Dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022

Interesuje Cię dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022? Zobacz, z jakim możliwości możesz skorzystać, aby sfinansować start swojego biznesu.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Jakie dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022?

Dofinansowanie na firmę 2022 może pochodzić z kilku źródeł. Musisz jednak wiedzieć, że nie możesz korzystać z kilku z nich jednocześnie. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych możliwości finansowania przyszłego biznesu.

dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022

Dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej możesz pozyskać z:

Dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z urzędu pracy

Kto może ubiegać się o dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z PUP?

O dotację z PUP mogą ubiegać się osoby bezrobotne, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami oraz absolwenci KIS lub CIS. Planujesz uzyskać to dofinansowanie? Musisz spełniać konkretne zasady, które dokładnie opisane są w regulaminie przyznawania dotacji.

Zobacz, jakie warunki musisz spełniać:

Resztę warunków znajdziesz w zasadach przyznawania dotacji. W związku z tym przed przystąpieniem do pisania wniosku dokładnie się z nimi zapoznaj. Zwróć uwagę, że jeśli nie będziesz spełniać choć jednego warunku, nie możesz otrzymać dotacji.

Ile wynosi dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z urzędu pracy?

Maksymalna kwota dotacji na jednoosobową działalność gospodarczą 2022 z PUP nie może przekroczyć 6-krotności średniego wynagrodzenia. Aktualnie to ok. 33 tys. zł. Miej na uwadze, że każdy pośredniak ma możliwość dowolnego określenia maksymalnego pułapu dotacji.

Nagminnie jest on zdecydowanie niższy od ustawowego progu i może mieścić się w przedziale 20-25 tys. zł. Dlatego też wnikliwie sprawdź, o jaką sumę możesz wnioskować się w swoim urzędzie pracy.

Porada

Jeżeli Twój urząd ustalił, że maksymalna kwota dotacji wynosi 25 tys. zł, to nie możesz wnioskować o więcej (np. 26 tys. zł).
W przeciwnym razie urząd odrzuci Twój wniosek już na wstępie.

Na co można przeznaczyć dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z PUP?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 możesz wydatkować na maszyny, urządzenia, wyposażenie, oprogramowanie, materiały i towary, reklamę, adaptację lokalu oraz doradztwo prawne.

Myśląc o planowanych zakupach miej na uwadze kilka kwestii. Przede wszystkim zweryfikuj, co możesz, a czego nie możesz kupić w ramach dotacji. Najczęściej z dofinansowania wyłączony jest zakup samochodu, nieruchomości, telefonu, kasy fiskalnej, kursów i szkoleń.

Następnie sprawdź, czy Twój pośredniak nie wprowadza progów procentowych pomiędzy konkretnymi kategoriami wydatków. Może być tak, że np. na środki trwałe będziesz musiał przeznaczyć przynajmniej 50% dofinansowania, na reklamę maksymalnie 10%, na materiały/towary nie więcej niż 20%, a na adaptację lokalu maksymalnie 15% oraz 5% na doradztwo prawne.

Przykład

Jeżeli wnioskujesz o 30 tys. zł, to na na środki trwałe musisz wydać min. 15 tys. zł. Z kolei na reklamę nie możesz wydać więcej niż 3 tys. zł. Materiały/towary mogą wynieść maksymalnie 6 tys. zł, a adaptacja 4,5 tys. zł. Na konsultacje prawne możesz wydać nie więcej niż 1,5 tys. zł.

Jak uzyskać dofinansowanie dla jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z urzędu pracy?

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z PUP, musisz być osobą bezrobotną, zarejestrowaną w konkretnym urzędzie pracy. W kolejnym kroku przygotowujesz i składasz wniosek. Urząd przyjmuje je w naborze otwartym lub zamkniętym, a następnie rozpatruje w ciągu 30 dni.

dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022

Po rozpatrzeniu wniosku, podpisujesz umowę, wnosisz zabezpieczenie (np. akt notarialny) i oczekujesz na przelew środków. Dopiero po wpływie dotacji na Twoje konto, możesz założyć działalność.

Następnie wydatkujesz i rozliczasz przyznane dofinansowanie w konkretnym terminie. Podczas obowiązywania umowy możesz spodziewać się kontroli ze strony urzędu pracy.

Po upływie roku idziesz do urzędu skarbowego oraz ZUS-u po konkretne zaświadczenia (m.in. o niezaleganiu z płatnościami danin publicznych). Następnie zaświadczenia przedstawiasz w urzędzie pracy. Rozliczasz się do końca i tym samym rozwiązujesz umowę o dofinansowanie.

Dotacja dla jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z Unii Europejskiej

Kto może ubiegać się o dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z UE?

Unijne dofinansowanie skierowane jest do osób bezrobotnych, opiekunów osób z niepełnosprawnościami, osób biernych zawodowo, ubogich pracujących, imigrantów, reemigrantów, odchodzących z rolnictwa i ich rodzin.

Ile wynosi dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z Unii Europejskiej?

Wysokość dotacji z UE zależy od konkretnego projektu. Dofinansowania z UE przyznawane są w ramach specjalnych projektów doradczo-szkoleniowych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z UE?

Dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 może być wydatkowane na środki trwałe, wyposażenie, reklamę, materiały/towary, surowce.

Jak uzyskać dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z Unii Europejskiej?

Dofinansowanie z UE uzyskasz, jeśli weźmiesz udział w danym projekcie. Pierwsze, co musisz zrobić, to znaleźć konkretny projekt. Znajdują się one pod nadzorem wojewódzkich urzędów pracy.

W kolejnym kroku składasz formularz rekrutacyjny. To uproszczona wersja biznesplanu, którą następnie specjalnie powołana komisja ocenia formalnie i merytorycznie. Następny etap to rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

Jeżeli wszystkie etapy zakończą się pozytywnie, bierzesz udział w projekcie. To cykl szkoleń z prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości, marketingu. Po jego ukończeniu składasz właściwy już wniosek i biznesplan.

Kolejny raz ocenia się go pod kątem formalnym i merytorycznym. Jeśli uzyskasz odpowiednią liczbę punktów, możesz liczyć na dotację.

Dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z Banku Gospodarstwa Krajowego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej z BGK?

Dofinansowanie z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” w formie pożyczki przeznaczone jest dla:

Ile wynosi dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Maksymalna kwota pożyczki wynosi 20-krotność przeciętnej pensji. Plusem tego instrumentu finansowego jest niskie oprocentowanie (0,58% lub 0,23% w skali roku) oraz dość długi okres spłaty (do 7 lat, uwzględniając w tym 12 miesięcy karencji w spłacie).

Na co można przeznaczyć dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z BGK?

Dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej z BGK możesz wydatkować na maszyny, urządzenia, oprogramowanie, zatowarowanie, marketing.

Jak uzyskać dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z Banku Gospodarstwa Krajowego?

Po pierwsze, musisz znaleźć pośrednika finansowego, który prowadzi działalność na terenie, na którym Ty będziesz prowadził swoją przyszłą firmę. Następny krok to złożenie wniosku.

Pośrednik ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku. Pamiętaj, że przygotowując wniosek możesz skorzystać z pomocy doradcy. Jeśli uzyskasz pozytywną decyzję rejestrujesz firmę, podpisujesz umowę i otrzymujesz dofinansowanie.

Dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z PFRON

Kto może ubiegać się o dotację jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z PFRON?

Dofinansowanie z PFRON przeznaczone jest dla osób z niepełnosprawnościami, które są zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu.

Ile wynosi dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z PFRON?

Dotacja z PFRON może mieścić się w przedziale 6-15- krotność średniej krajowej. Jeśli zadeklarujesz we wniosku, że firmę będziesz prowadził później przez rok, to możesz maksymalnie ubiegać się o 6-krotność przeciętnej pensji (ok. 33 tys. zł).

dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022

Z kolei jeżeli zadeklarujesz, że firmę będziesz prowadził przez 2 lata, to możesz wnioskować o 15-krotność średniego wynagrodzenia (ok. 78 tys. zł).

Miej także na uwadze, że urząd może samodzielnie ustalić maksymalny pułap dofinansowania i może on być niższy niż wskazane kwoty.

Na co można przeznaczyć dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z PFRON?

Dotację dla jednoosobowej działalności gospodarczej z PFRON możesz wydatkować na sprzęt, urządzenia, maszyny, zatowarowanie, materiały, oprogramowanie, remont, kursy i szkolenia, reklamę, doradztwo prawne czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń/pozwoleń.

Jak uzyskać dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 z PFRON?

Najpierw musisz zarejestrować się w urzędzie pracy. Następnie składasz wniosek o dofinansowanie. Urząd pracy ma 30 dni na jego rozpatrzenie.

Jeśli uzyskasz pozytywną odpowiedź, to urząd zaprasza Cię na negocjacje, które dotyczą ostatecznego kształtu umowy o dofinansowanie.

Negocjacje najczęściej dotyczą kwoty dofinansowania, zabezpieczenia, rozliczenia dotacji. Finalny krok to podpisanie wynegocjowanej wcześniej umowy, założenie działalności gospodarczej, wydatkowanie i rozliczenie dotacji.

Dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 – podsumowanie

Dofinansowanie jednoosobowej działalności gospodarczej 2022 może pochodzić z kilku źródeł, czyli urzędu pracy, UE, BGK czy PFRON. Pamiętaj, że nie możesz korzystać z kilku z nich. Musisz zdecydować się na jedną z dostępnych opcji.

Dlatego sprawdź warunki, kwoty, a także swoje możliwości i wybierz najlepszy dla siebie instrument finansowy.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP. 

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share