Dofinansowanie z urzędu pracy 2020

Chcesz założyć swój biznes, a masz ograniczone środki finansowe? Zobacz, jak uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy 2020. Sprawdź, ile wynosi i na co możesz je przeznaczyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie z urzędu pracy 2020?

Dofinansowanie z urzędu pracy 2020 skierowane jest do osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

dofinansowanie z urzędu pracy 2020

Dodatkowo pamiętaj o tym, że każdy urząd pracy ma swój regulamin, gdzie określa warunki, które musisz spełniać, aby ubiegać się o dotację z PUP. Chodzi m.in. o nieposiadanie działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, nie bycie karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w ciągu 2 lat przed dniem złożenia wniosku, nieposiadanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych.

Ile wynosi dofinansowanie z urzędu pracy 2020?

Maksymalna kwota dotacji z urzędu pracy wynosi 6-krotność średniej krajowej. Weź jednak pod uwagę, że każdy pośredniak może sam ustalić swój maksymalny pułap dofinansowania. Co oznacza, że bardzo często jest on niższy niż ustawowe 31 tys. zł.

Maksymalne dotacje na działalność mogą wynosić zatem 16, 18, 20, 23 tys. zł. Pamiętaj, że ich przekroczenie i wnioskowanie o większą kwotę, niż możesz, będzie skutkowało odrzuceniem Twojego wniosku. Dlatego dokładnie sprawdź, jaka kwota jest dostępna w Twoim pośredniaku.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z urzędu pracy 2020?

Miej na uwadze, że każdy pośredniak ma swoje wytyczne dotyczące wydatków w ramach dofinansowania na działalność. Co do zasady, dotację możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, oprogramowania, reklamę, adaptację lokalu, zakup materiałów lub towarów i konsultacje prawne.

Ważne jest to, abyś zweryfikował na co nie możesz przeznaczyć kwoty z PUP. Najczęściej dofinansowanie z urzędu pracy 2020 nie może być przeznaczone na zakup środka transportu, kasy fiskalnej, nieruchomości, szkolenia. Z dotacji nie możesz opłacić również bieżących kosztów prowadzenia działalności (ZUS, czynsz, pensje, podatki), a także kosztów przesyłki zakupionych rzeczy.

Pamiętaj też o sprawdzeniu czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Chodzi o to, że na określoną grupę wydatków (np. maszyny/urządzenia, reklama etc.) musisz wydać konkretny procent dofinansowania. Np. na sprzętu musi być to 50% dotacji, na reklamę 10%, na adaptację lokalu maksymalnie do 20%.

Kolejną ważną kwestią przy wydatkowaniu dotacji jest to, aby każdy wydatek był jak najbardziej powiązany z profilem planowanej działalności. Musi być niezbędny do uruchomienia, a następnie prowadzenia Twojej przyszłej firmy. Nie zapomnij również o konieczności uzasadnienia zakupu poszczególnych rzeczy. Każdy przedmiot, który kupujesz w ramach dofinansowania na działalność musi mieć uzasadnienie. Wyjaśniasz w nim, dlaczego decydujesz się na taki zakup i jak wykorzystasz go we własnej firmie.

Dofinansowanie z urzędu pracy 2020 a wkład własny

Jeśli ubiegasz się o dofinansowanie z urzędu pracy 2020, w wielu wypadkach musisz zadeklarować wkład własny. Część urzędów pracy go nie wymaga, jednak zawsze warto pokazać własne środki, bo to zwiększa szansę na uzyskanie dotacji.

dofinansowanie z urzędu pracy 2020

Ile wkładu własnego musisz mieć? To zależy od konkretnego urzędu pracy. W jednych jest to np. 20% wnioskowanej kwoty. W innych im wyższe środki własne zadeklarujesz, tym Twój wniosek uzyska większą liczbę punktów. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczenia.

Zwróć uwagę na to, że we wniosku o dotację z PUP musisz szczegółowo rozpisać, na co przeznaczysz posiadane środki. Możesz je wydać na konkretny zakup lub bieżące opłaty.

We wniosku warto też pokazać wkład własny rzeczowy, czyli posiadane maszyny czy narzędzia, które chcesz wykorzystać w ramach projektu. Pamiętaj tylko o tym, aby nie wpisywać tych rzeczy, które chcesz sfinansować z dotacji.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie z urzędu pracy 2020?

Aby wniosek o dotację z PUP przeszedł pomyślnie weryfikację formalną. Musisz dołączyć określone załączniki. Ich brak jest częstym błędem, który może zniweczyć cały Twój wysiłek.

Listę załączników do wniosku znajdziesz w regulaminie lub samym wniosku. Najczęściej musisz dołączyć: oświadczenia, xero dyplomu studiów lub ukończenia szkoły, xerokopie dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, wyciąg z konta, xero dyplomów ukończonych szkoleń.

Miej na uwadze, aby do wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dołączyć załączniki, które wpływają na lepszą ocenę złożonej dokumentacji. Przede wszystkim dołącz listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z klientami i dostawcami. Pomyśl o referencjach z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio wcześniejszych realizacji.

Jaką formę zabezpieczenia wybrać przy ubieganiu się o dofinansowanie z urzędu pracy 2020?

Pamiętaj, że ubiegając się o dofinansowanie z urzędu pracy 2020, musisz wybrać formę zabezpieczenia dotacji. Dzięki niemu urząd pracy w przypadku złamania przez Ciebie warunków umowy, może dochodzić swoich roszczeń.

dofinansowanie z urzędu pracy 2020

Jakie są dostępne formy zabezpieczenia dotacji z PUP? Co do zasady możesz wybrać pomiędzy blokadą konta, gwarancją bankową, poręczeniem, wekslem z poręczeniem wekslowym, aktem notarialnym i zastawa na prawach lub rzeczach. Pamiętaj jednak o tym, że nie w każdym pośredniaku dostępne będą wszystkie rodzaje zabezpieczenia. Czasami ich wybór ogranicza się do 2 lub 3 form.

Ważne jest to, abyś przed wyborem konkretnej formy zabezpieczenia przeczytał w regulaminie, jakie warunki musisz spełniać. Np. w przypadku wyboru aktu notarialnego lub blokady konta wartość ruchomości/nieruchomości lub środki zgromadzone na koncie musi wynosić 130% wnioskowanej kwoty.

Czy ubiegając się o dofinansowanie z urzędu pracy 2020 trzeba mieć lokal?

Tak, jeśli interesuje Cię dofinansowanie na działalność, musisz na moment składania wniosku dysponować lokalem. Może być to Twój lokal, wynajęty lub użyczony. Zwróć uwagę, że forma władania lokalem też może mieć znaczenie. Np. za własny lokal dostaniesz więcej punktów niż za lokal wynajęty.

Do wniosku dołączasz xerokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu. W zależności od formy władania może być to akt notarialny, umowa najmu lub umowa użyczenia. Czasami niektóre urzędy pracy uwzględniają przedwstępną umowę najmu.

Dofinansowanie z urzędu pracy 2020 – podsumowanie

Aby uzyskać dofinansowanie z urzędu pracy 2020 musisz zgromadzić wkład własny, zebrać wymagane załączniki oraz wybrać formę zabezpieczenia dofinansowania. Zwróć uwagę, że istotne znaczenie ma prawidłowo przygotowana lista zakupów oraz sam wniosek.

Pamiętaj o tym, aby nie przekroczyć maksymalnego pułapu dofinansowania w Twoim urzędzie pracy. W przeciwnym razie Twój wniosek może zostać odrzucony już na etapie oceny formalnej, bez jego dalszej weryfikacji.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

RSS
LinkedIn
Share