Dofinansowanie na otwarcie kawiarni

Marzysz o własnym lokalu? Potrzebujesz kapitału na start? Rozwiązaniem może być dofinansowanie na otwarcie kawiarni z urzędu pracy. Zobacz, ile wynosi, jakie warunki musisz spełnić, a także na co możesz przeznaczyć dotację.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Dla kogo dofinansowanie na otwarcie kawiarni?

Dotacja na uruchomienie działalności skierowana jest do osób bezrobotnych. Z dofinansowania z PUP mogą skorzystać również absolwenci KIS lub CIS, a także opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. Pierwszy krok do uzyskania dotacji na otwarcie kawiarni to rejestracja w urzędzie pracy. Jednak to nie wszystko. Musisz przy tym spełniać określone warunki, które znajdziesz w regulaminie.

dofinansowanie na otwarcie kawiarni

Jeśli chcesz uzyskać dotację z PUP, to nie możesz:

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie kawiarni?

Dofinansowanie na otwarcie kawiarni to maksymalnie 6-krotność średniej krajowej. Pamiętaj jednak, że każdy urząd pracy może dowolnie określić maksymalną kwotę dofinansowania. Bardzo często mieści się on w granicach 16-27 tys. zł.

Porada
Kluczowe jest to, abyś najpierw zweryfikowała, o jaką kwotę możesz maksymalnie się ubiegać. Jeśli ją przekroczysz, to urząd odrzuci Twój wniosek.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie kawiarni?

Dotację z urzędu pracy możesz wydatkować na zakup wyposażenia, sprzętu, towarów/materiałów, remont lokalu, a także poradnictwo prawne. Weź jednak pod uwagę kilka spraw związanych z wydatkowaniem dofinansowania.

Przede wszystkim każdy zakup musi być bezwzględnie związany z profilem Twojej przyszłej działalności. Jeśli urząd uzna, że tak nie jest, to może go zakwestionować i uznać, że nie będzie Ci potrzebny.

Ponadto każdy wydatek musi być szczegółowo uzasadniony. Musisz napisać, w jaki sposób przyda Ci się w firmie i z jakiego powodu planujesz kupić ten konkretny model. 

Co więcej, sprawdź czy Twój urząd pracy nie wprowadza progów procentowych pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków. Co znaczy, że np. na sprzęt musisz przeznaczyć minimum 50% dotacji, na reklamę zaledwie 10%, a na towar nie więcej niż 30%.

Przykład
Jeśli wnioskujesz o 30 tys. zł, to na sprzęt musisz wydać 18 tys., na reklamę możesz przeznaczyć tylko 3 tys., a na zatowarowanie/materiały możesz wydać 9 tys. zł.

Dofinansowanie na otwarcie kawiarni może być przeznaczona na zakup:

Zobacz także, jakich wydatków nie możesz sfinansować z dotacji. Najczęściej jest to zakup samochodu (choć nie w każdym urzędzie jest wykluczony), kasy fiskalnej, nieruchomości, kursów i szkoleń.

 dofinansowanie na otwarcie kawiarni

Z dofinansowania nie możesz finansować też bieżących kosztów firmowych (rachunki, media, czynsz, wynagrodzenia, ZUS). Ponadto dotacji nie możesz przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z transportem/przesyłką zakupionych rzeczy.

Pobierz przykładową listę zakupów z dofinansowania na otwarcie kawiarni

Dofinansowanie na otwarcie kawiarni a wkład własny

Jeżeli zainteresowało Cię dofinansowanie na otwarcie kawiarni, to wiedz, że bardzo często wymagany jest wkład własny. To, ile własnych środków musisz posiadać zależy od danego urzędu pracy i zawsze tę kwestię opisuje regulamin. W zależności od urzędu może to być np. 20-30% wnioskowanej kwoty. 

Przykład
Jeżeli chcesz ubiegać się o 20 tys. zł, to Twój wkład własny powinien wynosić 4 tys. zł. W przypadku, gdy urząd wymaga wniesienia 20% wkładu własnego.

Zdarza się, że urząd nie wymaga wkładu własnego. Jednak w takim przypadku i tak warto go zadeklarować. Znacznie zwiększa to Twoje szanse na uzyskanie dotacji z PUP. Wkład własny deklarujesz przez dołączenie do wniosku wyciągu z konta lub oświadczeni

Miej na uwadze, że we wniosku dokładnie wskazujesz, na co przeznaczysz posiadane środki własne. Możesz je wydatkować na konkretne zakupy lub na zabezpieczenie bieżących kosztów prowadzenia firmy. 

Co więcej, mile widziany jest również wkład własny rzeczowy. Jeżeli posiadasz jakieś urządzenia lub wyposażenie, które możesz wykorzystać w przyszłej działalności (np. formy do ciasta, garnki, miksery), to je także warto uwzględnić we wniosku. Pamiętaj o tym, żeby wkład własny rzeczowy nie pokrywał się zakupami, które chcesz zrealizować w ramach dofinansowania z PUP. W przeciwnym razie taki zakup będzie zakwestionowany przez Twój urząd pracy.

Czy dofinansowanie na otwarcie kawiarni wymaga zabezpieczenia?

Tak, jeżeli ubiegasz się o dotację z urzędu pracy, musisz zdecydować się na konkretną formę zabezpieczenia. To narzędzie, które pozwala urzędowi pracy dochodzić swoich roszczeń, jeśli złamiesz warunki umowy (np. wydasz dotację po terminie lub niezgodnie z jej wcześniejszym przeznaczeniem). 

Akceptowalnymi przez urząd pracy formami zabezpieczenia dotacji na działalność są:

Miej na względzie, że nie każdy pośredniak oferuje wszystkie te rodzaje zabezpieczenia. Co oznacza, że do wyboru będziesz miała 2 lub 3 formy. Zanim wybierzesz określony rodzaj zabezpieczenia, wnikliwie zweryfikuj w regulaminie, jakie warunki musisz spełnić.

Przykład
Jeżeli wybierasz poręczenie, to musisz posiadać 2 poręczycieli, którzy mają określone dochody (np. 2600 zł netto), najlepiej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. 

W innej sytuacji, jeśli zdecydujesz się na akt notarialny, to musisz posiadać majątek (np. nieruchomości lub ruchomości) o wartości 120 lub 130% wnioskowanej kwoty. Zdarza się, że ten próg jest wyższy i wynosi 150% wysokości dotacji, o którą wnioskujesz.

Jakie załączniki do wniosku o dofinansowanie na otwarcie kawiarni?

Zwróć uwagę, że do wniosku o dotację z urzędu pracy dołączasz konkretne załączniki. Ich listę znajdziesz w regulaminie. Najczęściej do wniosku musisz dołączyć oświadczenia, xero dokumentu potwierdzającego posiadanie lokalu, kserokopię dyplomu ukończenia studiów lub świadectwa szkolnego.

Porada
Do wniosku zdecydowanie powinnaś dołączyć listy intencyjne o przyszłej współpracy z klientami lub dostawcami. Istotne mogą być także referencje z poprzednich miejsc pracy, a także portfolio. W tym przypadku mogą być to zdjęcia ciast czy ciasteczek, które będziesz oferowała. To pozwoli Ci wyróżnić się na tle pozostałych wniosków.

Pamiętaj o tym, że brak załączników może być równoznaczny z odrzuceniem Twojego wniosku o dofinansowanie. Dlatego zanim złożysz wniosek zweryfikuj, czy dołączyłaś wszystkie niezbędne załączniki.

Dodatkowo pamiętaj o tym, aby wniosek i wszystkie załączniki były trwale spięte. Brak spięcia całości wniosku to częsty błąd formalny, który w najlepszym razie może skutkować wezwaniem do poprawy wniosku lub w najgorszym, jego odrzuceniem.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie kawiarni z urzędu pracy?

Najważniejszy jest wniosek. Musi być bardzo dobrze przygotowany, przekonujący urząd do tego, aby sfinansować Twój pomysł. Wnikliwie opisz swoją przyszłą działalność. Napisz, co zamierzasz robić, jakie usługi świadczyć, co serwować w swojej kawiarni. W jakich godzinach będzie otwarta, jakie przewidujesz dodatkowe atrakcje etc. Zdefiniuj szczegółowo swojego przyszłego klienta.

 dofinansowanie na otwarcie kawiarni

Później opisz swoich potencjalnych rywali rynkowych. Napisz, z kim przyjdzie Ci się mierzyć, jakie są mocne i słabe strony konkurencyjnych kawiarni, w czym Ty możesz być lepsza i co spowoduje, że klienci wybiorą Twoją kawiarnię. Opisz również metody reklamy oraz opracuj analizę SWOT. Zwróć uwagę też na analizę finansową. Pamiętaj, aby była rzetelna, poprawna rachunkowo i przede wszystkim wykonalna. Zwróć uwagę, aby kwestie podatkowe skonsultować z biurem rachunkowym.

Jakie są inne możliwości, aby uzyskać dofinansowanie na otwarcie kawiarni?

Poza dotacją z urzędu pracy możesz ewentualnie skorzystać z dotacji unijnych oraz dotacji z Lokalnych Grup Działania. W grę mogą także wchodzić pożyczki (np. z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”)

Jakie dofinansowanie na otwarcie kawiarni z Unii Europejskiej?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie kawiarni z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie na otwarcie kawiarni z Unii Europejskiej skierowane są do:

Co sprawia, że katalog osób, które mogą ubiegać się o te dotacje jest znacznie bardziej rozbudowany. Zauważ, że o to dofinansowanie mogą wnioskować także osoby zatrudnione, co jest wykluczone w przypadku dotacji z PUP.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie kawiarni z Unii Europejskiej?

Maksymalna kwota dotacji zależy od danego projektu. Sumy mogą mieścić się w granicach 23-27 tys. zł. Plusem tego rozwiązania jest to, że poza samym dofinansowanie otrzymujesz też wsparcie pomostowe. Są to dodatkowe pieniądze, wypłacane przez 6 lub 12 miesięcy w wysokości 1-2 tys. zł. Możesz je wydatkować na bieżące koszty działania Twojej kawiarni (np. czynsz, opłaty, zakup towaru etc.).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie kawiarni z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie na otwarcie kawiarni możesz przeznaczyć na zakup środków trwałych, wyposażenia, oprogramowania, reklamę. Z dotacji kupisz także materiały/towary oraz część kwoty możesz przeznaczyć na adaptację lokalu. Bardzo często, w przeciwieństwie do dofinansowania z PUP możliwy jest zakup samochodu.

Unijnego dofinansowania nie możesz przeznaczyć na zakup nieruchomości, kasy fiskalnej, szkoleń czy kursów, a także akcji, obligacji. Istotne jest to, że każdy projekt ma swój katalog wykluczeni i mogą się one różnić między sobą. Ogólnie rzecz ujmując katalog wyłączeń jest bardzo podobny do tego, jaki obowiązuje przy dotacjach z urzędów pracy.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie kawiarni z Unii Europejskiej?

Przebieg procesu ubiegania się o unijne dofinansowanie jest zdecydowanie bardziej czasochłonny i trudniejszy, niż ma to miejsce przy wnioskowaniu o  dotację z PUP. Dotacje z UE przyznawane są w dedykowanych projektach. Zatem najpierw musisz znaleźć projekt. Ich listy powinny znajdować się na stronach wojewódzkich urzędów pracy.

Po wyszukaniu interesującego Cię projektu składasz formularz rekrutacyjny. To uproszczona wersja biznesplanu. Jeśli Twój formularz pozytywnie przejdzie ocenę formalną i merytoryczną oraz pozytywnie wypadniesz podczas rozmowy kwalifikacyjnej do projektu. To jesteś zapraszana do cyklu szkoleń. Obejmuje on zagadnienia księgowe, marketingowe, finansowe etc. Po ukończeniu szkolenia składasz właściwy już wniosek wraz z biznesplanem. Ponownie ocenia się go formalnie i merytorycznie. Jeśli wniosek uzyska pozytywne oceny, to uzyskujesz dotację.

Porada
Miej na uwadze, że projekty unijne są bardziej rozłożone w czasie. Mogą trwać nawet kilka miesięcy. Zatem zanim złożysz formularz rekrutacyjny, a ewentualnie uzyskasz dofinansowanie może upłynąć np. 6 miesięcy.

Jakie dofinansowanie na otwarcie kawiarni z lokalnych grup działania?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na otwarcie kawiarni z lokalnych grup działania?

Dofinansowanie na otwarcie kawiarni z lokalnych grup działania (LGD) skierowane są zarówno do osób bezrobotnych, a także zatrudnionych. Oczywiście, aby się o nie starać należy spełniać konkretne warunki:

Pamiętaj, że do powyższego katalogu mogą dojść też inne warunki specyficzne dla Twojej lokalnej grupy działania.

Ile wynosi dofinansowanie na otwarcie kawiarni z lokalnych grup działania?

Dofinansowanie z LGD należy do najwyższych ze wszystkich omawianych. Dotacja z lokalnej grupy działania może wahać się w granicach 50-100 tys. zł.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie na otwarcie kawiarni z LGD?

Dofinansowanie z LGD możesz przeznaczyć na zakup sprzętu, urządzeń, wyposażenia, adaptację lokalu oraz działania reklamowe.

Jak uzyskać dofinansowanie na otwarcie kawiarni z lokalnych grup działania?

To najbardziej skomplikowana procedura. Dokumentacja w przypadku dotacji z LGD jest bardzo rozbudowana i zawiera szereg załączników. Ponadto pamiętaj, że musisz osiągnąć min. 30% określonych w biznesplanie wartości przychodów, w przypadku pierwszego roku działalności, licząc od dnia otrzymania drugiej raty. Chodzi zarówno o ilościowe, jak również wartościowe ujęcie.

Wniosek z biznesplanem składasz we właściwej lokalnej grupie działania. Następnie ma miejsce weryfikacja formalna i merytoryczna złożonej dokumentacji. Później Twój wniosek wysyła się do urzędu marszałkowskiego. Miej na względzie, że cały proces od momentu złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania może zająć nawet kilka miesięcy. Znacznie dłużej niż w obu poprzednich przypadkach.

Dofinansowanie na otwarcie kawiarni – podsumowanie

Najprostszym i najszybszym do uzyskanie będzie dofinansowanie na otwarcie kawiarni z urzędu pracy. Najbardziej skomplikowaną procedurą charakteryzuje się dotacja z LGD. Pamiętaj, aby najpierw dokładnie określić swoje możliwości, a także potrzeby inwestycyjne. Następnie sprawdź warunki i dobrze przygotuj wniosek.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share