Dotacja na firmę z urzędu pracy

Chciałbyś założyć swoją działalność? Jeśli potrzebujesz pieniędzy na start, to dobrym rozwiązaniem może być dofinansowanie z PUP. Zobacz, ile wynosi dotacja na firmę z urzędu pracy, jak ją uzyskać i na co możesz ją przeznaczyć.  

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Dla kogo dotacja na firmę z urzędu pracy? 

Dotacja na firmę z urzędu pracy przeznaczona jest przede wszystkim dla osób bezrobotnych. Mogą się o nią jednak starać również absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.  

dotacja na firmę z urzędu pracy

Aby uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej musisz spełnić szereg warunków. Są one szczegółowo wyjaśnione w regulaminie. Jeśli myślisz o dofinansowaniu, to nie możesz być karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu ostatnich 2 lat przed dniem złożenia wniosku. 

W ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie możesz posiadać działalności gospodarczej oraz odmówić bez uzasadnionej przyczyny udziału w stażu, szkoleniu lub innej formie aktywizacji zawodowej.

Nie możesz również przerwać takiej formy aktywizacji bez uzasadnionej przyczyny. To tylko część warunków, które musisz spełniać. Dlatego zanim zaczniesz ubiegać się o dofinansowanie na działalność, wnikliwie przeczytaj regulamin.  

Jak wysoka jest dotacja na firmę z urzędu pracy? 

Dotacja z urzędu pracy to maksymalnie ok. 32 tys. złotych, co odpowiada 6-krotności średniego wynagrodzenia. Pamiętaj jednak, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalny pułap dofinansowania. Co wiąże się z tym, że jest on znacznie niższy.

Z reguły dotacje mieszczą się w granicach 16-25 tys. zł. Bardzo ważne jest to, abyś dokładnie sprawdził, jaka kwota wchodzi w grę w Twoim pośredniaku. Z jakiego powodu jest to tak istotne? Jeśli będziesz wnioskował o wyższą sumę niż dopuszczalna, to Twój wniosek o dotację z PUP zostanie odrzucony podczas oceny formalnej, czyli na wstępnym etapie. To z kole oznacza koniec marzeń o dotacji i własnej firmie.  

Na co można przeznaczyć dotację na firmę z urzędu pracy? 

Dotacja na firmę z urzędu pracy podlega określonym zasadom. Chodzi o to, że każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które możesz sfinansować w ramach dotacji, jak również całkowicie z niej wykluczonych. Dlatego zanim zaczniesz zastanawiać się, co kupisz z dofinansowania. Sprawdź, w regulaminie, jakie są wykluczenia. Dotację możesz przeznaczyć na zakup maszyn/urządzeń, oprogramowania, towaru/materiałów, reklamę, adaptację lokalu, konsultacje prawne.  

Przede wszystkim dotacji z PUP nie będziesz mógł przeznaczyć na zakup samochodu (choć w części urzędów pracy jest to akceptowalne do określonej wysokości, np. 30% dotacji). Dodatkowo z dofinansowania nie możesz kupić kasy/drukarki fiskalnej, szkoleń i kursów, nieruchomości. Nie możesz także przeznaczyć jej na bieżące opłaty i rachunki (m.in. wynagrodzenia, czynsz za lokal, podatki, ZUS, paliwo, telefon). Zwróć również uwagę, że dofinansowanie na działalność nie może być przeznaczone na pokrycie kosztów przesyłki/transportu zakupionych rzeczy.  

dotacja na firmę z urzędu pracy

Kolejną kwestią przy wydatkowaniu dotacji jest to, że wszystkie wydatki muszą być ściśle powiązane z profilem Twojej działalności. Nie możesz kupować czegoś, co jest oderwane od rodzaju działalności, którą chcesz się zajmować. Zatem zakup ekspresu do kawy w przypadku agencji reklamowej może być zakwestionowany.  

Następna sprawa, którą powinieneś sprawdzić, to progi procentowe pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że spora część urzędów pracy wymaga, abyś wydatkował konkretną kwotę dotacji na daną kategorię zakupów. I tak np. Zakup sprzętu musisz przeznaczyć minimum 50% dotacji, na towar maksymalnie 30%, a na reklamę jedynie 10% wnioskowanej kwoty.  

Dotacja na firmę z urzędu pracy a wkład własny 

Bardzo często okazuje się, że dotacja na firmę z urzędu pracy wymaga posiadania wkładu własnego. Oczywiście nie wszystkie pośredniaki go wymagają, jednak zawsze warto go zadeklarować, bo znacząco poprawia szanse na uzyskanie dofinansowania.

To, ile wkładu własnego będziesz musiał mieć zależy również od konkretnego urzędu pracy. W niektórych jest to np. 20-30% wnioskowanej kwoty, z kolei w innych, im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Jak zadeklarować posiadanie środków własnych? Przez dołączenie do wniosku o dotację z PUP oświadczenia lub wyciągu z konta, a także szczegółowe wyjaśnienie we wniosku, na co przeznaczyć posiadane już środki.  

Możesz je wydać zarówno na określony zakup, jak również przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.  

Czy dotacja na firmę z urzędu pracy wymaga zabezpieczenia? 

Tak, jeśli ubiegasz się o dotację z PUP, musisz posiadać zabezpieczenie. Jego rodzaj zależy od tego, co proponuje Twój urząd pracy. Co do zasady możesz wybrać z następujących form zabezpieczenia: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, zastaw na prawach lub rzeczach. 

Może się jednak zdarzyć i tak, że w Twoim pośredniaku dostępne będą np. 3 formy zabezpieczenia. Dlatego zanim zdecydujesz się na konkretny rodzaj zabezpieczenia dofinansowania na działalność. Sprawdź, jakie warunki musisz spełniać. 

Jeśli decydujesz się np. na akt notarialny, to musisz być właścicielem ruchomości lub nieruchomości o wartości 120% wnioskowanej kwoty. Zauważasz, że wysokość tych progów może być zmienna w zależności od urzędu pracy. Co oznacza, że w wielu pośredniakach może przyjąć wartości 130%, a nawet 150% wnioskowanej kwoty dotacji.  

Jakie załączniki do wniosku o dotację na firmę z urzędu pracy? 

Miej na względzie, że poza samym wnioskiem musisz zgromadzić także określone załączniki i dołączyć je do dokumentacji. Spis załączników znajdziesz we wniosku lub regulaminie. Ich zakres może różnić się pomiędzy poszczególnymi pośredniakami.

Najczęściej do wniosku o dotację z PUP musisz dołączyć: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, kserokopie dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego.  

dotacja na firmę z urzędu pracy

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, dołącz do wniosku listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami lub dostawcami, a także referencje z poprzednich miejsc pracy. 

Przydatne może być również portfolio wcześniejszych realizacji. Wyróżnisz dzięki temu wniosek na tle pozostałych, a także bardziej przekonasz komisję do swojego pomysłu.  

Dotacja na firmę z urzędu pracy – podsumowanie 

Dotacja na firmę z urzędu pracy daje możliwość otworzenia własnego biznesu i zakupu niezbędnego wyposażenia. To znacznie ułatwienie startu dla Twojej działalności. Dobrze przygotuj wniosek, przygotuj wszystkie załączniki, wybierz formę zabezpieczenia, a także pamiętaj o wkładzie własnym finansowym i rzeczowym. To wszystko sprawi, że Twoje szanse na dotację znacznie wzrosną.  

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z PUP

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów  

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share