesz otworzyć swój gabinet, to warto pomyśleć o zewnętrznym finansowaniu. Pamiętaj, że sprzęt to spory wydatek, a znacznie łatwiej będzie go sfinansować przy dodatkowym wsparciu. Idealna w tym celu będzie dotacja na salon kosmetyczny 2020.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na salon kosmetyczny 2020?

Dotacja na salon kosmetyczny 2020 skierowana jest do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne. Dodatkowo muszą one spełniać określone warunki. M.in. to nie mogą posiadać w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku zarejestrowanej działalności, nie mogą być karane w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także nie mogą w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku przerwać bez uzasadnionej przyczyny stażu, szkolenia czy innej formy aktywizacji.

dotacja na salon kosmetyczny 2020

Resztę warunków określa regulamin, który warto dokładnie przeczytać, zanim zdecydujesz się ubiegać o dotację z PUP. Co więcej, znaczenie może mieć też Twój wiek. Urzędy pracy prowadzą nabory wniosków dla osób do 30-tki i powyżej 30-tki. Rzadko są one równoległe.

Ile wynosi dotacja na salon kosmetyczny 2020?

Maksymalna kwota dofinansowania z PUP wynosi około 31 tys. zł, co stanowi 6-krotność średniej krajowej. Weź jednak poprawkę, że każdy pośredniak może dowolnie ustalić maksymalny poziom dotacji i może być ona mniejsza niż ustawowa.

Stąd bardzo często kwoty, o które można się ubiegać wynoszą 16, 18, 23 lub 25 tys. zł. Ponadto pamiętaj, że dotacja na salon kosmetyczny 2020 może być obniżona, jeśli składasz wniosek pod koniec roku, kiedy urzędy pracy mają mało środków. Stosują wtedy często politykę obcinania dotacji, aby jak najwięcej osób mogło je uzyskać.

Na co przeznaczyć dotację na salon kosmetyczny 2020?

Co do zasady dotacja na salon kosmetyczny 2020 może być przeznaczona na zakup środków trwałych, reklamę, adaptację lokalu, zakup materiałów i surowców, a także poradnictwo prawne i konsultacje.

Zanim zaczniesz opracowywać listę zakupów, zajrzyj do regulaminu. Sprawdź, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dofinansowania z PUP. Zwróć uwagę, że każdy pośredniak ma swój katalog akceptowalnych wydatków z dotacji i tych zakazanych.

Z dotacji nie może kupić np. środka transportu, kasy fiskalnej, czy przeznaczyć jej na bieżące opłaty (m.in. czynsz, rachunki, ZUS).

Pamiętaj również o zweryfikowaniu, czy Twój urząd pracy wprowadza progi procentowe między poszczególnymi kategoriami wydatków. Może być tak, że np. na sprzęt musisz wydać ponad 50% dotacji. Z kolei na materiały 30%, na adaptację 20%, a na reklamę maksymalnie 10%.

Dotacja na salon kosmetyczny 2020 może być wydatkowana na:

Dotacja na salon kosmetyczny 2020 a wkład własny

Jeśli interesuje Cię dotacja na salon kosmetyczny 2020, warto postarać się o wkład własny. Wiele urzędów pracy wymaga, aby składając wniosek o dotację zadeklarować posiadanie wkładu własnego. Jego wysokość zawsze określa regulamin. Przykładowo może być 20% wnioskowanej kwoty.

dotacja na salon kosmetyczny 2020

Często zdarza się, że im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać, co będzie przydatne w końcowym rozrachunku. Może bowiem przeważyć o uzyskaniu dotacji z PUP.

Wkład własny deklarujesz poprzez dołączenie wyciągu z konta do wniosku lub oświadczenia. Pamiętaj o tym, aby we wniosku wskazać, na co przeznaczysz posiadane środki własne. Możesz je wydać na zakup określonego sprzętu lub opłacać z nich bieżące koszty działalności.

Jakie załączniki do dotacji na salon kosmetyczny 2020?

Listę załączników znajdziesz w regulaminie lub wniosku. Pamiętaj o tym, że mogą się różnić między poszczególnymi pośredniakami. Jest jednak pewna wspólna cecha. Ich brak może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku o dotację z urzędu pracy. Dlatego tak ważne jest ich wcześniejsze zgromadzenie i wypełnienie.

Do wniosku o dotację na salon kosmetyczny 2020 dołączasz najczęściej oświadczenia, ksero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, wyciąg z konta, ksero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, a także kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń.

Dotacja na salon kosmetyczny 2020 musi mieć zabezpieczenie

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie z PUP, musisz wybrać formę zabezpieczenia dotacji. Ich rodzaj oraz opis znajdziesz w regulaminie. W zależności od urzędu pracy do wyboru może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa lub zastaw na prawach i rzeczach.

Zwróć uwagę, aby dokładnie sprawdzić, z jakimi wymogami wiążą się poszczególne rodzaje zabezpieczenia i ile ewentualnie mogą Cię kosztować. Pamiętaj o tym, bo koszty zabezpieczenia ponosisz z własnej kieszeni.

Zajrzyj do mojego artykułu, gdzie opisuję rodzaje zabezpieczenia dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jak wypełnić wniosek o dotację na salon kosmetyczny 2020?

Wnioski różnią się między sobą w zależności od urzędu pracy. Są bardziej i mniej skomplikowane. Jednak warto zwrócić szczególną uwagę na następujące punkty.

dotacja na salon kosmetyczny 2020

Zacznij od opisania swojej ścieżki zawodowej i edukacyjnej. Wskaż, czym się zajmowałaś, jakie były Twoje obowiązki w dotychczasowej pracy i powiąż je z nową firmą. Opisz, jakie szkolenia ukończyłaś i jak tę wiedzę wykorzystasz w swojej działalności.

Następnie scharakteryzuj swój pomysł na biznes. Napisz, czym się będziesz zajmowała, jakie usługi świadczyła i kto będzie Twoim klientem. W kolejnym kroku opisz rynek posiłkując się dostępnymi danymi statystycznymi oraz wskaż swoich konkurentów.

Scharakteryzuj rywali pod kątem reklamy, cen, jakości obsługi, zakresu usług. Wskaż ich mocne i słabe strony oraz swoje przewagi. Nie zapomnij o liście zakupów wraz z uzasadnieniem oraz poprawnie przygotowanej analizie SWOT.

Na końcu opracuj rzetelną analizę finansową. Pamiętaj, aby jej nie przeszacować i opierać się na obowiązujących stawkach i cenach. Miej na uwadze również ewentualne błędy obliczeniowe.

Dotacja na salon kosmetyczny 2020 – podsumowanie

Jeśli interesuje Cię dotacja na salon kosmetyczny 2020, to musisz być osobą bezrobotną. Następnie składasz uzupełniony wniosek o dofinansowanie. Dokładnie opisz swoje doświadczenie, pomysł, a także przygotuj poprawną listę zakupów.

Pamiętaj o załącznikach, zabezpieczeniu dotacji oraz konieczności posiadania lokalu. Bez tego Twój wniosek zostanie odrzucony, a o dotacji możesz zapomnieć.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share