Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy?

Wielu klientów zgłasza się do mnie z wątpliwościami czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy? Odpowiedź jest złożona i zależy od kilku czynników, o których przeczytasz w artykule.

Pobierz infografikę omawiającą poniższy artykuł

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy? Poznaj regulamin

To czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy zależy w dużej mierze od tego, czy spełniasz kryteria zapisane w regulaminie. To pierwszy dokument, z którym powinieneś się zapoznać. Pamiętaj, że niespełnianie chociażby jednego z warunków automatycznie eliminuje Cię z możliwości uzyskania dotacji.

czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy

Warunki, które musisz spełniać to:

To część zasad, które musisz spełniać. Pozostałe opisane są w regulaminie. Bez tego nie otrzymasz dotacji z urzędu pracy.

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy? Sprawdź kartę oceny wniosku

Wiele urzędów pracy udostępnia karty oceny wniosków. Są to kryteria, według których ocenia złożone wnioski. Dzięki temu możesz policzyć szacunkową liczbę uzyskanych punktów. Tym samym sprawdzisz czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy.

Im więcej punktów uzyskasz, tym większa szansa na dotację. Pamiętaj jednak, że wyliczając punkty bierz pod uwagę średni przedział punktowy.

Przykład

Chodzi o to, żebyś nie przyznawał sobie maksymalnej liczby punktów w danej kategorii oceny. Jeśli np. opis działalności jest punktowany w skali 1-5. To nie przyznawaj sobie 5, tylko 3 lub 4.
Realnie oceń swoje szanse i raczej zaniżaj punktację, niż ją zawyżaj.

Przykładowa karta oceny wniosku na podstawie PUP Pruszków:

ocena zbieżności pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym (wykształceniem, odbytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym), a planowaną działalnością
brak 0 pkt.
bardzo niska 1 pkt.
niska 2 pkt.
częściowa 3 pkt.
duża 4 pkt.
pełna 5 pkt.

ocena stanu przygotowania do prowadzenia działalności
lokal własny/współwłasność 4 pkt.
lokal użyczony/wynajęty 2 pkt.
maszyny i urządzenia 0-5 pkt.

stosunek procentowy pomiędzy wysokością własnych środków finansowych a wnioskowaną kwotą
5% – 30 % 1 pkt.
31% – 60% 2 pkt.
61% – powyżej 100% 3 pkt.

ocena przeprowadzonej analizy mocnych i słabych stron planowanego przedsięwzięcia, analiza szans powodzenia oraz zagrożeń ze strony czynników zewnętrznych
mocne strony 0-4 pkt.
słabe strony 0-4 pkt.

szanse 0-4 pkt.
zagrożenia 0-4 pkt.

osoba w szczególnej sytuacji na rynku pracy 3 pkt.

zgodność specyfikacji wydatków w ramach wnioskowanych środków z profilem planowanej działalności 0-4 pkt.


ocena opisu planowanego przedsięwzięcia (opis przedmiotu działalności, jej lokalizacji, perspektyw rozwoju)

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy? Musisz mieć doświadczenie

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy? Tak, jeśli nie posiadasz udokumentowanego doświadczenia w danej branży. Bez tego nie masz w zasadzie większych szans na dotację z PUP.

Zwróć uwagę, że jednym z głównym kryteriów oceny wniosku o dofinansowanie jest zgodność doświadczenia i wykształcenia z planowaną działalnością gospodarczą. Im większa, tym większa szansa na dofinansowanie.

czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy

Doświadczenie musisz udokumentować, czyli bardzo często do wniosku dołącz świadectwa pracy lub umowy. W niektórych urzędach wystarczy wpisanie we wniosku przebiegu pracy zawodowej, jeśli dokumenty dostarczyłeś przy rejestracji.

Jakie minimalne doświadczenie jest wymagane? Bardzo często urzędy wymagają przynajmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego.

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy bez doświadczenia?

W przypadku braku doświadczenia zawodowego uzyskanie dotacji z PUP może być znacznie trudniejsze. Zdarza się, że urząd może odrzucić wniosek, jeśli stwierdzi, że nie posiadasz doświadczenia w danej dziedzinie.

Brak doświadczenia zawodowego może Cię eliminować z możliwości uzyskania dotacji, aczkolwiek nie musi. Wszystko zależy od urzędu pracy. Zdarza się, że brak doświadczenia nie musi przekreślać Twoich szans na uzyskanie dotacji.

Wówczas musisz wykazać się innymi walorami, które mogą pomóc Ci uzyskać dofinansowanie. Przede wszystkim ukończonymi szkoleniami. Możesz skończyć bezpłatne szkolenia: https://akademia.parp.gov.pl/, które mogą zwiększyć szansę na dotację.

Ponadto możesz wskazać, że posiadasz amatorskie doświadczenie. Wszystko zależy od danej branży. Np. jeśli chcesz założyć firmę ogrodniczą, to możesz we wniosku wskazać, że prowadzisz prace ogrodnicze u siebie wokół domu. Podobnie jeśli zakładasz studio fotograficzne. Możesz napisać, że wykonujesz zdjęcia na własne potrzeby lub dla najbliższych.

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy? Zwiększ swoje szanse

Wiesz już, czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy. Sprawdź teraz, jak możesz zwiększyć swoje szanse na dotację.

Przede wszystkim warto do wniosku dołączyć referencje z poprzednich miejsc pracy. Zawsze to pokazuje, że dobrze wywiązujesz się ze swoich obowiązków.

Ponadto szansę na dotację zwiększysz, jeśli do wniosku dołączysz listy intencyjne lub przedwstępne umowy o współpracy z przyszłymi klientami i dostawcami.

Jeśli posiadasz portfolio, to je także warto umieścić jako załącznik do wniosku. Pokażesz dzięki temu swoje realizacje, co może wpłynąć pozytywnie na ocenę Twojego wniosku.

Co więcej, warto zadeklarować wkład własny finansowy oraz rzeczowy. Finansowy to Twoje środki, które możesz zainwestować w firmę. Z kolei wkład własny rzeczowy, to urządzenia, przedmioty, które mogą Ci się przydać w przyszłej działalności gospodarczej.

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy – podsumowanie

Czy trudno dostać dofinansowanie z urzędu pracy? To zależy. W sytuacji, kiedy nie masz doświadczenia zawodowego może być trudno. Natomiast jeśli posiadasz doświadczenie branżowe, wkład własny, przyszłych klientów. To o dotację z PUP powinno być w miarę łatwo.

Pomoc w wypełnieniu wniosku o dotację z urzędu pracy

Jeśli chcesz złożyć wniosek o dotację z urzędu pracy, a boisz się, że możesz popełnić błąd. Zgłoś się do mnie już teraz i zamów swój skuteczny wniosek o dofinansowanie z PUP.  

Od 10 lat skutecznie pomagam uzyskać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Moja skuteczność wynosi 97%. Sam się przekonaj i sprawdź mnie.

Sprawdź opinie moich Klientów

Zadzwoń: 605 283 041 lub napisz: kontakt@krb.edu.pl

Michał Jezierski – od ponad 10 lat pomagam przedsiębiorczym osobom w uruchomieniu działalności gospodarczej. Przez ten czas zrealizowałem kilkaset projektów, wśród których znalazły się tak nietypowe biznesy jak salon psich fryzur, hotel dla zwierząt czy pracownia cukiernicza z artystycznymi tortami.

RSS
LinkedIn
Share