Dotacja na firmę budowlaną 2020

Dotacja na firmę budowlaną 2020, to pieniądze, którą pomogą Ci otworzyć własny biznes. Zobacz, krok po kroku, co musisz zrobić, aby uzyskać dofinansowanie z PUP na ten rodzaj działalności.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Komu przysługuje dotacja na firmę budowlaną 2020?

Dotacja na firmę budowlaną 2020 przeznaczona jest dla osób bezrobotnych, ewentualnie absolwentów KIS lub CIS, a także opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dotacja na firmę budowlaną 2020

Aby uzyskać dotację z urzędu pracy musisz spełniać określone warunki. M.in. nie możesz posiadać nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, nie możesz w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku przerwać stażu, szkolenia czy innej formy aktywizacji bez uzasadnionej przyczyny, a także w ciągu 2 lat przed złożeniem wniosku nie możesz być karany za przestępstwa przeciw obrotowi gospodarczemu.

Pozostałe warunku znajdziesz w regulaminie naboru wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, do której musisz zajrzeć w pierwszej kolejności.

Jak wysoka jest dotacja na firmę budowlaną 2020?

Maksymalna kwota dotacji z PUP wynosi 6-krotność średniej krajowej. Aktualnie jest to około 31 tys. złotych. Jednak jest tu pewien haczyk. Chodzi o to, że każdy pośredniak ma prawo samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania.

Co oznacza, że w Twoim urzędzie pracy kwota może być znacznie niższa od tej ustawowej. Zdarza się, że dotacje z urzędu pracy wahają się w granicach 16-27 tys. zł. Dlatego zanim zaczniesz przygotowywać wniosek, sprawdź, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać. Jej przekroczenie może oznaczać odrzucenie Twojego wniosku.

Dotacja na firmę budowlaną 2020 – na co można przeznaczyć?

Dotacja na firmę budowlaną 2020 może być przeznaczona na zakup sprzętu, maszyn, urządzeń, materiałów, reklamę, adaptację lokalu oraz poradnictwo prawne.

Pamiętaj o tym, aby zweryfikować w regulaminie na co możesz, a na co nie możesz wydać dofinansowania z PUP. Tutaj też każdy urząd pracy ma swój własny katalog rzeczy, które sfinansujesz w ramach dotacji, jak również tych, które są wykluczone.

Bardzo często do katalogu zakazanych wydatków należą środek transportu, kasa fiskalna, szkolenia, koszty przesyłki zakupionych rzeczy, wydatki związane z bieżącym działaniem firmy (ZUS, podatki, czynsz, pensje pracowników).

dotacja na firmę budowlaną 2020

Ponadto zwróć uwagę, czy Twój pośredniak wprowadza progi procentowe w wydatkach z dotacji. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać ponad 50% dofinansowania, na materiały 30%, reklamę 10%. W tym punkcie również każdy pośredniak ma swoje własne wytyczne, więc warto dokładnie to sprawdzić.

Z dotacji na firmę budowlaną 2020 możesz kupić:

Pamiętaj o tym, że wszystkie zakupy muszą ściśle być związane z profilem Twojej działalność. Co więcej, każdy wydatek będzie wymagał napisania uzasadnienia, dlaczego decydujesz się na taki zakup i jak wykorzystasz go w przyszłej działalności.

Ponadto dokładnie przemyśl listę zakupów, bo po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku będzie ona znajdowała się na umowie o dofinansowanie. Co w praktyce oznacza, że nie będziesz mógł jej później zmienić.

Dotacja na firmę budowlaną 2020 a lokal i zabezpieczenie

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie na działalność, na moment składania wniosku musisz dysponować lokalem. Dlatego do wniosku dołączasz xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu. Może być to Twój własny lokal, użyczony lub wynajęty. Zwróć uwagę, że forma władania lokalem może mieć znaczenie, bo np. za własny lokal dostaniesz więcej punktów niż za lokal użyczony czy wynajęty.

Poza koniecznością posiadania lokalu, dotacja na firmę budowlaną 2020 wymaga wyboru formy zabezpieczenia dofinansowania. Z reguły podstawowe rodzaje zabezpieczenia to: akt notarialny, blokada konta, gwarancja bankowa, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym oraz zastaw na prawach lub rzeczach.

Może okazać się tak, że w Twoim pośredniaku będą do wyboru np. 2 lub 3 formy zabezpieczenia z powyższych. Warunki, jakie musisz spełnić, aby wybrać określony rodzaj zabezpieczenia znajdziesz w regulaminie. Możesz też przeczytać mój tekst o rodzajach zabezpieczenia dofinansowania na działalność.

Dotacja na firmę budowlaną 2020 – jakie załączniki do wniosku?

Jeśli interesuje Cię dotacja na firmę budowlaną 2020 do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. To o tyle ważne, że ich brak może skutkować odrzuceniem dokumentacji i końcem marzeń o dofinansowaniu na działalność.

Jakie załączniki są wymagane? To zależy od konkretnego urzędu pracy, bo każdy z nich ma nice inny zestaw. Co do zasady spis wymaganych załączników do wniosku o dotację z PUP znajdziesz w regulaminie lub wniosku.

Najczęściej należy dołączyć: oświadczenia, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu i wkładu własnego, kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego, xero świadectw pracy, kserokopie certyfikatów ukończonych szkoleń, formularz o pomocy de minimis.

dotacja na firmę budowlaną 2020

Dodatkowo do wniosku warto dołączyć listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami i dostawcami oraz referencje z poprzednich miejsc pracy. Takie wnioski mają większe szanse na uzyskanie dotacji z PUP. Możesz także pokusić się o dołączenie zdjęć swoich wcześniejszych realizacji, jeśli takie posiadasz.

Dotacja na firmę budowlaną 2020 a wkład własny

Ubiegając się o dofinansowanie z PUP musisz posiadać wkład własny. Choć to także zależy od konkretnego urzędu pracy. Nie wszystkie go wymagają, jednak ja polecam go zadeklarować zawsze. To zwiększa Twoje szanse na dotację z urzędu pracy.

Ile wkładu własnego? To też zależy, jak wiele innych kwestii od konkretnego pośredniaka. Jedne wymagają około 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych obowiązuje zasada, że im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz uzyskać.

Ważne jest to, abyś dołączył do wniosku albo wyciąg z konta, albo oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego (forma zależy od urzędu pracy). Dodatkowo musisz we wniosku wskazać, na co przeznaczysz środki własne (mogą być np. bieżące opłaty).

Poza wkładem własnym finansowym, warto wnieść też wkład własny rzeczowy. To np. narzędzia czy maszyny, które wykorzystasz w przyszłej firmie. Nie musi być ich dużo. Wystarczy wskazać kilka i podać ich szacunkową wartość. Dodatkowo pamiętaj, aby nie wymienić takiego sprzętu, który chcesz kupić w ramach dofinansowania.

Dotacja na firmę budowlaną 2020 – podsumowanie

Dotacja na firmę budowlaną 2020 wymaga pewnych przygotowań. Przede wszystkim musisz zgromadzić wkład własny i przygotować załączniki. Następnie zastanowić się nad rodzajem zabezpieczenia dofinansowania, a także dokładnie przemyśleć listę zakupów.

Najważniejsze jest jednak prawidłowe uzupełnienie wniosku. Bez tego nie masz szans na pieniądze.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share