Dotacja na fotobudkę

Interesuje Cię temat fotobudki? Myślisz o założeniu takiego biznesu? Jeśli potrzebujesz kapitału na start, to warto sprawdzić dofinansowanie z PUP. Zobacz, czy dotacja na fotobudkę jest dla Ciebie i jak możesz ją uzyskać.  

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na fotobudkę? 

Dotacja na fotobudkę skierowana jest do osób bezrobotnych. Mogą o nią wnioskować również absolwenci KIS lub CIS oraz opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. 

dotacja na fotobudkę

Jednak to nie wszystko. Ponadto musisz spełnić określone warunki, które opisane są w regulaminie. Chodzi m.in. o to, że w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej. W tym samym czasie nie możesz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu czy innej formie aktywizacji zawodowej.

Nie możesz posiadać również nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, a także w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu.  Ponadto jeśli prowadziłeś wcześniej działalność gospodarczą, nie możesz posiadać z tego tytułu zaległości względem ZUS-u i urzędu skarbowego.

Pamiętaj o tym, że to nie wszystkie warunki, które musisz spełnić. Dlatego zanim zaczniesz ubiegać się o dofinansowanie na działalność, dokładnie przestudiuj regulamin.  

Ile wynosi dotacja na fotobudkę? 

Dotacja z urzędu pracy maksymalnie może wynosić 6-krotność średniej krajowej (ok. 31 tys. zł). Miej jednak na uwadze, że każdy pośredniak może ją dowolnie ustalić i w większości przypadków jest ona niższa. Z reguły waha się w granicach 16-25 tys. zł.

Co ważne, musisz pamiętać o tym, że nie możesz jej przekroczyć. W przeciwnym razie Twój wniosek może zostać odrzucony już na etapie oceny formalnej. Dlatego zanim zaczniesz wypełniać wniosek o dotację z PUP, dokładnie sprawdź kwotę, o jaką możesz się ubiegać. Jej wysokość zazwyczaj podana jest w ogłoszeniu o naborze.  

Na co można przeznaczyć dotację na fotobudkę? 

Dotację na rozpoczęcie działalności możesz wydać na sprzęt, narzędzia, wyposażenie, urządzenia, adaptację lokalu, materiały i towary, a także reklamę czy konsultacje prawne. 

Zwróć jednak uwagę, że każdy urząd pracy ma swoje własne zasady i katalog rzeczy, które możesz kupić w ramach dofinansowania, jak również wykluczonych z dotacji.

Najczęściej z dotacji z PUP nie kupisz samochodu (w niektórych pośrednikach jest akceptowalny), kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości. Co ciekawe, w niektórych urzędach pracy nawet adaptacja lokalu może być wydatkiem niekwalifikowalnym, czyli takim, którego nie możesz sfinansować w ramach dotacji.

Nie zapłacisz również bieżących rachunków (np. czynsz, paliwo, ZUS, pensje), a także innych opłat (leasing). Nie możesz również przeznaczyć dofinansowania na pokrycie kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.  

dotacja na fotobudkę

Miej również na uwadze, że wydatki z dotacji muszą być ściśle związane z profilem Twojej działalności. Dodatkowo każdy zakup musi być szczegółowo uzasadniony we wniosku o dotację z urzędu pracy.

Pamiętaj także o progach procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Każdy urząd może je dowolnie określić i tak będziesz musiał np. Ponad 50% dotacji przeznaczyć na zakup sprzętu, maksymalnie 30% na zatowarowanie, a do 5% na konsultacje prawne.  

Dotacja na fotobudkę może być przeznaczona na zakup: 

Dotacja na fotobudkę a wkład własny 

Jeśli dotacja na fotobudkę leży w kręgu Twoich zainteresowań, to warto posiadać wkład własny. Nie każdy urząd pracy go wymaga, jednak zwiększa Twoje szanse na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Wysokość wkładu własnego jest zawsze określona w regulaminie i w zależności od pośredniaka może się wahać. W niektórych wymaga się 20% wkładu własnego. Z kolei w innych urzędach pracy, im wyższy wkład własny, tym większa liczba punktów. Środki własne deklarujesz albo w formie oświadczenia, albo dołączenia do wniosku wyciągu z konta.  

Dodatkowo pamiętaj, że we wniosku o dofinansowanie z PUP musisz szczegółowo opisać, na co przeznaczysz wkład własny. Możesz go wydać albo na pokrycie bieżących opłat z tytułu prowadzenia działalności, albo na określony zakup.  

Czy dotacja na fotobudkę wymaga zabezpieczenia? 

Niestety, jeśli myślisz o dotacji z urzędu pracy, to musisz posiadać zabezpieczenie przyznanych środków. Dzięki niemu, w przypadku złamania postanowień umowy, pośredniak może dochodzić swoich roszczeń. 

To, jakie formy zabezpieczenia będą do wyboru zależy też od konkretnego urzędu pracy. Co do zasady, możesz wybierać spośród: blokady konta, gwarancji bankowej, aktu notarialnego, zastawu na prawach lub rzeczach, poręczenia bądź weksla z poręczeniem wekslowym.

dotacja na fotobudkę

Jednak może być i tak, że w Twoim urzędzie pracy do wyboru będą 2 lub 3 formy zabezpieczenia. Najpierw dokładnie sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby wybrać konkretny rodzaj zabezpieczenia dotacji z urzędu pracy.

Każdy z nich ma inne wymogi. Jeśli zdecydujesz się na blokadę konta, to na rachunku musisz posiadać kwotę równą 120% wnioskowanej dotacji. Miej na uwadze, że wysokość tych progów może różnić się pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy. Mogą być one zdecydowanie wyższe i sięgać np. 150% kwoty, o którą się ubiegasz.

Jakie załączniki do wniosku o dotację na fotobudkę? 

Pamiętaj o tym, że do wniosku o dotację z PUP musisz dołączyć określone załączniki. To, jakie załączniki musisz dołączyć znajdziesz w regulaminie lub wniosku. Zwróć uwagę, że brak odpowiednich załączników może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku już na etapie oceny formalnej.  

Najczęściej do wniosku musisz dołączyć oświadczenia, kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, xero dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, wyciąg z konta, listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy. 

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, to warto dołączyć także referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio. To buduje Twój profesjonalny wizerunek i może przekonać osoby oceniające wniosek do Twojego pomysłu.  

Zwróć uwagę, aby wszystkie załączniki wraz z wnioskiem trwale spiąć. Jeśli tego nie zrobisz, Twój wniosek odpadnie na etapie oceny formalnej. Często bez możliwości poprawienia.

Dotacja na fotobudkę – podsumowanie 

Dotacja na fotobudkę umożliwi Ci zakup niezbędnego wyposażenia, narzędzi czy reklamy i rozpoczęcie swojej przygody z tym biznesem. Zwróć uwagę na kwestię formalne, wybierz formę zabezpieczenia dotacji, a także pamiętaj o wkładzie własnym. Dobre przygotowanie wniosku zwiększa Twoje szanse na uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP  

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share