Dotacja na gastronomię 2020

Interesuje Cię dotacja na gastronomię 2020? Zobacz, na ile możesz liczyć i jak uzyskać dofinansowanie na własny biznes gastronomiczny.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na gastronomię 2020?

Dotacja na gastronomię 2020 przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Zwróć uwagę, że aby się o nią ubiegać musisz spełniać określone warunki.

dotacja na gastronomię 2020

Wszystkie szczegółowo wymienione są w regulaminie, do którego powinieneś zajrzeć w pierwszej kolejności. Chodzi m.in. o nieposiadanie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, niebycie karanym za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku, nieposiadanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Ile wynosi dotacja na gastronomię 2020?

To, ile wynosi dotacja na gastronomię 2020 zależy od konkretnego urzędu pracy. Każdy bowiem samodzielnie może określić maksymalny poziom dofinansowania, choć ustawowo wynosi on 6-krotność średniej krajowej.

Zatem w Twoim pośredniaku maksymalna kwota dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej może wynosić 16, 18, 20 lub 25 tys. zł. Ważne jest to, abyś dokładnie wiedział, o ile możesz się ubiegać. Jeśli będziesz wnioskował o wyższą kwotę, to wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny formalnej.

Na co można przeznaczyć dotację na gastronomię 2020?

Dotacja na gastronomię 2020 może być przeznaczona na zakup środków trwałych (np. urządzenia, wyposażenie), towarów/materiałów, adaptację lokalu, reklamę, konsultacje i pomoc prawną. Zwróć uwagę, że każdy urząd pracy ma swoje własne wytyczne w zakresie wydatkowania dotacji.

W regulaminie pośredniaka znajdziesz katalog rzeczy, które możesz sfinansować w ramach dotacji, jak również tych, które z takiego dofinansowania są wykluczone. Bardzo często w ramach dotacji z PUP nie kupisz samochodu, kasy fiskalnej, szkoleń, a także nie pokryjesz kosztów przesyłki zakupionych rzeczy.

Kolejną sprawą, na którą powinieneś zwrócić uwagę przygotowując listę zakupów. Jest podział procentowy pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że każda kategoria ma odgórnie narzucony próg procentowy dotacji, którego nie możesz przekroczyć. Np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na materiały do 30%, na adaptację lokalu 20%, a na reklamę 10% dofinansowania na działalnośc.

Dotacja na gastronomię 2020 może być skierowana na zakup:

Dotacja na gastronomię 2020 a załączniki do wniosku

Pamiętaj, aby do wniosku o dotację z urzędu pracy dołączyć wszystkie niezbędne załączniki. Zwróć uwagę, że ich brak może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. Zakres załączników, które są obligatoryjne do wniosku znajdziesz w regulaminie lub wniosku.

dotacja na gastronomię 2020

Do wniosku dołączasz najczęściej stosowne oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń, wyciąg z konta.

Aby zwiększyć szansę na dotację na gastronomię 2020 warto dołączyć do wniosku dodatkowe załączniki. Przede wszystkim pomyśl o listach intencyjnych lub przedwstępnych umowach o współpracy z klientami, a także dostawcami. To zawsze jest pozytywnie postrzegane przez urząd pracy i daje szansę na dłuższe utrzymanie firmy na rynku.

Ponadto postaraj się o referencje z poprzednich miejsc pracy. Nie musisz dołączać ich bardzo dużo. W zupełności wystarczą 2-3 dokumenty potwierdzające Twoje doświadczenie, zaangażowanie czy profesjonalizm. Na koniec warto też pomyśleć o portfolio. Mogą to być. np. zdjęcia Twoich potraw. To nie tylko pokazuje Cię jako profesjonalistę, ale także zwraca uwagę na Twój wniosek i wyróżnia go spośród innych.

Czy dotacja na gastronomię 2020 wymaga posiadania wkładu własnego i lokalu?

Jeśli interesuje Cię dotacja na gastronomię 2020, musisz zapewnić wkład własny oraz lokal. Wysokość wkładu własnego reguluje każdy pośredniak indywidualnie. Często zdarza się, że musisz posiadać 20% wnioskowanej kwoty jako środki własne. W innych urzędach pracy, im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz otrzymać.

Środki własne deklarujesz jako załącznik do wniosku w formie wspomnianego wcześniej wyciągu z konta lub oświadczenia. Każdy urząd pracy sam to określa.

Jeśli chodzi o lokal, to na moment składania wniosku o dotację z urzędu pracy, musisz go posiadać. W samym wniosku opisujesz lokal, jego metraż, stan, adres, formę władania. Jako załącznik dołączasz kserokopię dokumentu potwierdzającego fakt dysponowania lokalem.

W biznesie gastronomicznym możesz wybrać lokal własny, użyczony czy wynajęty. Często urzędu pracy akceptują np. przedwstępną umowę najmu lub oświadczenie właściciela lokalu, że wynajmie Ci dane pomieszczenia, jeśli uzyskasz dotację z PUP. Sprawdź w regulaminie, co honoruje Twój pośredniak.

Dotacja na gastronomię 2020 a zabezpieczenie

Pamiętaj, że ubiegając się o dofinansowanie na działalność, musisz określić formę zabezpieczenia dotacji. Co do zasady przysługuje Ci akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, poręczenie lub weksel z poręczeniem wekslowym.

dotacja na gastronomię 2020

Miej na względzie, że nie w każdym urzędzie pracy dostępne będą wszystkie powyższe formy zabezpieczenia dotacji. Może zdarzyć się tak, że będziesz mógł wybrać spomiędzy 2 lub 3 form zabezpieczenia.

Szczegóły dotyczące poszczególnych rodzajów zabezpieczenia dofinansowania i warunki, jakie musisz spełnić znajdziesz w regulaminie. Dlatego dokładnie je sprawdź, żeby nie okazało się, że decydujesz się na którą z form, a później okazuje się, że nie spełniasz wymogów. Np. przy blokadzie konta nie dysponujesz odpowiednią kwotą.

Jak uzyskać dotację na gastronomię 2020?

Przede wszystkim dobrze przygotuj swój wniosek. Opisz swoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe, wskazując miejsca pracy oraz stanowiska i zakres obowiązków. Wymień również szkolenia, które ukończyłeś.

Następnie przejdź do opisu samego pomysłu. Napisz, jaką ofertę chcesz wprowadzić na rynek, do kogo kierujesz swoją propozycję i jak wygląda rynek, na którym chcesz działać. Wskaż swoich konkurentów i scharakteryzuj ich mocne i słabe strony. Pokaż na tym tle swoje przewagi.

Opracuj strategię reklamową, listę zakupów oraz analizę SWOT i analizę finansową. Zwróć uwagę na to, aby była rzetelna, wykonalna i oparta na realnych liczba i obowiązujących stawkach. Unikaj przeszacowania wartości projektu i błędów rachunkowych.

Dotacja na gastronomię 2020 – podsumowanie

Dotacja na gastronomię 2020 przysługuje osobom bezrobotnym. Pamiętaj o tym, aby sprawdzić w regulaminie czy spełniasz określone warunki. Jeśli tak, możesz przygotować wniosek.

Zwróć uwagę na dobry opis pomysłu, prawidłową listę wydatków, a także niezbędne załączniki i formę zabezpieczenia dofinansowania. To wszystko zwiększa Twoje szansę na dotację z urzędu pracy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share