Dofinansowanie na salę zabaw

Chcesz otworzyć centrum rozrywki dla dzieci? Potrzebujesz kapitału na własny biznes? Zobacz, jak możesz uzyskać dofinansowanie na salę zabaw i na jaką kwotę możesz liczyć.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dofinansowanie na salę zabaw?

Dofinansowanie na salę zabaw skierowane jest do osób bezrobotnych. Mogą się o nie ubiegać również absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

dofinansowanie na salę zabaw

Zwróć uwagę, że aby uzyskać dotację z urzędu pracy musisz spełnić szereg warunków, które określone są w regulaminie. Chodzi m.in. o:

Pozostałe warunki znajdziesz w regulaminie. To istotne, abyś zaczął od jego dokładnego przeczytania i sprawdzenia czy w ogóle kwalifikujesz się do ubiegania się o dofinansowanie na działalność.

Ile wynosi dofinansowanie na salę zabaw?

Co do zasady dotacja z urzędu pracy może maksymalnie wynosić 6-krotność średniej krajowej. Pamiętaj jednak, że każdy pośredniak może samodzielnie określić maksymalny poziom dotacji z PUP. Zatem z ustawowej kwoty 42 tys. zł często schodzi się do niższego pułapu.

Dofinansowanie na salę zabaw może wahać się w granicach 20-35 tys. zł. Warto wcześniej zweryfikować w regulaminie lub ogłoszeniu o naborze, o jaką kwotę możesz wnioskować. Jej przekroczenie może być równoznaczne z odrzuceniem Twojego wniosku o dotację z urzędu pracy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na salę zabaw?

Dotację z PUP możesz wydać na zakup środków trwałych (maszyny, urządzenia, narzędzia), oprogramowanie, adaptację lokalu, reklamę, zakup wyposażenia, materiałów lub towarów oraz na konsultację prawne.

Pamiętaj o tym, że każdy pośredniak ma swój własny katalog wydatków akceptowalnych, jak również wykluczonych z dofinansowania na działalność. Bardzo często w ramach dotacji nie kupisz kasy fiskalnej, środka transportu, szkolenia, a także nie sfinansujesz kosztów przesyłki zakupionych rzeczy.

Dofinansowanie na salę zabaw możesz przeznaczyć na:

Nie zapomnij o progach procentowych między poszczególnymi kategoriami wydatków. Urząd pracy bardzo często obliguje Cię do wydania określonego procentu dofinansowania na działalność na konkretną kategorię wydatków (np. minimum 50% dotacji na sprzęt i urządzenia).

Miej również na uwadze, aby wszystkie wydatki były ściśle związane z profilem Twojej działalności. Dodatkowo każdy wydatek powinien być szczegółowo uzasadniony. Wyjaśnij, z jakiego powodu decydujesz się na konkretny zakup i w jaki sposób wykorzystasz go w swojej firmie.

Pobierz przykładową listę zakupów z dotacji na salę zabaw

Wkład własny a dofinansowanie na salę zabaw

Ubiegając się o dofinansowanie na salę zabaw bardzo często musisz zadeklarować wkład własny. Czasami nie jest on wymagany, jednak i tak warto go ujawnić, bo to zwiększa szansę na uzyskanie dotacji z PUP.

dofinansowanie na salę zabaw

Wysokość wkładu własnego zależy od pośredniaka. W jednych będzie to np. 20% wnioskowanej kwoty. Z kolei w innych, im wyższy wkład własny, tym więcej punktów możesz zdobyć. Pamiętaj o tym, że do wniosku o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, musisz dołączyć wyciąg z konta lub oświadczenie.

Nie zapomnij, aby we wniosku dokładnie rozpisać, na jaki cel przeznaczysz środki własne. Może być to albo zakup określonego przedmiotu, albo bieżące koszty prowadzenia działalności (np. opłaty na czynsz, ZUS, podatki).

Dodatkowo zwróć uwagę na wkład własny rzeczowy, który również warto pokazać. Mogą być to urządzenia czy wyposażenie, które już posiadasz i jesteś gotowy wykorzystać własne zasoby do realizacji całego przedsięwzięcia. Możesz zadeklarować samochód, meble, inne wyposażenie. Zwróć uwagę, aby w środkach własnych rzeczowych nie wpisywać sprzętu, który chcesz kupić w ramach dotacji z urzędu pracy.

Dofinansowanie na salę zabaw wymaga zabezpieczenia

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na salę zabaw, musisz wybrać formę zabezpieczenia dotacji. Co do zasady dostępne rodzaje zabezpieczenia to: akt notarialny, poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, blokada konta, gwarancja bankowa i zastaw na prawach lub rzeczach.

Wszystkie szczegóły odnośnie zabezpieczenia znajdziesz w regulaminie. Sprawdź, z jakimi wymogami łączą się poszczególne formy zabezpieczenia dofinansowania na działalność. Pamiętaj też o tym, że w wielu urzędach pracy dostępne są np. tylko 2 lub 3 rodzaje zabezpieczenia.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie na salę zabaw?

Składając wniosek o dofinansowanie na salę zabaw, pamiętaj o załącznikach. Ich brak jest częstym błędem formalnym, który może skutkować odrzuceniem Twojego wniosku.

Spis załączników, które musisz dołączyć znajdziesz w regulaminie lub wniosku o dotację z PUP. Ich zakres może różnić się między poszczególnymi urzędami pracy. Najczęściej musisz dołączyć: oświadczenia, formularz o pomocy de minimis, xero dyplomu ukończenia uczelni lub świadectwa szkolnego, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, wyciąg z konta.

Pamiętaj też o załącznikach dodatkowych, które mogą zwiększyć Twoje szanse na uzyskanie dotacji z urzędu pracy. Dobrze jest dołączyć listy intencyjne lub przedwstępne umowy z klientami lub dostawcami, a także referencje z poprzednich miejsc pracy.

Jak uzyskać dofinansowanie na salę zabaw?

Jeśli chcesz zdobyć dofinansowanie na salę zabaw, musisz dobrze wypełnić wniosek o dotację z PUP. Opisz swoje doświadczenie zawodowe i wykształcenie, podkreślając spójność dotychczasowej kariery z planowaną działalnością. Wskaż miejsca pracy i wykonywane obowiązki. Napisz, jakie szkolenia ukończyłeś i jak wykorzystasz je we własnej firmie.

dofinansowanie na salę zabaw

Następnie opisz swoją motywację do założenia firmy i powody, które doprowadziły Cię do tej decyzji. Przejdź do charakterystyki pomysłu na biznes. Napisz, na czym będzie polegała działalność, a także kto będzie Twoim klientem.

Wspomnij o sposobach reklamy, rynku, na którym chcesz działać, a także wymień swoją konkurencję. Wskaż mocne i słabe strony rywali oraz pokaż własne przewagi na tym tle. Posługuj się dostępnymi danymi statystycznymi, raportami i analizami.

Dołącz listę zakupów, przygotuj analizę finansową oraz analizę SWOT. Sprawdź, czy jest wiarygodna, nie przeszacowana oraz realna. Pamiętaj, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym. Miej na uwadze załączniki, a całość trwale zepnij.

Dofinansowanie na salę zabaw – podsumowanie

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na salę zabaw, złóż dobrze wypełniony wniosek. Dokładnie opisz swój pomysł, kwalifikacje, a także listę wydatków. Pamiętaj o zabezpieczeniu dotacji, lokalu oraz wkładzie własny finansowym i rzeczowym.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami

RSS
LinkedIn
Share