Dotacja na auto detailing

Jesteś detailerem? Chcesz założyć własny salon detailingowy? Jeśli potrzebujesz funduszy na start, to pomocna może być dotacja na auto detailing. Zobacz, ile możesz uzyskać i co zrobić, żeby pieniądze trafiły właśnie do Ciebie.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dotacja na auto detailing?

Dotacja na auto detailing z urzędu pracy skierowana jest do osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Aby ubiegać się o dofinansowanie z PUP musisz być zarejestrowany w konkretnym urzędzie pracy, a dodatkowo spełniać określone warunki, które znajdziesz w regulaminie.

dotacja na auto detailing

Jakie warunki musisz spełniać?

Pozostałe warunki szczegółowo opisuje regulamin, dlatego koniecznie do niego zajrzyj zanim zdecydujesz się składać wniosek o dofinansowanie.

Ile wynosi dotacja na auto detailing?

Dotacja na auto detailing to maksymalnie 6-krotność średniej krajowej, zatem w tej chwili ok. 37 tys. zł. Istotne jest jednak to, że każdy pośredniak może dowolnie określić maksymalny pułap dofinansowania. Co wiąże się z tym, że z reguły kwoty te są niższe niż maksymalna kwota ustawowa. Zdarza się, że w wielu przypadkach maksymalnie możesz ubiegać się np. o 16, 18, 23 lub 25 tys. zł.

Porada

Zanim zaczniesz uzupełniać wniosek, dokładnie sprawdź w swoim urzędzie, o ile maksymalnie możesz się ubiegać. Pamiętaj, że jeśli przekroczysz kwotę dofinansowania, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Dotacja na auto detailing – na co wydać?

Co do zasady dofinansowanie z urzędu pracy możesz wydać na zakup sprzętu, wyposażenia, maszyn, materiały i towary, reklamę, adaptację lokalu i poradnictwo prawne. Jednak przygotowując szczegółową listę zakupów zwróć uwagę na kilka kwestii. Dzięki temu unikniesz potencjalnych błędów, które mogą spowodować negatywną decyzję urzędu w kwestii przyznania Ci dotacji.

Po pierwsze, sprawdź, jakie wydatki w Twoim urzędzie pracy są akceptowalne, a jakie wykluczone. To o tyle ważne, że jeśli wpiszesz we wniosku zakup przedmiotu, który jest wykluczony, to taka decyzja również może skutkować odrzuceniem wniosku. Każdy urząd pracy ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych, jak również wykluczonych z dofinansowania.

Najczęściej z dotacji z PUP nie kupisz samochodu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń, nieruchomości, odzieży, telefonu komórkowego. Dofinansowania nie możesz również przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy (np. czynsz, ZUS, podatki, opłaty), a także kosztów transportu lub przesyłki zakupionych rzeczy.

Po drugie, zweryfikuj czy Twój pośredniak nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że np. na sprzęt musisz wydać min. 50% dotacji, na towar i materiały jedynie do 30%, na reklamę nie więcej niż 10% i nie więcej niż 10% na adaptację lokalu.

Przykład

Jeśli ubiegasz się o 20 tys. zł, to zgodnie z powyższym podziałem 10 tys. zł musisz wydać na sprzęt, materiały nie mogą kosztować więcej niż 6 tys. zł. Z kolei na reklamę i adaptację lokalu możesz maksymalnie przeznaczyć po 2 tys. zł.

Dotacja na auto detailing może być przeznczona na zakup:

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na auto detailing

Dotacja na auto detailing a wkład własny

Dotacja na auto detailing bardzo często wymaga od Ciebie zaangażowania własnych środków. Są to zarówno środki finansowe, czyli pieniądze, którymi dysponujesz, a także środki rzeczowe, czyli np. maszyny lub urządzenia, które już posiadasz.

dotacja na auto detailing

Bardzo często zdarza się, że urzędy mają określone wymagania odnośnie wkładu władnego. Zawsze jest to opisane w regulaminie. W sporej części przypadków minimalny wkład własny finansowy, który musisz posiadać wynosi 20% wnioskowanej kwoty.

Czy dotacja na auto detailing wymaga zabezpieczenia?

Jeśli interesuje Cię dotacja na auto detailing, to musisz wybrać jedną z form zabezpieczenia dofinansowania. Dzięki niemu urząd pracy może dochodzić swoich roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy. Taką sytuacją może być wydatkowanie dotacji po terminie lub zakup innych rzeczy, niż były wpisane we wniosku.

Dostępnymi formami zabezpieczenia dofinansowania z PUP są:

Zauważ, że nie w każdym urzędzie dostępne będą wszystkie formy zabezpieczenia. Bardzo często do wyboru są 2-3 rodzaje zabezpieczenia. Bardzo istotne jest, abyś dokładnie sprawdził warunki, jakie musisz spełniać decydując się na konkretny rodzaj zabezpieczenia.

Przykład

Decydując się na poręczenie najczęściej musisz posiadać 2 poręczycieli, którzy mają określone dochody (np. 3000 zł brutto), najlepiej pracujących na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Natomiast wybierając akt notarialny musisz dysponować majątkiem (ruchomym lub nieruchomym) o wartości 120 lub 130% wnioskowanej kwoty. Często ten pułap jest wyższy i może wynosić 150% wnioskowanej kwoty.

Dotacja na auto detailing a załączniki do wniosku?

Aby dotacja na auto detailing znalazła się na Twoim koncie, do wniosku musisz dołączyć określone załączniki. Ich spis najczęściej znajdziesz w samym wniosku lub regulaminie. Pamiętaj, że brak załączników może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku. W związku z tym zanim złożysz wniosek, sprawdź czy dołączyłeś wszystkie wymagane załączniki.

Do wniosku najczęściej dołączasz: oświadczenia (swoje i np. poręczycieli), xerokopie certyfikatów ukończonych szkoleń, umowy na lokal, dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego.

Porada

Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie, to do wniosku dołącz listy intencyjne lub umowy przedwstępne o przyszłej współpracy z klientami lub dostawcami.

Ponadto zwróć uwagę na to, aby trwale spiąć wniosek i załączniki. Brak spięcia wniosku może również skutkować jego odrzuceniem.

Dotacja na auto detailing – jak ją uzyskać?

Dotacja na auto detailing przyznawana jest na podstawie oceny wniosku. Dlatego musi być on przygotowany bardzo dobrze. Przede wszystkim chodzi o zaprezentowanie w przekonujący sposób Twojego pomysłu na biznes. Musisz szczegółowo opisać, czym chcesz się zająć i jakie usługi zamierzasz świadczyć.

dotacja na auto detailing

Następnie scharakteryzuj swoich odbiorców i napisz, kto będzie Twoim klientem. Istotne znacznie ma również analiza rynku. W tym punkcie opisz swoich konkurentów, wskaż ich mocne i słabe strony, a także pokaż, jakimi przewagami dysponujesz. Wspomnij, w jaki sposób będziesz się reklamował, a także przygotuj analizę finansową i analizę SWOT. Pamiętaj, aby były poprawnie skonstruowane. Nie pomyl się w obliczeniach i nie myl w analizie SWOT mocnych stron z szansami i słabych z zagrożeniami. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Dotacja na auto detailing – jakie są inne możliwości dofinansowania?

Jeśli w Twoim przypadku dotacja na auto detailing z urzędu pracy nie wchodzi w grę, to sprawdź czy ewentualnie możesz ubiegać się o dofinansowanie unijne lub dotację z lokalnych grup działania.

Jaka dotacja na auto detailing z Unii Europejskiej?

Dla kogo dotacja na auto detailing z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie na auto detailing z Unii Europejskiej skierowane jest do:

Jak zatem widzisz w tym przypadku o dotację może ubiegać się znacznie więcej osób niż w przypadku środków z urzędu pracy. Sporą zaletą tego dofinansowania jest to, że mogą się o nie starać również osoby pracujące.

Ile wynosi dotacja na auto detailing z Unii Europejskiej?

Dotacja na auto detailing z UE zależy od konkretnego projektu. Najczęściej kwoty dofinansowania wahają się w przedziale 23-27 tys. zł. Dużą zaletą jest to, że poza samą kwotą dotacji możesz też liczyć na wsparcie pomostowe. To dodatkowe środki, które w zależności od sytuacji możesz otrzymywać przez 6 lub 12 miesięcy w wysokości 1-2 tys. zł. Możesz je przeznaczyć na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firmy (np. czynsz, rachunki etc.).

Dotacja na auto detailing z UE- na co wydać?

Dofinansowanie na auto detailing możesz wydać na sprzęt, maszyny, oprogramowanie, materiały i usługi reklamowe. Z dotacji unijnej kupisz także materiały/towary, a określoną część kwoty możesz wydać na adaptację lokalu. W wielu przypadkach w przeciwieństwie do dotacji z PUP możesz także kupić samochód.

Dotacji z UE nie wydasz na zakup kasy fiskalnej, nieruchomości, szkoleń czy kursów oraz akcji, obligacji. Ważne jest to, że każdy projekt ma swoje własne wytyczne w zakresie wykluczeń i bardzo często mogą się one różnić między sobą. Najogólniej mówiąc katalog wyłączeń jest zbliżony do tego, jaki spotkasz przy dotacjach z PUP.

Dotacja na auto detailing z Unii Europejskiej – jak uzyskać?

To dłuższa i trudniejsza droga do uzyskania wsparcia niż w przypadku dofinansowania z urzędu prac. Pamiętaj, że te dotacje przyznaje się w ramach dedykowanych projektów. Pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, to znaleźć właściwy projekt. Informację na ten temat powinieneś uzyskać w wojewódzkim urzędzie pracy.

Następnie jeśli znajdziesz już projekt, w którym możesz wziąć udział, składasz formularz rekrutacyjny. To skrócona i znacznie uproszczona wersja biznesplanu. Jeżeli formularz pozytywnie przejdzie ocenę formalną i merytoryczną, a Ty przebrniesz przez rozmowę kwalifikacyjną do projektu. To jesteś zapraszany do udziału w cyklu szkoleń dotyczących prowadzenia własnej firmy. Etapem finalnym jest złożenie właściwego biznesplanu i wniosku. Po jego pozytywnej ocenie możesz liczyć na dotację.

Jaka dotacja na auto detailing z lokalnych grup działania?

Dla kogo dotacja na auto detailing z lokalnych grup działania?

Dotacja na auto detailing z lokalnych grup działania (LGD) przeznaczona jest zarówno dla osób bezrobotnych, jak również pracujących. Tak jak w przypadku dwóch poprzednio omawianych, także w tej sytuacji, aby się o nią ubiegać musisz spełniać określone warunki:

Miej na uwadze, że powyższy katalog może być uzupełniony o inne warunki właściwe dla Twojej lokalnej grupy działania.

Ile wynosi dotacja na auto detailing z lokalnych grup działania?

Dotacja na auto detailing z LGD może wahać się w granicach 50-100 tys. zł. Jak zatem widzisz są to najwyższe dotacje z opisywanych w artykule.

Dotacja na auto detailing z LGD – na co wydać?

Dofinansowanie na auto detailing możesz wydać na zakup środków trwałych (sprzęt, maszyny, urządzenia), materiały i towary, reklamę, adaptację lokalu.

Dotacja na auto detailing z lokalnych grup działania – jak uzyskać?

Uzyskanie dotacji na auto detailing z LGD jest najbardziej skomplikowaną procedurą. Dokumentacja jest trudna i bardzo rozbudowana. Co więcej, są pewne założenia, które musisz spełniać. Chodzi m.in. o to, że musisz osiągnąć min. 30% określonych w biznesplanie wartości przychodów, w przypadku pierwszego roku działalności, licząc od dnia otrzymania drugiej raty. W odniesieniu zarówno do ilościowego, jak również wartościowego ujęcia.

Całą dokumentację składasz we właściwym LGD. Złożoną dokumentację weryfikuje się formalnie i merytorycznie. Następnie wniosek przesyła się do urzędu marszałkowskiego. Pamiętaj, że cały proces od chwili złożenia wniosku do wypłaty dotacji może zająć nawet kilka miesięcy.

Dotacja na auto detailing – podsumowanie

Dotacja na auto detailing na pewno pomoże Ci sfinansować start Twojego biznesu. Możesz zdecydować się na dofinansowanie z urzędu pracy, UE lub lokalnej grupy działania. Pamiętaj, że każda dotacja ma inne wymagania, inny rodzaj dokumentacji czy inną kwotę. Zanim zdecydujesz się na konkretne środki finansowe, dokładnie sprawdź wytyczne i przeanalizuj wszystkie za i przeciw.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share